Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Verktyg vi använder i vår app

New Relic

Tibber-appen använder New Relic, en analystjänst som tillhandahålls av New Relic Inc. på 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA.

Med New Relic kan vi mäta och övervaka appens tekniska prestanda, till exempel för att logga säkerhetshändelser, avgöra om appen kan nås och hur snabbt vissa sidor visas. För att göra detta samlar New Relic in appdata, till exempel data om din enhet och användningstider.

En teknik som förbättrar integriteten som används är att New Relic samlar in och lagrar sådana användarprofiler. Användningsprofilerna används för att övervaka säkerhetshändelser och analysera användarnas besöksbeteende i appen. Utan ditt samtycke kommer de pseudonymiserade användarprofilerna inte att slås samman med andra personuppgifter.

New Relics behandling av dina personuppgifter grundar sig på våra berättigade intressen. Tibber har ett berättigat intresse av att spåra säkerhetshändelser och på annat sätt övervaka användningen för att observera oväntad användning av appen. Denna behandling ökar stabiliteten och säkerheten i appen, vilket i sig ökar din säkerhet och eventuellt också minskar bristande funktionalitet och driftstopp i appen. Vi anser att denna behandling är både nödvändig och proportionell i förhållande till syftet. 

Eftersom det sker en överföring av personuppgifter till USA krävs ytterligare lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa nivån på dataskyddet i enlighet med GDPR. För att säkerställa detta har vi ingått standardavtalsklausuler med leverantören i enlighet med GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med den europeiska skyddsnivån. I de fall då detta inte kan garanteras genom dessa klausuler strävar vi efter att få ytterligare bestämmelser och garantier från mottagaren i USA.

Uppgifterna kommer att lagras i upp till 90 dagar.

För mer information om hur New Relic behandlar dina personuppgifter, vänligen läs New Relic’s integritetspolicy i deras egenskap som personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsbiträde.

AppsFlyer

Vi använder tjänsten AppsFlyer som tillhandahålls av AppsFlyer Inc. på 100 First Street, Suite 2500, San Francisco, California 94105, USA.

AppsFlyer gör det möjligt för oss att mäta och analysera effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer för att förstå vilka kampanjer som leder till nedladdning eller installation av Tibber-appen. Vidare gör AppsFlyer det möjligt för oss att analysera händelser i appen, till exempel interaktioner och köp i appen, och att identifiera missbruk i samband med våra marknadsföringskampanjer.

För användningen av AppsFlyer används din IP-adress i anonymiserad form för att analysera användningen av appen enligt vad som förklaras ovan. Eftersom uppgifterna är anonymiserade utgör de inte personuppgifter. AppsFlyers ursprungliga insamling och behandling av personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse för optimering och analys av våra marknadsföringskampanjer och appfunktioner. Intrånget i din integritet är begränsat. Därför anser vi att behandlingen är både nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet. Du kan när som helst invända mot behandlingen med verkan för framtiden. 

Eftersom det sker en överföring av personuppgifter till USA krävs ytterligare lämpliga garantier för att säkerställa nivån på dataskyddet enligt GDPR. För att säkerställa detta har vi ingått standardavtalsklausuler med leverantören i enlighet med GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med den europeiska skyddsnivån. I de fall då detta inte kan garanteras genom detta avtal strävar vi efter att få ytterligare bestämmelser och garantier från mottagaren i USA.

Uppgifterna kommer endast tillfälligt att vara personuppgifter innan de anonymiseras och sedan raderas. 

För mer information om hur AppsFlyer behandlar personuppgifter vänligen se deras integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig och som  personuppgiftsbiträde.

Google Firebase & Crashlytics

Vi använder Google Firebase och relaterade funktioner och tjänster som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").         

Google Firebase är en plattform för utvecklare av applikationer ("appar") för mobila enheter och webbplatser. Google Firebase erbjuder en mängd olika funktioner som beskrivs på följande översiktssida.

Analysav användarinteraktioner och appens prestanda sker med hjälp av analystjänsterna "Crashlytics" och "Google Analytics". Google Firebase är utformad för att registrera hur användarna interagerar med en app. Detta innebär att händelser registreras, t.ex. när appen öppnas för första gången, avinstalleras, uppdateras och andra säkerhetshändelser. Händelserna kan också användas för att registrera andra händelser, t.ex. andra interaktioner med funktioner i appen. 

Vi använder särskilt funktionerna i "Crashlytics". Vid en krasch behandlar vi uppgifter om (installations-UUID, appens tillstånd vid kraschen, mobiltelefonens tillverkare och operativsystem, senaste loggmeddelanden).

Google Firebase och användarnas personuppgifter som behandlas av Google Firebase kan också användas tillsammans med andra Google-tjänster, t.ex. Googles marknadsföringstjänster (i vilket fall enhetsrelaterad information som "Android Advertising ID" och "Advertising Identifier for iOS" också behandlas för att identifiera användarnas mobila enheter) om du har gett ditt samtycke till sådan användning.   

Vi använder Google Firebase på grundval av vårt berättigade intresse i samband med säkerhetshändelser, analys, optimering, säkerhet och ekonomisk drift av vår applikation. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna leverera appen på ett säkert sätt. Därför anser vi att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet. När det gäller användning av Googles marknadsföringstjänster gör vi detta endast baserat på ditt samtycke.

Eftersom det sker en överföring av personuppgifter till USA krävs ytterligare lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa nivån på dataskyddet enligt GDPR. För att garantera detta har vi ingått standardavtalsklausuler med leverantören. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med skyddsnivån i Europa. I de fall då detta inte kan garanteras ens genom dessa strävar vi efter att få ytterligare bestämmelser och åtaganden från mottagaren i USA.

Ytterligare information om hur Google behandlar personuppgifter för marknadsföring kan du läsa här. Google's sekretesspolicy hittar du här.

Om du önskar avstå intressebaserad annonsering genom Google’s marknadsföringstjänster kan du återkalla ditt samtycke genom Google's personliga annonspreferenser

För mer information om Google Firebase, vänligen se här för allmän information och här för information avseende dataskydd. En detaljerad översikt över personuppgifter som behandlas av Google Firebase hittar du här.