Uppdateringar Integritetspolicy Tibber AB

Uppdateringsprotokoll

Tibber AB jobbar kontinuerligt för att utveckla och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder dig som kund. Det kan innebära att vi önskar behandla dina personuppgifter för nya ändamål, att vi samlar in andra uppgifter från dig eller delar dina uppgifter med andra mottagare än vad som tidigare framgått.

Väsentliga förändringar om vår personuppgiftsbehandling kommer meddelas dig på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Om ändringarna är av sådan art att du inte längre vill fortsätta använda tjänsten i enlighet med nya versionen av integritetspolicyn kan du alltid säga upp ditt avtal genom att kontakta oss.

Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid publicerad på vår hemsida.

Genomförda ändringar (när och vad) i vår integritetspolicy framgår av den här texten, som uppdateras regelbundet.

Senaste uppdateringen – 2021-07-08

  • Lanserat en helt ny design av integritetspolicy för att gör det enklare för dig att hitta det du söker.

  • Förtydligat för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, kategorier av personuppgifter vi behandlar och vilken delning av personuppgifter som sker.

  • Tydliggjort i vilka situationer Tibber AB respektive Tibber AS är ansvarig för behandling av personuppgifter.