Vi tar längre sovmorgon – analys av den svenska elförbrukningen

Vi har analyserat den svenska elförbrukningen under coronapandemin för att se om det är några större förändringar och listar nedan tre saker som skiljer sig från tiden innan pandemin. Tibber har nu över 100 000 användare och vårt mål är att minska hushållens elförbrukning för att tillsammans värna om vår planet. Med hjälp av smart teknik köper våra kunder förnybar el genom vår app där de får översikt av sin elförbrukning och kan styra sin elanvändning smartare.

Kraftig ökning av elförbrukningen 📈

I april 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut och uppmanade alla att arbeta hemifrån – en rekommendation svenskarna tycks ha tagit på största allvar. Årets omfattande distansarbete har lett till en kraftig ökning av svenskarnas elförbrukning. Under april ökade elförbrukningen med hela 32 % under timmarna 10.00-15.00, då vi vanligtvis är på jobbet. Den totala ökningen under hela månaden landar på 13% jämfört med april 2019. Den ökade elförbrukningen fortsätter under resten av året men inte i samma utsträckning. 

Sommaren spenderades hemma 🌞

Under juli månad kunde man tydligt se att allt fler svenskar spenderat sommaren hemma, eller valt att inte ta ut semester och fortsatt jobba hemifrån. Elförbrukningen mellan kl 10.00-15.00 ökade med 13% jämfört med juli 2019. I augusti verkade svenskarna gå tillbaka till “business as usual” och man kan inte se förändring i varken elförbrukning eller konsumtionsmönster.  

"Tibber vill minska hushållens elförbrukning och därför är jag glad att vi inte ser en större ökning under den här perioden än den vi gör. Det har dels att göra med faktumet att 2020 varit ett så pass varmt år, våra kunder är dessutom väldigt duktiga på att nyttja smart teknik för att använda el på ett smart och effektivt sätt", säger vår VD Edgeir Vårdal Aksnes.

Morgonstund har guld i mun ✨ 

Den rekordvarma hösten gör 2020 svåranalyserat, vid första anblick verkar svenskarna ha gått tillbaka till jobbet. Kikar man närmare på elförbrukningen för lägenhetsinnehavare (där vi kan bortse från utomhustemperaturen och elförbrukning för uppvärmning) ser man dock en (inte så svårtippad) “coronaeffekt".  I september ser vi en 11 % ökning av elförbrukningen mellan kl 10.00-15.00 och en 9 % ökning under samma tider för oktober. Även konsumtionsmönstret verkar ha förändrats. Den tydliga elförbruknings-toppen runt klockan 06 när folk normalt brukar stiga upp har planat ut och svenskarna verkar ha börjat ta längre sovmorgnar. Skönt! 

Förvånansvärt är att vi inte se någon förändring på elförbrukningen under november, varken för hus eller lägenhetsinnehavare. Övergripande kan vi konstatera att det milda vädret under 2020 har tonat ner “coronaeffekten” på svenskarnas elförbrukning och med tanke på det låga elpriset under året kan man knappast prata om någon elräkningshock. Men summa summarum så har årets omfattande distansarbete lett till en ökning av vår elförbrukning. Ytterligare skäl till att göra hemmen smarta och se över sitt elavtal

Tibber är ett digitalt elbolag (en app) som hjälper våra kunder förbruka mindre el och erbjuder ett smart elavtal med rörligt elpris. Vi säljer el från 100% förnybara källor och kan hjälpa dig värma ditt hem på ett mer effektivt sätt eller ladda din elbil när elpriset är som lägst. 🦸🏼‍♀️

Ladda ner Tibber

*Kartläggning är baserad på förbrukningen av Tibbers svenska användare, vi har jämfört elförbrukningen från 2019 med 2020 års elförbrukning för både hus och lägenhetsinnehavare. December månad är utesluten från jämförelsen. 

Publicerades 2021-01-07

Eunice Aguilar
PR specialist

Fler artiklar