Hvorfor varierer strømprisene?

Strømprisene i 2020 har vært rekordlave her til lands, men som de ofte gjør stiger de utover vinteren. Hvorfor skjer dette? Vi forklarer hvordan spotpriser fungerer.

Hvis du har en spotprisavtale, vil du merke at strømprisene kan svinge, da spesielt mellom sesongene. Det er viktig å merke seg at spotprisavtalene stort sett uansett er de billigste i gjennomsnitt. Mange lurer på hvorfor prisene varierer, og det er det vi ønsker å forklare i denne artikkelen. 

Prisene baseres på tilbud og etterspørsel

Strømprisene i Norge bestemmes av kraftbørsen Nord Pool, og avhenger også av situasjonen i andre land i Europa. Det vil si at strømprisen i Norge også baserer seg på produksjons- og overføringskapasitet i disse landene. Ettersom alle nordiske land handler på kraftbørsen Nord Pool, og dette handler om tilbud og etterspørsel, så vil tilstander i våre naboland også påvirke strømprisen vår. 

Norge er også delt inn i ulike prisområder (elspotområder), og strømprisene baseres på hvilket område du befinner deg i. Kjøp og salg av strøm gjøres per område, og baserer seg på etterspørselen i det spesifikke området (f.eks. NO1). Hvis du for eksempel har et hus i Oslo, og en hytte på Hardangervidda vil ikke nødvendigvis strømprisene være de samme. Her er et bilde over prisområdene i Norge: 

Bilde fra Statnett.

Hvorfor har strømprisen vært lav i 2020?

I fjor sommer var strømprisen i Norge rekordlav, og i august lå den gjennomsnittlige strømprisen på mellom 3 og 7 øre per kWh. Dette er på grunn av at snøsmeltingen på fjellet sammen med en mild og våt vinter i andre steder av landet gjorde at vannmagasinene ble overfylte i sommer. Når det er for mye vann, må det produseres strøm, siden det ikke er mulig å lagre mer vann i fulle magasin. For å unngå at vannet går til spille, produseres det da mer strøm enn hva som er etterspurt, og strømprisen blir lavere. En annen grunn til de rekordlave prisene i sommer, er at det også har vært problemer med noen av kraftledningene til andre land, slik at strømmen ikke kunne eksporteres, og derfor måtte brukes i Norge. Overproduksjon = lav pris. Hvis det hadde vært lite produksjon, og at de eventuelt måtte spart på vannet i magasinene, ville strømprisen vært høyere. I følge NVE var magasinene i Norge på 94,3 prosent i uke 40, noe som er 1,5% mer enn historisk maksimum på samme tid. 

Det ble spådd at strømprisen ville stige jevnt hver uke utover høsten, og nå opp mot 30 øre per kWh på vinteren. Så langt stemmer dette. Og i perioder der det blir kaldere og forbruket går opp ser vi at prisene også stiger over dette. Det er naturlig at prisene stiger når det begynner å bli kaldere ute, siden etterspørselen av strøm øker. Oppvarming står for opptil 70% av strømforbruket i hjemmet, så det er ikke rart at etterspørselen øker. 

Oppdatert: 5. januar 2021.

Publisert 10/15/2020

Marius Sæbø Lier
Storyteller

Flere artikler