Easee installasjon

Installasjon av Easee ladeboks, utført av en kvalifisert elektriker. Faktureres av installatøren når installasjonen er fullført.