Hvorfor er strømprisen høy akkurat nå?

Vi forklarer spotpris, strømmarkedet og hvilke faktorer som gjør at strømprisen er høy akkurat nå, og hvordan den blir fremover.

Spotpris

Hvis du har en spotprisavtale, vil du merke at strømprisene kan svinge, da spesielt mellom sesongene. Det er viktig å merke seg at spotprisavtalene stort sett uansett er de billigste i gjennomsnitt. Noen spotprisavtaler baserer seg på gjennomsnittet av strømprisen per dag, andre baserer seg på den faktiske strømprisen per time, såkalt timesspot – dette er hva Tibber tilbyr. En fordel med timesspot er at man kan utnytte variasjonen i strømprisen ved å flytte strømforbruket til tider der strømprisen er på sitt laveste. Mange lurer på hvorfor prisene varierer, og det er det vi ønsker å forklare i denne artikkelen. 

Strømmarkedet

Strømprisene i Norge bestemmes av kraftbørsen Nord Pool, og avhenger også av situasjonen i andre land i Europa. Det vil si at strømprisen i Norge også baserer seg på produksjons- og overføringskapasitet i disse landene. Ettersom alle nordiske land handler på kraftbørsen Nord Pool, og dette handler om tilbud og etterspørsel, så vil tilstander i våre naboland også påvirke strømprisen vår. 

Norge er også delt inn i ulike prisområder (elspotområder), og strømprisene baseres på hvilket område du befinner deg i. Kjøp og salg av strøm gjøres per område, og baserer seg på etterspørselen i det spesifikke området (f.eks. NO1). Hvis du for eksempel har et hus i Oslo, og en hytte på Hardangervidda vil ikke nødvendigvis strømprisene være de samme. 

Hvorfor er strømprisen høy akkurat nå?

August 2021

Strømprisene har vært rekordhøye på grunn av følgende faktorer:

 • En veldig tørr sommer har ført til historisk lave nivåer i vannmagasinene.

 • Alle de seks svenske atomreaktorene gjennomgikk planlagt vedlikehold, men det var noen problemer som førte til lengre driftsstans enn planlagt.

 • Rekordhøye naturgass- og kullpriser på grunn av tilbudsbegrensninger over hele verden, og etterspørselen øker etter hvert som økonomiene starter på nytt etter korona. Samtidig har det vært rekordhøye karbonpriser.

 • Dette resulterer i høyere kostnader for kraftverk med fossilt brensel, som deretter presser strømprisene opp, da spesielt i Fastlands-Europa.

 • Hvorfor er prisene på gass/drivstoff viktige? Jo, fordi kraftprisen er satt av det dyreste kraftverket som leverer på den tiden.

 • Ekstremt høye priser i Tyskland/Fastlands-Europa: konsekvent over 90 øre pr. kWt om sommeren. Dette driver igjen de nordiske prisene ettersom vi er knyttet til Europa.

 • Gassprisene har steget 80% i løpet av de siste tre månedene til en all time high, på grunn av begrensninger i gasstilbudet over hele verden, mens etterspørselen tar seg opp igjen etter korona.

 • Det er usikkerhet rundt gassrørledningen Nord Stream 2 (Russland til Tyskland).

 • EUs gasslagringsnivå er på 64% av full kapasitet, ned fra 89% for et år siden. Dette er veldig lavt for denne tiden av året.

Strømprisen har vært rekordhøy, men vi ser også at variasjonene i strømprisen er to til tre ganger så store som vanlig. Strømprisen varierer vanligvis pluss/minus 3 øre fra gjennomsnittsprisen, og så langt i 2021 har vi sett at strømprisen kan variere så mye som pluss/minus 8-12 øre fra gjennomsnittet. Noe som gjør det mer aktuelt enn noen gang å bruke strøm på en smart måte, for eksempel ved å varme opp huset eller lade elbilen når strømprisen er på sitt laveste, for å unngå pristoppene.

Høst og vinter 2021

Det forventes fortsatt høye priser utover høsten og vinteren:

 • Været forventes å fortsette å være tørrere enn normalt, sammen med rekordhøye drivstoffpriser.

 • I tillegg har det vært enda en forsinkelse til oppstartsdatoen for atomreaktoren Olkiluoto 3 i Finland til juni 2022, så det vil ikke hjelpe forsyningssituasjonen for vinteren.

 • Derfor, etterhvert som temperaturen synker og etterspørselen begynner å øke, vil prisene denne høsten og vinteren holde seg høye: Fremtidens kraftpriser for Norden er rundt 80 øre pr. kWt i de kommende månedene.

 • Situasjonen kan raskt endre seg, hvis nordiske vannprodusenter begynner å spare på vannet for vinteren og derfor drive prisene opp mot priser på nivå med Fastlands-Europa – for eksempel fordi de slutter å produsere midt på natten, noe som betyr at vi må importere fra Europa til høyere priser.

Publisert 9/3/2021

Jacob Dalton
Head of Trading

Flere artikler