Fornybar energi og forbrukermakt

mag-hydropower-waterfall

Har du lurt på hva vi i Tibber legger i uttrykket «Join the electric revolution»? Det handler ikke bare om å gi vanlige folk makten over eget strømforbruk. Vi vil også dra energibransjen i en mer bærekraftig retning. Som Tibber-kunde er du med på det.

Energiskifte: noe de holder på med i Europa? 

Verden trenger mye mer elektrisitet til boliger, elbiler og energikrevende industri. Og vi trenger at dette kommer fra energikilder som ikke ødelegger planeten. For å klare dette må det investeres i ny og eksisterende produksjon, både i Norge og resten av Europa.  

Selv om 91 % av norsk kraftproduksjon kom fra vannkraft i 2020, så har vi ikke fornybar kraft tilgjengelig hele døgnet, hele året. Tidvis redusert vannkraftproduksjon, som vi har sett i høst, gjør at vi må importere strøm fra Europa, noe som også påvirker kraftmiksen i “vårt” strømnett. 

Kan forbrukerne gjøre noe med kraftmiksen i strømnettet?

Svaret på det er et tydelig JA, i allefall dersom vi i Tibber har noe å si. Helt siden oppstarten i 2016 har vi reservert produksjonskapasitet hos norske vannkraftprodusenter til å dekke alt strømforbruket til kundene våre. Det har vi gjort ved å inkludere såkalte opprinnelsesgarantier i strømavtalen vår.    

Dette er en europeisk merkeordning for strøm, som gjør at den økonomiske transaksjonen kan spores mellom kjøper (forbrukeren) og selger (kraftprodusenten). Selv om ordningen ikke gjør det mulig å spore den fysiske strømmen, er den med på å sette fart i etterspørsel og investeringer i fornybar energi. 

Samspillet mellom den økonomiske verdikjeden (strømkjøp) og den fysiske verdikjeden (kraftproduksjon) er viktig for denne utviklingen, både i Norge og ellers i Europa. Det er som med alle markedsmekanismer; hvis ingen ber om å kjøpe fornybar energi, er det ikke attraktivt å investere, bygge ut og produsere det heller.  

Hvordan får vi mer fornybar energi?

Tibber vil trolig levere mer enn 3 milliarder kilowattimer strøm til kundene våre i 2022. Men hvilken effekt har det å reservere produksjonskapasitet hos fornybare kraftprodusenter, gjennom garantier for opprinnelse? 

Pengene kan bidra blant annet til finansiering av kraftverk som skal bygges, og dermed være med å utløse økt produksjon. Videre bidrar de til investeringer i eksisterende kraftverk, og kan sette produsentene i stand til å gjøre miljøtiltak eller oppgradere for økt kapasitetsutnyttelse.

Et konkret eksempel på bidrag fra Tibber-kunder er at vi har kjøpt sertifikater for opprinnelse fra Borgund Kraftverk i Lærdal siden 2019. Totalt har vi kjøpt 350 millioner kWt med kraftproduksjon fra dette kraftverket til våre kunder. Det er 35% av årsproduksjonen. 

Eieren av Borgund Kraftverk, Østfold Energi, har satt i gang en større utredning om miljøtiltak i Lærdalselva. Ett av de konkrete tiltakene som er satt i gang er gjenåpning av en sideelv og tilrettelegging for at unglaks kan søke tilflukt når vannstanden går opp og ned, særlig i flomsesongen.

Tibber + forbrukermakt = Electric revolution⚡️

I en kronikk i september 2021 sier NVE-direktøren at det er to konkrete tiltak som kan gjøres for å dempe ekstreme strømpriser. Det ene er å øke kraftproduksjonen og det andre er å kutte unødvendig strømforbruk. 

Tibber tilbyr allerede flere smarte løsninger som hjelper kundene å kutte unødvendige kostnader og forbruk; for eksempel prisoversikt og analyser av forbruket i appen, samt Power-ups som smart varmestyring og smart elbillading. Den mest bærekraftige strømmen er jo den du ikke bruker, som vi pleier å si.

Tibber-kundenes kjøp av strøm med garantert opprinnelse fra norsk vannkraft har også bidratt til miljøtiltak og investeringer i eksisterende kraftverk. Det ønsker vi å fortsette med, men vi vil også ta et steg videre, og setter oss som mål om å bli den største bevegelsen som hjelper forbrukere til å bidra til utbygging av fornybar energi i Europa.

Join the electric revolution! ⚡️

Publisert 10/14/2021
Elisabet Kjerstad Bøe
Country Manager Norway
Flere artikler