Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Vår närvaro i sociala medier

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss via våra digitala kanaler, t.ex. vår webbplats, mobilapp eller via sociala medier. 

Nedan förklarar vi vilken behandling som sker i samband med vår närvaro i sociala medier.

Facebook

Personuppgiftsansvar

Om du delar uppgifter med oss som också, eller uteslutande, behandlas av Facebook, är Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland, personuppgiftsansvarig för databehandlingen i enlighet med GDPR, utöver, eller i stället för, oss. För detta ändamål har vi, där så är relevant, ingått ett avtal med Facebook om gemensamt personuppgiftsansvar för databehandling. I detta avtal anges vilka behandlingar som vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebooksida. Se följande länk för att ta del av detta avtal: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Eftersom Facebooks överföring av personuppgifter till USA sker till bland annat Facebook Inc. krävs ytterligare lämpliga skyddsåtgärder. För att säkerställa detta använder leverantören standardavtalsklausuler i enlighet med GDPR. Dessa ålägger Facebook i USA att behandla uppgifterna i enlighet med skyddsnivån i Europa.

Om du som besökare på webbplatsen vill utöva dina rättigheter (tillgång, rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet, klagomål till en tillsynsmyndighet, invändning eller återkallande) kan du kontakta både Facebook och oss. 

Du kan ändra dina preferenser avseende reklam i dina kontoinställningar. Klicka på följande länk och logga in på ditt konto för att ändra dina inställningar: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller http://www.youronlinechoices.com 

Mer information finns i Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook’s Dataskyddsombud

Du kan använda Facebooks onlineformulär för att kontakta Facebooks dataskyddsombud. https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Databehandling för statistiska ändamål med hjälp av Page Insights

Facebook tillhandahåller Page Insights-data för vår Facebooksida: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Dessa aggregerade uppgifter ger oss en inblick i hur människor interagerar med vår sida. Uppgifter i Page Insights kan baseras på personuppgifter som samlas in från besök på vår sida, när du interagerar med vår sida samt genom hur du hittar till vår sida, t ex genom tillhandahållen länk. Tänk på vilka personuppgifter du delar med oss via Facebook. 

Dina uppgifter kan behandlas för marknadsundersökningar och reklamändamål, även om du inte är inloggad på Facebook eller har ett Facebook-konto. Användarprofiler kan skapas på grundval av användarnas beteende. Användarprofiler kan användas för riktade annonser inom eller utanför plattformen. Dataregistrering sker med hjälp av cookies som lagras på din enhet. Dessutom kan användarprofiler innehålla uppgifter som samlas in från medlemskap på andra plattformar.

Laglig grund: Vårt berättigade intresse ligger i en optimerad presentation av vårt erbjudande, effektiv information och kommunikation med kunder och intresserade parter samt i riktad annonsering. 

Observera att vi inte har något inflytande över Facebooks datainsamling och vidare bearbetning. Därför kan vi inte ge någon tillgång till var, hur länge och i vilken omfattning Facebook lagrar uppgifterna. Vidare kan vi inte heller uttala oss om i vilken utsträckning Facebook följer befintliga bevarandetider, vilka utvärderingar och översättningar som görs och till vem uppgifterna överförs av Facebook. Om du vill förhindra att dina personuppgifter behandlas av Facebook kan du kontakta oss på annat sätt.

Andra leverantörer av social media

Personuppgiftsansvar

Om dina personuppgifter behandlas av en av de leverantörer som anges nedan är det denna leverantör som ansvarar för databehandlingen i enlighet med GDPR. För att använda dig av någon av dina rättigheter, vänligen kontakta respektive leverantör. Endast de har tillgång till de uppgifter som samlats in från dig. Om du behöver hjälp kan du när som helst kontakta oss. 

Vi är närvarande på följande leverantörers sociala medieplattformar: 

  • Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland

  • Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland 

  • YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

  • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Dataskyddsombud

Information om hur du kontaktar dataskyddsombudet hos respektive leverantör av sociala medier finns här:

Allmänt om personuppgiftsbehandlingar i social media

Behandling av uppgifter för marknadsundersökningar och reklam

Organisationer behandlar i allmänhet personuppgifter för marknadsundersökningar och för annonsering. Därför använder webbplatser så kallade ‘cookies’ som laddas in i din webbläsare och som registrerar när du återvänder till samma webbadress. De registrerade uppgifterna används för att skapa användarprofiler. Användarprofiler kan användas för riktad reklam inom eller utanför plattformen. Dessutom kan användarprofilerna innehålla uppgifter som samlas in från medlemskap på andra plattformar.

Laglig grund: Ditt samtycke.

Bevarandetid: Vi kommer att behandla dina uppgifter så länge som de behövs för ändamålen marknadsundersökning eller annonsering, eller tills du har återkallat ditt samtycke. 

Personuppgiftshantering genom kontaktformulär/meddelanden

Vi samlar in uppgifter när du kontaktar oss, t.ex. via kontaktformuläret eller messenger-tjänster som Facebook Messenger. De uppgifter som samlas in beror på de uppgifter du lämnar och de kontaktuppgifter du anger. De sparas för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi kommer under inga omständigheter att lämna uppgifterna vidare till tredje part utan ditt samtycke.

Laglig grund: Berättigat intresse för att kunna ta emot och besvara dina frågor. Uppfyllande av avtal om syftet med din kontakt är att ingå avtal med oss.

Bevarandetid: Om det inte finns tvingande skäl kommer dina uppgifter att raderas efter den slutliga behandlingen. Vi utgår från att behandlingen är slutförd när omständigheterna kring den har klargjorts. 

Behandling av uppgifter i syfte att fullgöra ett avtal eller ingå ett avtal

Om din förfrågan via sociala medier eller andra plattformar syftar till att ingå ett avtal om leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster behandlar vi dina uppgifter för att kunna fullgöra avtalet och de begärda tjänsterna, eller för att vidta åtgärder före avtalstillfället. Ta hänsyn till att det kan vara nödvändigt att lagra personuppgifter om våra avtalspartners för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter även efter det att avtalet har ingåtts.  

Laglig grund: Uppfyllande av avtal.

Bevarandetid: Dina uppgifter kommer att raderas om de inte längre är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller om det är säkert att åtgärder före avtalstillfället inte kommer att leda till att ett avtal ingås.

Behandling av uppgifter på den legala grunden samtycke

Om respektive plattformsleverantör begär att du ska ge ditt samtycke till behandling för ett visst ändamål är den rättsliga grunden för behandlingen samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke med verkan för framtiden.

Delning av uppgifter och mottagare

När du besöker och använder ovan nämnda plattformar kan personuppgifter överföras till USA eller andra tredje länder utanför EU och därför krävs ytterligare lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa skyddsnivån enligt GDPR. Ytterligare information om huruvida och vilka lämpliga garantier leverantörerna kan ge i detta avseende finns i listan nedan.

Vi har inget inflytande över respektive leverantörers behandling och hantering av dina personuppgifter, liksom vi inte heller har någon information om detta. För ytterligare information hänvisar vi till leverantörernas integritetspolicy: 

Twitter

Instagram

YouTube/Google

LinkedIn