Elförbrukningen förändras i hemmen – men priserna förblir rekordlåga

Vi har funderat mycket kring vilken inverkan de rådande omständigheterna har på elförbrukningen, och gjorde därför en liten undersökning och analys av situationen. Kort sagt – elförbrukningen ökar, och elpriserna förblir låga.

Tibbers smarta teknologi gör analyser och prognoser baserade på elförbrukning, dag för dag. Vi gör det här för att uppskatta hur mycket el som ska köpas in timme för timme. Den senaste tiden har dock hela mönstret förändrats på grund av den nya livssituationen för oss svenskar. Vi lät göra en graf som tydligt visar hur elförbrukningen, liksom den vardag vi är vana vid, också har förändrats. Grafen visar elförbrukning per timme bland hushållen i mellersta Sverige och jämför den 10 och 17 mars. Vi har jämfört hushåll där utetemperaturen har varit ungefär densamma. Vi redovisar de tydligaste skillnaden mellan dagarna och resultatet från analysen – och vad vi kan se, är att vardagen ser något annorlunda ut i de svenska hemmen.. 

Morgonen är sig lik

Det är ingen större skillnad när det kommer till morgonrutiner enligt diagrammet som visar att folk startar sin morgon precis under samma tidpunkt som en vecka tidigare. Oavsett om vi jobbar hemma eller inte så verkar det alltså som att svenskarna är lika morgonpigga som vanligt!

En (ganska väntad) högre dagskonsumtion 

Att allt fler arbetar hemifrån innebär att det sker ett skifte i behov vilket innebär att dagskonsumtionen är högre än normalt. Lampor, kaffemaskiner och annan hemelektronik används mycket och vi kan även gissa oss till att det både slängs på tvättmaskiner och diskmaskiner under dagtid. Man kan tydligt ana att allt fler är hemma och lagar sin lunch. Att förbrukningen är lägre från klockan 15 kan just bero på att vi har en större andel människor som jobbar hemifrån och gör saker som kräver el pö om pö under dagen, alltså är det färre som kommer hem från jobben på eftermiddagen och färre tvättmaskiner som slängs på under eftermiddagen. En annan faktor som bidrar är att många som varit hemma haft på värmen under morgonen och dagen, vilket betyder att färre dragit på värmen under eftermiddagen.

Lägre konsumtion på kvällen men högre än normalt framåt natten 

Med en högre användning av el under dagen ser vi också hur vi konsumerar mindre på kvällen. Kanske är all tvätt redan gjord? Kanske har du diskat gårdagens middagsdisk under dagen? Ett skifte i beteende är iallafall det som ligger till grunden till denna förändring i konsumtion. En annan faktor som spelar in är att det är färre elbilar som behöver laddas under kvällen, då färre elbilar tar sina ägare till och från jobbet. Faktumet att vi ser en ökad användning under nattens mörkaste timmar beror med största sannolikhet att det är just under dessa billiga timmar som Tibber smartladdar våra integrerade bilar, eller de bilar som är uppkopplade till Tibber via en Easee laddbox – just den här natten var elpriset billigast precis under dessa timmar, och det är då vi aktiverar smartladdning. En annan faktor som bidrar till skillnaden under nattimmarna är att det var 5 grader kallare natten till den 17e mars än vad det var natten till 10e.

Hur påverkar det här din elräkning?

Den totala förbrukningen är alltså lite högre eftersom allt fler jobbar eller pluggar hemifrån. Men det är bara en sida av historien. Den goda nyheten, är att elpriserna fortsätter att vara ovanligt låga!

Vi kan se att elpriserna är låga eftersom förväntningarna på elmarknaden är att industri och företag kommer att använda mindre el under vår och höst. Under mars månad har elpriserna i genomsnitt legat på  cirka 14,6 öre (exklusive elcertifikat och moms), vilket är rekordlågt under denna del av året. Jämför vi med elpriserna bara några månader tillbaka runt jul, så låg de på 50 öre per kWh. En markant skillnad!  

Det finns förväntningar att elpriset i Sverige i genomsnitt kommer ligga på cirka 18,7 öre (exklusive elcertifikat och moms) fram till september, med konstanta toppar och dalar. Den rådande situationen i kombination med att industrier kommer minska deras aktivitet är en stor anledning till dessa förväntningar. Slutsatsen är att du kan ta det lugnt hemma utan att behöva oroa dig för att nästa elräkning kommer med en obehaglig överraskning.

Publicerades 2020-03-20

Marius Sæbø Lier
Storyteller

Fler artiklar