Kategorier av personuppgifter

Här beskriver vi de kategorier av dina personuppgifter som vi kan behandla om dig. Vi har också exemplifierat, men notera att exempellistan inte är en fullständig lista över alla de personuppgifter som kan ingå i kategorien.

Kategori av personuppgiftBeskrivningExempel på personuppgift
AnläggningsuppgifterUppgifter om den anläggning som din(a) uttagspunkt(er) tillhör.Anläggnings-ID, nätområde, typ av anläggning (hus/lägenhet), storlek på boendet, boende i hushållet, uppvärmningstyp.
BonusuppgifterUppgifter om bonus/rabatter som du fått när du till exempel bjudit in någon att använda våra tjänster.Bonusbelopp, giltighetstid, utnyttjad bonus.
Demografiska uppgifterFödelsedatum, civilstånd, kön, inflyttningsdatum
Finansiella uppgifterUppgifter vi behöver för att kunna få betalt från dig alternativt betala dig (exempelvis om vi köper solproduktion från dig).Betalsätt, kontonummer, fakturaadress, kreditinformation,.
IdentitetsuppgifterUppgifter som direkt kan identifiera dig.Namn, personnummer, kundnummer, användarnamn.
KommunikationDe uppgifter som ingår i din kommunikation med oss.Innehåll i formulär, e-post, chatt, (exempelvis typ av ärende). Kan också vara bild- och ljudmaterial vid hantering av skadeärende.
KontaktuppgifterUppgifter som gör att vi kan komma i kontakt med dig.E-post, telefonnummer, bostadsadress.
KundstatusA) Beskriver ditt kundförhållande med oss. B) De eventuella kundgrupper du hör till.A) Aktiv elkund, avslutad elkund, multianläggningskund, om du använder fler tjänster. B) Segment, kampanj, referral, kund genom viss partner
KöpinformationUppgifter om vilka beställningar och köp du gjort hos oss.Köpt produkt, tidpunkt för köp, utnyttjad bonus, betalsätt.
Mätvärden och förbrukningsdataUppgifter om din elanvändning.Tidpunkt och volym använd el, tidpunkt och volym såld el.
Order- och leveransuppgifterUppgifter vi behandlar för att hantera dina köp i vår nätbutik och leverera varorna till dig.Beställd vara, beställningstidpunkt, leveransadress, leveranstidpunkt, leveransstatus.
ReferraluppgifterInformation för att kunna följa vem som bjudit in och vem som blivit kund via inbjudanNamn på vem som bjudit in dig till att bli kund, namn på de du bjudit in blivit kund, webblänk kopplad till den som bjudit in