Tibber endrer faktureringsperiode for å kunne tilby lavest mulig pris.

pre-invoicing-header-image

Energikrisen i Europa påvirker norske strømselskaper og Tibber er ikke noe unntak. Når garantier og andre ordninger fra myndighetene uteblir, må vi derfor endre faktureringspraksis.

Vi ser at mange har spørsmål om vår nye faktureringsmodell, og vi har derfor samlet de mest stilte spørsmålene og svar her. Her finner du også svar på hvordan du kan løse deg fra avtalen.

Helt siden vi startet opp har Tibbers filosofi vært at vi ikke skal tjene penger på strømmen vi selger til deg. Det vil si at vi ikke har noen som helst margin på prisen du betaler per kilowattime, og kun tar 1 øre i påslag for å dekke helt nødvendige elsertifikater og kostnader knyttet til strømhandelen.

I Norge har myndighetene ennå ikke kommet med noen garanti- eller støtteordninger til produsenter og leverandører av strøm. Vi har utfordret både Stortinget og departmenter på dette, men ikke kommet noen vei. Situasjonen påvirker både oss og andre strømselskaper, fordi vi legger ut for strømmen du bruker i opptil 45 dager før du betaler for den. Til sammen handler dette om milliardbeløp som vi må låne, og når strømprisene øker og renta blir høyere, betyr det at kostnaden ved å handle inn strøm øker mye. 

Vi har derfor to valg - enten å øke påslaget per kilowattime som du betaler for strømmen, eller å endre faktureringsperioden for å redusere antall dager vi legger ut penger for. 

Vi har valgt det siste. Vi skal være tro mot våre prinsipper og samtidig sørge for at du betaler minst mulig for strømmen. 

Oktober var en overgangsmåned

Fakturaen som ble sendt ut 1. oktober viste forbruket ditt i september, og i tillegg også det estimerte forbruket frem til og med forfallsdatoen din. Som et engangstilfelle ba vi deg betale for en lengre periode, fordi vi endret praksis. Derfor ble beløpet på denne fakturaen større enn vanlig.

Dette gjaldt kun for overgangsmåneden, og du har ikke betalt for halvannen måned mer enn én gang. For fakturaen som kom 1. november betalte du for faktisk forbruk i andre halvdel av oktober og estimert forbruk frem til forfallsdatoen i november, samtidig som det ble gjort en korrigering for faktisk forbruk i oktober.

pre-invoicing-faktura-okt

Eksempelfaktura fra oktober

pre-invocing-sample-invoice

Hvordan beregner vi estimert forbruk?

Estimert forbruk blir beregnet utfra ditt historiske forbruk i samme periode året før. Bruker du mindre strøm enn estimert får du godskrevet restbeløpet på neste faktura. Bruker du mer enn estimert vil dette komme til på neste faktura. For å beregne prisen for det estimerte forbruket bruker vi månedskontraktene fra kraftbørsen for den aktuelle perioden. Dette blir også korrigert for faktisk strømpris på neste faktura.

Ny funksjon: Velg forfallsdato selv

For å gjøre overgangen til ny ordning mer fleksibel fikk du mulighet til å sette forfallsdato mellom 14. og 25. i måneden selv, både i oktober og senere. Vi håper det kan gi deg bedre forutsigbarhet og kontroll over egen økonomi. Endringen gjør du enkelt i appen under “min konto - betalingsmetode”.

Endring i forfallsdatoen gjør at estimert forbruk vil justeres etter hvilken dato du velger. Det vil si at jo senere forfallsdato du setter, desto mer forbruk vil bli estimert av oss. Estimeringsperiode vil være fra 1. i måneden til din valgte forfallsdato. 

Ditt faktiske forbruk avregnes måneden etter og korrigeres på neste faktura. Dersom du bruker mindre enn antatt vil din kostnad bli justert ned, og har du større forbruk blir det lagt til en kostnad på neste faktura.

Inntil 30 dagers gratis betalingsutsettelse

pre-invoicing-30days-article

Vi vil gi deg muligheten til å utsette betaling av faktura med inntil 30 dager uten kostnad gjennom en ny løsning vi lanserer. Dette er et tilbud vi utvikler sammen med en partner. De første 30 dagene vil være kostnadsfrie. Dersom du trenger mer tid på å betale fakturaen kan du velge en nedbetalingsplan, og da vil det komme et gebyr. Betalingsutsettelse finner du i appen under «Min konto» -> «Fakturaer» -> «Utsett betaling» -> «Betal senere».

Avslutte avtalen?

Vi ber om forståelse for at vi har sett oss nødt til å gjøre dette. Vi er lei oss for virkningene dette har for deg som Tibber-kunde, og håper likevel at mer fleksible betalingsløsninger gjør deg bedre i stand til å håndtere de høye strømprisene nå og i fremtiden. Vi har selvsagt forståelse for at du ønsker å bytter selskap. Hvis du vil avslutte avtalen går du frem på følgende måte:

  • Du kontakter ønsket strømselskap.

  • Nytt selskap starter opp avtale og Tibber blir automatisk avsluttet. Dette sikrer sammenhengende strømleveranse.

  • Du vil da motta en sluttfaktura fra Tibber.

Alt av produkter som er kjøpt i Tibber Store kan du fortsatt styre manuelt fra Tibber-appen, men du vil få redusert funksjonalitet, da Tibber ikke kan styre det basert på strømpris.

Lurer du på noe? Les mer i vår FAQ.
Publisert 9/28/2022
Elisabet Kjerstad Bøe
Country Manager Norway
Flere artikler