Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Veckans prisprognos

Elpriserna som sätts på elbörsen Nordpool går upp och ner. Varför de gör det och hur prognosen ser ut när det kommer till veckans elpriser hittar du svar på här.

weekly-price-forecast header-v2

Prognos för vecka 39 – 2023

Veckan bjuder på fortsatt låga priser som följd av vindkraften och det milda vädret.

Norra Sverige (SE 1-2)

Pris

Elpriserna förväntas ligga på motsvarande nivå jämfört med föregående vecka.

Bakgrund

Under veckan förväntas, för säsongen, mild väderlek. Det tillsammans med den höga vindkraftsproduktionen i norra Sverige medför en förväntan på ett lågt, stabilt elpris som liknar de priser vi såg föregående vecka.

Prognosis autumn 2
Prognosis autumn

Södra Sverige (SE 3-4)

Pris

Elpriserna förväntas ligga på en högre nivå jämfört med föregående vecka.

Bakgrund

Det milda vädret kombinerat mer vindkraftsproduktionen som är över det normala just nu ger en tro på fortsatt låga elpriser. Det är fortsatt hög press på vattenkraftsproducenter i delar av södra Norge, vilket bidrar till hög import därifrån och lägre priser i Sverige.

Ringhals 4 är återigen i drift vilket ökar överföringskapaciteten norrifrån vilket bidrar till ett minskat prislyft, framförallt i SE3. 

Under mitten av veckan förväntas vindkraftsproduktionen gå ner något i SE4 vilket trissar upp priset något.

Ta kontroll över din elkostnad

Faktorerna bakom elpriserna

Hur kommer det sig egentligen att elpriserna går upp och ner? Vi går igenom de mest grundläggande faktorerna som påverkar elpriset.

Elmarknaden

Om vi tar det från början så baseras priserna på elmarknaden på tillgång och efterfrågan. Sverige är vidare indelat i fyra olika prisområden, och priserna skiljer sig mellan dessa. Vid särskilt höga priser upplever systemet en situation med underutbud (eller hög efterfrågan), och vice versa.

Med det här grundläggande konceptet i åtanke kan vi nu gå djupare titta på faktorer som påverkar tillgång och efterfrågan, och därmed elpriset. Om du ser att det under en period är särskilt höga eller låga priser kan de vanligtvis ledas tillbaka till en, eller mer vanligt, en kombination av faktorerna nedan!

weekly-price-forecast energy-market-se

Tillgång

Vind
Vind

Den mest variabla faktorn när det kommer till tillgång av energi i Norden är vind. Det finns mer än 30GW vind (motsvarande ungefär 30 kärnkraftverk) som inte kan kontrolleras. Blåser det, så blåser det! Det är alltså säkert att säga att när det blåser så finns det ett större utbud och därför kommer priset under dessa timmar att vara lägre.

Sol
Sol

Produktion från solceller är ett energislag som växer snabbt i Norden, men ligger fortfarande på relativt små volymer. Mängden produktion påverkas av solljusets energimängd som når marken t.ex. solens läge och hur mycket moln det är. Solenergi går att spara under kortare perioder med batterier, alternativt kan du sälja ditt överskott om du själv producerar solel.

Vatten
Vatten

Mer än hälften av elen i Norden levereras av vattenkraft och till skillnad från vind och sol är det mer kontrollerbart då vi kan spara vatten i vattenmagasin, vilket vi inte kan göra med vind och sol på samma sätt. Men, vi kan inte kontrollera hur mycket det regnar och finns mindre vatten i magasinen kommer tillgången på vattenkraft såklart att begränsas om det inte regnar. Vi har då ingen kontroll på den hydrologiska balansen (måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten). Är vattenreservoarerna däremot nästintill överfyllda så tvingas vattenkraftverken producera – vilket sänker priset.

Underhåll
Underhåll

Som det mesta här i världen kan komponenter i elsystemet gå sönder eller drabbas av/ha ett avbrott (bland är avbrotten planerade, ibland är de inte det). Om ett enda kraftverk har avbrott, så saknas en stor del av det totala utbudet i systemet och priserna blir högre – en nackdel i det nuvarande centraliserade systemet. Därför kan ett mer decentraliserat system med mindre och mer utspridda komponenter betraktas som mer motståndskraftigt, till exempel hushåll med solpaneler.

Fossila bränslen
Fossila bränslen

Till skillnad från exempelvis vindkraft är olja, kol och gas dyra bränslen, och även om det finns vindproduktion med "gratis bränsle" bestäms priset på el baserat på prismarginalen på det dyraste kraftverket som för tillfället producerar. Är efterfrågan hög eller tillgången från billigare källor låg så tvingas dyra fossila kraftverk slås på, och priserna blir därefter.

weekly-price-forecast availability wind

Efterfrågan

Temperatur
Temperatur

Den överlägset största bidragsgivaren till elbehovet i Norden är temperaturen. När det är kallt maxar folk sin elförbrukning. Just därför är den allmänna prisnivån på vintern högre än på sommaren.

Storkonsumenter
Storkonsumenter

Det finns också storkonsumenter när det kommer till efterfrågan, tänk tung industri som skogsbruk eller produktionsfabriker. Konsumtionen från liknande stora aktörer är mindre på helger och helgdagar och kan därför göra att priset blir lägre.

weekly-price-forecast demand temperature

Övriga faktorer

Överföring
Överföring

De stora elledningarna du ser vid sidan av en motorväg överför el mellan olika delar av Sverige men även mellan Sverige och andra länder. Dessa kan kräva underhåll och vara ur drift – vilket orsakar flaskhalsar där ett område av nätet upplever ett överutbud medan det andra upplever ett underutbud.

Makroekonomiska drivkrafter
Makroekonomiska drivkrafter

När ekonomin blomstrar och konsumtionen är hög kommer prisnivån på energi i form av olja, kol och gas att gå upp, och vice versa. Under pandemin kunde vi exempelvis se hur efterfrågan på energiråvaror gick ner, och elpriserna med dem!

Politik och investeringar
Politik och investeringar

Ju fler kraftverk i systemet desto lägre priser (p.g.a. hög tillgång). Regeringens politik och EU:s system för handel med utsläppsrätter, tillsammans med offentliga och privata investeringar som påverkar hur mycket och vilken typ av kraftverk som tas bort eller läggs till systemet påverkar alltså elpriserna. Ett mer elektrifierat samhälle (som elektriska fordon) kommer att öka den totala konsumtionsnivån i landet – något som politikerna måste tänka på.

weekly-price-forecast other transfer

Energisystemet är komplext

Ovanstående beskrivningar av de grundläggande faktorerna som driver elpriset är förenklade. I verkligheten är det nordiska energisystemet mycket mer komplext, och dessutom anslutet till resten av Europa. Det betyder till exempel att det kan ha ett direkt inflytande på det pris vi betalar för vår el om ett kärnkraftverk i Frankrike läggs ner.

weekly-price-forecast joakim-and-mans

Viktigt att notera

Måns (analytiker) och Joakim (trader) tar varje vecka fram kristallkulan (nej inte bokstavligt – bokstavligt tar de fram väldigt stora dataskärmar och mycket kunskap) och berättar vilka faktorer som mest sannolikt kommer påverka veckans elpriser i Sverige. Elprisprognosen är Tibbers kortsiktiga förväntningar på elmarknadens utveckling utifrån omständigheter i början av varje vecka. Som med väderprognoser kan oväntade händelser påverka elprisets faktiska utveckling under veckan.

Ta kontroll över din elkostnad