Så funkar solpaneler med Tibber

Producera din egen el med solpaneler.

Tibber står för förnyelsebar energi, därför har vi valt att hjälpa våra kunder att ta steget till att producera sin egen el. Med solpaneler på taket producerar du din egen el från energin som solen ger oss helt gratis. Det gör att din el både blir billig, till och med gratis efter de år som det tar att betala kostnaden för din anläggning. 

Producerar du mer el än du förbrukar kan du sälja elen till andra som behöver den bättre, vilket i sin tur förkortar tiden det tar att betala kostnaden för anläggningen. Som Tibberkund kan du sälja ditt överskott till nordpool spotpris per timme, det är alltså samma pris som elbörsen. Skulle du själv förbruka mer el än vad som produceras av din anläggning, köps din el i första hand av andra Tibberkunder som har överskott från sin produktion. Finns inte tillräckligt med solel köps din el in som vanligt via Tibber, grön el till lägsta möjliga pris. 

Smarta funktioner i appen.

Har du solpanel och kopplar dessa till Tibber öppnas nya möjligheter utöver att kunna sälja elen via Tibber till förmånligt pris och vi jobbar ständigt med att addera fler funktioner. I appen samlas datan kring din elproduktion så att du enkelt kan se hur mycket din anläggning producerar. 

Elproduktion i realtid

Se vad dina solpaneler producerar just nu och se hur produktionen ser ut historiskt.

Elförbrukning från solceller

Se din faktiska elförbrukning, både förbrukningen av din egenproducerade el och förbrukningen av el från nätet.