Nieuw Prinsenland: de inkoop & herkomst van onze groene stroom

Elk jaar gaat in september de bietencampagne van start. Meer dan 7 miljoen ton suikerbieten wordt van het land naar de fabrieken van Cosun Beet Company, de voormalige Suiker Unie, gebracht. 🚚 Een van die fabrieken staat in Dinteloord, een klein plaatsje in Noord-Brabant. Op de vloeivelden van de fabriek staan vier windmolens te draaien. Het zijn die windmolens waar je stroom wordt geproduceerd als je klant van Tibber bent.

Het windpark op het terrein van de suikerfabriek heet Nieuw Prinsenland en bestaat uit vier windturbines. Dat klinkt weinig, maar samen produceren ze zo'n 36 miljoen kWh groene stroom per jaar – genoeg om 10.000 huishoudens mee te kunnen voorzien. In dit artikel leggen we je uit hoe de windenergie van Nieuw Prinsenland te herleiden is naar jouw energiecontract als klant van Tibber, wat de voor- en nadelen van windenergie zijn en waar we op letten bij de inkoop van stroom.

Garanties van Oorsprong 🇳🇱

Als energieleverancier kunnen we er niet voor zorgen dat de windenergie van Nieuw Prinsenland direct uit je stopcontact komt. Omdat alle energie, groen en grijs, samenkomt op één energienet, is het namelijk onmogelijk om je individuele stroomverbruik fysiek te herleiden naar een specifieke bron. Wél kunnen we met het Europese systeem van Garanties van Oorsprong (GvO's) garanderen dat voor elke 1000 kWh stroom die je als klant van Tibber verbruikt, er 1000 kWh groene stroom wordt opgewekt in Nieuw Prinsenland. 

Iedere GvO wordt na verbruik geannuleerd. Zo voorkomt het systeem dat één certificaat meerdere keren wordt verkocht voor dezelfde energieproductie. Hoe groen je groene stroom écht is, hangt af van waar de GvO vandaan komt. Als jouw stroomverbruik te herleiden is naar een waterkrachtcentrale in het buitenland, spreken we op z'n Hollands over sjoemelstroom: je verbruik is dan alleen op papier groen, maar stimuleert niet de Nederlandse productie van groene stroom.

Is windenergie écht groen?

Windenergie is groen om twee redenen: er komt geen CO₂ vrij bij het opwekken van stroom en de bron is hernieuwbaar – wind raakt immers nooit op. Toch hebben ook hernieuwbare bronnen een ecologische voetafdruk 🦶🌍, bijvoorbeeld door het materiaal en de werkzaamheden die nodig zijn om een windmolen te bouwen. Het voordeel van windmolens is dat ze in 3 tot 6 maanden evenveel energie opwekken als er nodig is voor het bouwen, onderhouden en afbreken aan het einde van hun levenscyclus.

In de 20 jaar dat een windturbine meegaat, produceert-ie tot 80 keer meer energie dan er nodig is om 'm te bouwen. Aan het eind van die 20 jaar kan 90% van de windturbine gerecycled worden. De overige 10% bestaat uit composiet, een samengesteld materiaal dat zich moeilijk laat recyclen – een uitdaging waar onderzoekers zich over buigen. 🔬

Natuurlijk is het ook belangrijk om te kijken naar de sociale en ecologische voetafdruk van windmolens op de natuur en de leefomgeving van mensen die er dichtbij wonen. De overheid heeft daarom strikte regelgeving voor het plaatsen van windmolens, het geluid en de slagschaduw die de turbines produceren. Hoewel het aantal ongelukken met vogels door windmolens zo'n 40 keer minder is dan ongelukken met vogels in het verkeer, kunnen windmolens de leefomgeving van sommige vogelsoorten verstoren. En hoewel de een met trots naar de windmolens in het Hollandse landschap kijkt, vindt de ander ze horizonvervuiling.

De groenste stroom is de stroom die je niet verbruikt 💚

Het positieve effect op de natuur en leefomgeving is dat windenergie een cruciale bijdrage levert aan de energietransitie, waarin we ons in Europa tot doel hebben gesteld om CO₂-neutraal te zijn in 2050. Reken je mee wat de kosten zijn van de luchtvervuiling en klimaatverandering veroorzaakt door fossiele brandstoffen als kolen, gas of kernenergie, dan is windenergie op land de allergoedkoopste manier om energie op te wekken.

Toch blijft de allergroenste stroom, de stroom die je niet verbruikt. Daarom helpen we je bij Tibber je stroomverbruik te verminderen, met stroom tegen de inkoopprijs per uur en een intelligente app die het stroomverbruik van je slimme apparaten stuurt. De stroom die je wél verbruikt, kopen we op dagelijkse basis voor je in aan de hand van twee vaste criteria.

Twee criteria, geen concessies

Dit zijn ze, de twee vaste criteria waar we nooit concessies op doen:

1. De stroom is afkomstig van een hernieuwbare bron. Dat wil zeggen, een energiebron die nooit opraakt, zoals zon, water en wind. De bron staat gedocumenteerd op de Garantie van Oorsprong.

2. De stroom is lokaal geproduceerd. In een klein landje als dat van ons betekent dat: geproduceerd binnen Nederland. In een groter land als Noorwegen of Zweden betekent dat: zo dicht mogelijk bij de klant. Ook dit staat gedocumenteerd op de GvO.

Ons duurzaamheidsteam werkt aan een rapport waarin deze criteria voor het inkopen van stroom in detail worden beschreven. Een nieuw criterium dat ze onderzoeken, is hoe Tibbers inkoop van stroom in de toekomst kan bijdragen aan meer productie van groene stroom – bijvoorbeeld door directe investeringen te doen in hernieuwbare energiecentrales.

De herkomst van de lokaal geproduceerde, groene stroom die je als klant van Tibber krijgt, is op elk moment terug te vinden in de app. Zo is het voor jou altijd duidelijk hoe je met jouw energiecontract bijdraagt aan de productie van groene stroom in Nederland. 🚲 🌷Wil je ook groene stroom van Tibber tegen de inkoopprijs per uur? Schrijf je in voor de bètafase om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en als eerste toegang te krijgen tot Tibber in Nederland. 👇

Schrijf je in

Gepubliceerd op 30-6-2021

Tess
Storyteller

Meer artikelen