Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Skillnaden mellan förnybart, fossilfritt och klimatneutralt

wind-power-sunrise

Förnybart, fossilfritt och klimatneutralt – tre ord som idag hörs mer och mer. Men vad är förnybara och fossilfria källor, och vad innebär det att något är klimatneutralt?

Sveriges energikällor

Vi människor har använt fossila bränslen som energi till våra industrier, bilar och hus i flera hundra år – till en början helt utan att tänka en sekund på hur det påverkar vårt klimat. Idag vet vi bättre och allt fler människor blir måna om vilken energikälla som elen kommer från – men än är vi tyvärr långt ifrån alla. 

Sveriges energimix kommer idag från både fossilfria och förnybara källor och den största energikällan i Sverige är den förnybara energikällan vattenkraft.

Förnybart

Förnybar energi betyder att energin kommer från källor som inte tar slut, som vindkraft, vattenkraft, solenergi och biobränsle. Som inte tar slut, vad menas med det? – Jo, vinden kommer aldrig sluta vina, vattnet inte sluta forsa och solen inte sluta lysa (i alla fall inte på flera miljoner år). Biobränsle kommer från växtriket och så länge vi värnar om vår gröna planet kommer även det alltid att finnas kvar. 

Förutom att förnybara källor inte kommer ta slut har de också en låg miljöpåverkan när man utvinner energi från dem. Källorna har nämligen inget koldioxidutsläpp som förorenar naturen vilket gör att de är mer hållbara.

Fossilfritt

Fossilfritt betyder att det inte används några fossilfria bränslen som olja, kol och gas för att utvinna energin. I Sverige kommer den fossilfria elen från kärnkraftverk som utvinner energi ur grundämnet uran. 

Varför är inte uran förnybart då? 

Uran förväntas bara finnas i 50 till 100 år till. Tills att vi kan ha 100% förnybar energi i hela världen kan vi komplettera med den fossilfria kärnkraften för att hålla en stabil elmarknad med inte alltför höga elpriser. 

Klimatneutralitet

Klimatneutralitet betyder att det inte finns någon påverkan på klimatet, det vill säga inga utsläpp eller annat som påverkar miljön och klimatet. Mycket av det vi människor gör varje dag har klimatpåverkan och som vi lever idag kommer vi inte kunna säga att vi är 100% klimatneutrala eftersom mycket i världen fortfarande drivs av fossila bränslen som påverkar både klimat och miljö. Drivs något av fossila bränslen, finns det alltid en påverkan på klimatet. 

Vad är skillnad mellan källorna?

Den största skillnaden mellan de förnybara och de fossilfria energikällorna är alltså att de förnybara inte beräknas ta slut (i alla fall inte på miljontals år). De fossilfria energikällorna däremot, förväntas ta slut inom sin tid. Kärnkraft är ett exempel på en fossilfri energikälla där grundämnet uran som används för att utvinna energi i kärnkraftverken inte finns i en oändlig mängd.

Förnybara och fossilfria källor – klimatpåverkan?

I princip all energi som vi har tillgång till har någon typ av klimatpåverkan. Både förnybara och fossilfria energikällor har lågt koldioxidutsläpp men det finns andra sätt att påverka klimatet än med koldioxid.

  • Vattenkraften påverkar vattendrag och orsakar bland annat att växt- och djurlivet inte kan leva som tidigare. Samtidigt finns det en liten risk att metangas läcker ur marken på de platser där dammar har skapats för att samla upp vattnet. 

  • Vindkraften stör både känsliga djur och växter. Dessutom behöver vindkraftverken stora utrymmen på specifika platser för att inte störa naturlivet. 

  • Solceller påverkar bara miljön när de tillverkas. Men ju mer hållbart och återvunnet material som solpanelerna tillverkas av, desto mindre klimatpåverkan har de.

  • Biobränslets miljöpåverkan varierar beroende på vilken biomassa som används. Biogent avfall (matavfall och sågspån) har en relativt liten miljöpåverkan medan skogsråvara har mer koldioxidutsläpp och förlust av olika djur- och växtarter.

  • Kärnkraft som utvinner energi från Uran har ett lågt koldioxidutsläpp, men uran-rester är inte nedbrytbara och kommer aldrig försvinna. Resterna behöver dessutom hanteras med stor säkerhet i flera 100 år för att varken  människor, djur eller växter ska bli sjuka. 

Solenergi – ett populärt val för husägare

De energikällor som vi använder i Sverige har alltså en påverkan på klimatet trots det minimala koldioxidutsläpp. Klimatpåverkan är inte alltid koldioxidutsläpp utan också hur naturen och djurlivet påverkas. För att minska vårt klimatavtryck behöver vi vara sparsamma med vår energi.

Under de senaste åren har solenergi blivit populärt för många husägare. Solen har mycket mer energi än vad vi kan förbruka och solcellerna har ingen klimatpåverkan när den producerar el. Ett stort plus när det kommer till solenergi är att vi har gott om hustak att bygga dem på.

Läs mer om hur solceller fungerar.

Publicerades 2023-05-11
Moa Lamberg
Storyteller
Fler artiklar