Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Dina rättigheter

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter hos oss har du vissa rättigheter. Det kan till exempel vara att be om ett registerutdrag eller få dina uppgifter rättade. Här går vi igenom vilka rättigheter du har och hur du gör om du vill använda någon.

Begära tillgång till dina personuppgifter

Vid en begäran, ska Tibber bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter och tillhandahålla dig med information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vid en begäran kommer vi tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter.

Begära korrigering av personuppgifter som vi lagrar

Genom att ha tillgång till personuppgifter kan du säkerställa att de är riktiga. Det betyder att du kan begära icke fullständiga eller felaktiga data att bli rättade. Tibber kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifterna du tillhandahåller. Viss data kan behöva behandlas historiskt, dvs kan inte alltid korrigeras fullt ut. Vissa personuppgifter kan du på egen hand korrigera i Tibber-appen.

Begära borttagning av dina personuppgifter

Du kan be om att få dina personuppgifter, som vi inte har någon rättsligt grund att lagra, att bli raderade. Du kan också be oss om att radera din data, om du framgångsrikt utnyttjat din rätt att invända mot behandlingen (se nedan), och om vi skulle ha samlat in dina personuppgifter på ett otillåtet sätt, eller om vi är skyldiga att radera dina personuppgifter enligt gällande lag. Notera att vi inte alltid kan godkänna din begäran om borttagning på grund av särskilda rättsliga grunder, som vi vid ett sådant tillfälle, kommer meddela till dig. Om dina personuppgifter har blivit raderade är det inte möjligt att återskapa dina personuppgifter. Det är ditt ansvar att spara dina personuppgifter innan de raderas.

Invända mot behandling

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter när Tibber baserat behandlingen på en intresseavvägning (eller en intresseavvägning av en tredje part), och det är något med din särskilda situation som gör att du ha en invändning mot behandlingen, av skäl att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall, kan vi visa att vi har legitima skäl att behandla dina personuppgifter som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Begära begränsning

Du kan begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter till dess vi har visat övertygande rättsliga grunder för behandlingen. Det möjliggör att du kan fråga och stoppa behandling av dina personuppgifter:

  • Om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet

  • När vår behandling av data inte är tillåten, men du inte vill att den ska raderas

  • När du har behov för det, även om vi inte längre behöver det för att utöva eller försvara rättsliga åtgärder

  • Eller om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter, men vi behöver verifiera att vi har tydliga rättsliga skäl för behandlingen.

Begäran om att invända mot automatiserat beslutsfattande och profilering

Du har rätt att inte vara föremål för endast automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering, som påverkar dig, om inte sådan behandling är nödvändig för att ingå och fullgöra kontraktet mellan dig och Tibber eller om du gett ditt uttryckliga samtycke för sådan behandling. Du har därför rätt att invända mot sådant automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Begäran om överföring

Du kan begära att dina personuppgifter ska överföras till dig eller till en tredje-part. Vi kommer tillhandahålla dig, eller till tredje-parten som du valt, dina personuppgifter på ett strukturerat, vanligt använt format som en dator kan läsa, under förutsättning att den begärda informationen är tillhandahållen av dig, är behandlad med anledning av fullgörande av avtal eller baserad på samtycke, och under förutsättning att behandlingen av personuppgifter utförs på automatiserade sätt.

Återkalla samtycke

Till den delen som vi må behandla uppgifter om dig med stöd av just samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att vi inte kan erbjuda vissa produkter och tjänster.

Rätten att klaga

Om du inte är nöjd med hur vi har behandlat din fråga ska du i första hand kontakta oss på hello@tibber.com. Om du ändå inte är nöjd med vårt svar kan du ha rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Kontakta oss gärna på hello@tibber.com för att få information om hur du kontaktar dem. 

Om du önskar tillämpa någon av rättigheterna nämnda ovan ska du kontakta Tibber via kontaktuppgifterna nedan.

När Tibber AB är personuppgiftsansvarig:

Bolagsnamn: Tibber AB Postadress: Vattugatan 17, 111 52 Stockholm Organisationsnummer: 559047-8532 hello@tibber.com

När Tibber AS är personuppgiftsansvarig:

Bolagsnamn: Tibber AS Besöksadress: Hafstadvegen 23, 6800 Førde Postadress: Postboks 20, 6801 Førde Bolagsregistreringsnummer: 916 276 338 Email: hello@tibber.com