Användare av digitala kanaler

När du använder någon av Tibbers digitala kanaler, som hemsida, app eller våra sidor på social medier samlar vi in personuppgifter som du lämnar till oss. Behandlingen av dina personuppgifter sker för olika syften och förklaras närmare nedan.

Allmänt om Cookies

För syftena nedan anges i vissa fall att vi använder så kallade kakor (“Cookies”) för insamlande av data. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker våra tjänster). Vilka cookies vi använder, för vilka syften och hur länge vi behandlar uppgifter insamlade genom respektive cookie kan du läsa om i vår Cookiepolicy. Du kan hantera dina samtycken till cookies i våra cookie-inställningar.

I SYFTE ATT TILLHANDAHÅLLA DIGITALA PLATTFORMAR

För att en digital plattform, som t ex vår hemsida, ska fungera använder vi nödvändiga cookies. Vissa inställningar är också dina personliga som du kan välja att spara på t ex vår hemsida (som språkinställningar).

Kategorier av personuppgifter: (För närmare beskrivning av kategori och exempel, se här)

  • Teknisk data (uppgifter som är relevanta för ändamålet)

Laglig grund: Berättigat intresse, för att kunna tillhandahålla digitala plattformar som fungerar på avsett sätt för dig som användare. För vissa personliga inställningar ger du ditt Samtycke.

Delning av data: Personuppgifterna kan delas till annat bolag i Tibber-koncernen eller betrodd tredje part i enlighet med ändamålet, exempelvis leverantörer av driftstöd för hemsida och integrerade tjänster som till exempel betal- och leveranspartners.

Bevarandetid: Vi behandlar uppgifterna så länge behandlingen är nödvändig för ändamålet (och vi har ditt samtycke där sådant är givet).

I SYFTE ATT FÖLJA UPP, ANALYSERA OCH FÖRBÄTTRA ANVÄNDARVÄNLIGHET

Tibber strävar efter att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Därför jobbar vi kontinuerligt för att utveckla våra digitala plattformar och som stöd för det utvärderar vi och följer upp hur de används av våra besökare. Till största delen sker det genom uppgifter om hur våra plattformar används som samlas in genom cookies. Ibland kan vi också inhämta information genom riktade enkäter till dig som användare.

Kategorier av personuppgifter: (För närmare beskrivning av kategori och exempel, se här)

  • Teknisk data (uppgifter som är relevanta för ändamålet)

  • Identitetsuppgifter (för ändamål när namn eller kundnummer är relevant)

  • Kontaktuppgifter (för ändamål när adress, e-post eller telefonnummer är relevant)

Laglig grund: Samtycke, vi inhämtar ditt samtycke för att få använda dina uppgifter i vår uppföljning av våra digitala plattformar. Vanligen genom att du godkänner sådana cookies, men vid enkäter etc. i samband med sådan enkät.

Delning av data: Personuppgifterna kan delas till annat bolag i Tibber-koncernen eller betrodd tredje part i enlighet med ändamålet, exempelvis leverantörer av statistiska analysverktyg.

Bevarandetid: Vi behandlar uppgifterna så länge behandlingen är nödvändig för ändamålet.

I SYFTE ATT KOMMUNICERA RELEVANT INFORMATION OCH ERBJUDANDEN

Vi behandlar dina uppgifter antingen genom att du fyller i formulär eller liknande för att ta del av utskick av nyhetsbrev eller information om en viss produkt eller tjänst, eller genom så kallade cookies (små textfiler som lagras på din dator när du besöker våra digitala kanaler).

Kategorier av personuppgifter: (För närmare beskrivning av kategori och exempel, se här)

  • Teknisk data (uppgifter som är relevanta för ändamålet)

  • Identitetsuppgifter (för ändamål när namn eller kundnummer är relevant)

  • Kontaktuppgifter (för ändamål när adress, e-post eller telefonnummer är relevant)

Laglig grund: Samtycke, som du lämnar antingen i anslutning till formulär, etc. eller genom inställningarna för cookies.

Delning av data: Personuppgifterna kan delas till annat bolag i Tibber-koncernen eller betrodd tredje part i enlighet med ändamålet, exempelvis leverantörer av sociala media som Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat och YouTube. För respektive sådan leverantörs personuppgiftsbehandling hänvisar vi till deras respektive integritetspolicy.

Bevarandetid: Vi behandlar uppgifterna för respektive syfte så länge vi har ditt samtycke.

I SYFTE ATT ENGAGERA VÅRA BESÖKARE I DIGITALA KANALER

Vi vill bidra till ett ökat engagemang för förändring till ett mer hållbart samhälle. För det ändamålet är vi bland annat aktiva i sociala media, för att sprida information om oss och viktiga budskap som går hand i hand med vår vision. Genom att interagera med oss i sociala media behandlar vi dina personuppgifter. Interaktion kan ske genom att du väljer att följa oss, gilla eller på annat sätt uppmärksamma något vi publicerat eller kommentera något vi publicerat.

Notera att även leverantören av respektive sociala media också behandlar dina uppgifter som personuppgiftsansvarig.

Kategorier av personuppgifter: (För närmare beskrivning av kategori och exempel, se här)

  • Identitetsuppgifter (kontonamn du använder)

  • Övriga uppgifter du väljer att dela med oss

Laglig grund: Berättigat intresse, där vi har intresse av att vara synliga och sprida våra budskap i sociala media. Vi modererar löpande våra sociala mediekanaler, och gallrar information när det inte längre uppfyller ett syfte.

Delning av data: Personuppgifterna kan delas till annat bolag i Tibber-koncernen. Uppgifterna behandlas också av leverantören av den sociala plattformen, se deras integritetspolicy. Då våra kanaler är publika ber vi dig också notera att tredje person, som använder den sociala plattformen, kan ta del av din aktivitet.