Ladda Hemma Stödet – allt du behöver veta

Är du elbilsägare eller aspirant på att köpa och installera laddbox till hemmet? Då kanske du även har hört talas om “Ladda hemma stödet” som det så pedagogiskt kallas! Det här är alltså ett generöst bidrag som täcker upp till 50% av kostnaden för inköp, arbetskostnader och installation av en laddstation för privatpersoner. Du kan få upp till hela 10.000 kronor per fastighet.

Det här betyder alltså att det till motsatsen av vad många tror, inte behöver vara varken krångligt eller särskilt dyrt att börja ladda din elbil hemma. Vi tar dig igenom de viktigaste förutsättningar som krävs för att ansöka om bidraget. 

Hur blir det under 2020? 

Ladda Hemma-stödet kommer att fortsätta under samma förordning som tidigare! Du kan alltså söka bidrag för hälften av kostnaderna för din laddstation samt arbetskostnaden för att installera den, så som till exempel framdragningen av el. Som mest kan du få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Observera att du enbart kan få bidrag så länge det finns budget kvar så passa på att lämna in din ansökan redan idag! Här kan du följa hur mycket pengar Naturvårdsverket har kvar att ge ut. 

Så, vem kan söka? 

Helt enkelt alla privatpersoner som installerar en laddningspunkt där man kan ladda ett fordon i taget på en fastighet som du antingen äger, eller har nyttjanderätt till. Om man istället sitter med i en bostadsrättsförening och vill ansöka om stödet så ska ansökan göras av föreningen. Tänk dock på att man enbart kan ansöka om ett bidrag per fastighet. Läs vidare för att få reda på vilka specifikationer som krävs. Vet du redan nu att du är behörig att ansöka om bidraget gör du det enkelt via Naturvårdsverkets E-tjänst

Vad täcker stödet? 

Du kan dra av kostnader av laddboxen, framdragning av el och installation av laddningspunkten – för hela 50% och upp till 10.000 kronor av dina totala kostnader!

Har du redan installerat din laddbox?

Ingen fara! Först och främst måste bidraget sökas efter installationen är slutförd. Bidraget kan även betalas ut retroaktivt vilket innebär att så länge du uppfyller kraven och kan påvisa kvittounderlag som inte är mer än 6 månader gamla – är det fritt fram att ansöka om bidraget! 

Bra att veta

  • Du måste som privatperson äga eller ha äganderätt till fastigheten som laddstationen ska installeras på för att kunna få stöd. 

  • Se till att laddingspunken är förberedd för elmätning då det här också är ett av kraven för bidraget. Den måste alltså vara förberedd för debitering av de framtida elkostnaderna.

  • Du måste slutföra installationen innan du kan söka bidrag.

  • Glöm inte att spara alla kvitton! Dom måste nämligen redovisas när du söker. 

  • Man kan inte kombinera bidraget med ansökan om ROT-avdrag för samma utfört arbete. 

  • Om du fått en laddbox i samband med ditt elbilsköp så kan du inte söka stöd för kostnaden för själva laddboxen, då det måste göras i egenskap av privatperson. Du kan däremot söka stöd för kostnaden av installationen och dragning av el. 

  • Du behöver inte ha en elbil för att söka bidraget. 

  • Laddboxar med uttag Typ 1 omfattas inte av Ladda-hemma-stödet. Det krävs alltså att du har ett Typ 2 eller CCS Combo 2-uttag som är av EU-standard. Läs mer om vilka ladduttag som finns i vår guide

  • Om du bor i hyresrätt kan man ofta lösa installationen genom att fastighetsägaren (som har rätt till bidraget) står för inköp och installation av laddboxen. Man kan då applicera ett hyrestillägg för att gå runt problemet!

  • Har du precis lagt händerna på en Watty så kan det vara värt att skicka in en kompletterande ansökan om bidrag (om du redan lämnat in för din laddbox och installation). Vi har varit med om fall där det gått igenom hos Naturvårdsverket!

Viktigt att tänka på vid installationen

En av föreskrifterna är att laddstationen måste ha installerats av en behörig elektriker. Du måste alltså nyttja en elinstallatör som har F-skattesedel och ingår i ett företag som avses i elsäkerhetslagen. Om du använder dig av ett utländskt företag är det viktigt att de har ett intyg av motsvarande behörighet i sitt hemland. Här kan du söka efter elektriker. 

Sök bidraget!

Kliar det i fingrarna och kittlar i spara-pengar-ådran? Sök enkelt och smidigt bidraget via Naturvårdsverkets E-tjänst. Du kan också skicka in mail eller pappers-ansökan men tänk då på att det kan ta flera månader att få återkoppling. Har du ytterligare frågor om Ladda-hemma-bidraget så kan du hitta samtlig information i Riksdagens publicerade förordning

Ladda bilen med 50% lägre elpris

Om du fortfarande går i tankarna på att skaffa en laddbox så kan vi inte annat än att komma med förslag på en lösning som är smidig, snygg – och väldigt smart. Easee laddbox är den nättaste som finns på marknaden och kommer i flera olika färger (så du lätt kan matcha bilen). Den är uppkopplad via WiFi och 4G och är kompatibel med alla typer av bilmärken. Som Tibber-kund ger vi dig möjlighet till smartladdning som du smidigt kan aktivera via appen. Vi garanterar dig då 50% lägre elpris jämfört med vad du betalar i kilowattimme för din övriga el! Hur i allsin dar kan det här stämma kanske du tänker nu? Jo, vi har utvecklat en banbrytande teknik som laddar din elbil när elpriset är som lägst på dygnet.

Hur miljövänlig är du? 

En vanlig missuppfattning är att man är miljövänlig bara för att man använder elbil, faktum är att det är långt ifrån sant. Det har stor betydelse vilken slags el man laddar sin bil med. Om du inte redan har funderat över det här kanske det är dags att se över vilken elleverantör du använder dig av, hur pass miljövänlig elen är och vad du betalar för den. Tibber handlar bara förnybar el, vi gör den både smartare och billigare – allt sköts från vår app och du får full översikt och kontroll över din elkonsumtion. Vi sköter smidigt bytet från ditt nuvarande elbolag. 

Publicerades 2020-09-11

Sara Brolin
Storyteller

Fler artiklar