Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Vad beror de rekordhöga elpriserna på?

mag-record-high-prices

Vinterkylan är här och det reflekteras även i elpriserna. På senaste tiden har vi sett de högsta elpriserna någonsin i samtliga fyra prisområden i Sverige sedan 2011, året då Sverige delades in i fyra prisområden. Vi förklarar spotpris, elmarknaden och faktorerna som gör att elpriset är högt just nu. Vi benar även ut hur det kommer att se ut under de kommande månaderna.

Skaffa Tibber

Spotpris ⚡️

Om du har ett spotprisavtal kommer du att märka att elpriserna kan variera, särskilt mellan årstiderna. Det är viktigt att uppmärksamma att spotprisavtalen i allmänhet är de billigaste typerna av avtal när man räknar ut genomsnitt per år. Liksom aktiemarknaden gäller det att ha is i magen och inte glömma bort att trots att det kommer pristoppar, kommer det även riktigt låga dippar. Vissa spotprisavtal baseras på det genomsnittliga elpriset per dag, andra baseras på det faktiska elpriset per timme, så kallat timprisavtal – just precis det här är vad Tibber erbjuder. En fördel med timpriset är att du kan dra nytta av variationen i elpriset genom att flytta elförbrukningen till tider då elpriset är som lägst. 

Elmarknaden 📈

Elpriserna i Sverige bestäms av elbörsen Nord Pool och påverkas av yttre faktorer och situationen i andra länder i Europa. Det innebär att elpriset i Sverige också är baserat på produktion och överföringskapacitet i andra länder. Eftersom alla nordiska länder handlar på Nord Pool och priser påverkas av både utbud och efterfrågan kommer förhållandena i våra grannländer också att påverka vårt elpris. 

Sverige är indelat i olika prisområden, och elpriserna baseras på vilket område du befinner dig i. Inköp och försäljning av el sker per område och baseras på efterfrågan inom det specifika området (t.ex. SE1). Till exempel, om du har ett hus i Göteborg och en stuga i Norrland, kommer inte elpriserna nödvändigtvis att vara samma. 

Varför är elpriset så högt just nu? 😱

December 2021

Julveckan började med ett nytt rekord i snittpris i elområde SE3 och SE4. Anledningen till rekordpriserna den 20e och 21e december var återigen fallande temperaturer och höga priser på andra håll i Europa. Exporten upphör naturligtvis inte. Vädret har en central roll och det är nästan ingen vind i kombination med låga temperaturer. Dessutom har vi extrema gaspriser och en hög koldioxidskatt.

November 2021

Orsakerna till de höga elpriserna är komplexa. Abrupt fallande temperaturer ökar behovet av uppvärmning och sätter press på balansen mellan utbud och efterfrågan på elmarknaden, som gör att elpriset ökar. Det kan förväntas att elpriset förblir högt och sammanflätat med prisnivåer i kontinentala Europa när Sverige måste minska exporten/öka importen från våra grannländer. Detta är en stor utmaning på hela kontinenten och förväntningarna på prisnivån framöver är mycket osäkra, höga elpriser med stora prisvariationer över dygnets timmar kan även förväntas under vintern.

Elpriserna har varit rekordhöga på grund av följande faktorer

 • Kalla temperaturer 

 • Lite vind 

 • Begränsad flexibilitet på vattenkraften sedan slutet av november på grund av isläggningsprocess

 • Hög prisnivå i resten av Europa

 • Ökade kabelkapaciteter mellan Norden och kontinentala Europa och England bidrar till att priserna blir mer sammanflätade, speciellt i ansträngda situationer hos oss. 

Övriga faktorer som påverkat elpriset

 • En mycket torr sommar och början av hösten ledde till historiskt låga nivåer i vattenmagasinen. En ovanligt blöt oktobermånad återställde delvis det hydrologiska underskottet i Norden, speciellt i de norra delarna. Det är dock fortfarande ett betydande underskott i södra Norge vilket bidrar till att hålla prisnivån uppe på marknaden. 

 • Rekordhöga naturgas- och kolpriser på grund av utbudsbegränsningar över hela världen samtidigt som det har varit rekordhöga kolpriser och efterfrågan ökar när ekonomin kommer igång efter corona. 

 • Höga prisnivåer på utsläppsrätter i Europa vilket ökar kostnaden för elproduktion i fossila kraftverk. 

 • Ovan två faktorer resulterar i högre kostnader för kraftverk med fossila bränslen som sedan driver upp elpriserna, särskilt på fastlandet i Europa.

 • Varför är gas- och bränslepriserna viktiga? För att elpriset bestäms av det dyraste kraftverket som levererar vid den specifika tiden.

 • Fortsatt höga priser i Tyskland/Europas fastland. Detta driver i sin tur nordiska priser eftersom vi är knutna till Europa.

 • Gaspriserna har stigit med 80% under de senaste månaderna till det högsta genom tiderna, på grund av begränsningar i gasförsörjningen världen över medan efterfrågan tar fart igen efter corona.

 • Det råder osäkerhet om gasledningen Nord Stream 2 (Ryssland till Tyskland) och om ökade ryska gasexporter kommer komma.

 • EU: s gaslagringsnivå ligger på 70 % av full kapacitet, jämfört med 88,8 % för ett år sedan. Detta är mycket lågt för den här tiden på året.

 • Minskad bas- och reglerbar produktion i södra Sverige, exempelvis genom nedstängningen av de två reaktorerna i Ringhals, driver upp priserna i ansträngda situationer.

Take action!

Priset på el är just nu rekordhögt, men vi ser också att priset varierar under dygnet. Nu kommer det utan tvekan vara en bra idé att ta smarta steg för att spara el i hemmet, som att värma upp huset smart eller ladda elbilen när elpriset är som lägst – så att du slipper de värsta pristopparna. Om du har ett elbaserat uppvärmningssystem som påverkar elförbrukningen är effektivisering av denna ett av de bästa sätten att sänka sin elförbrukning, exempelvis genom att sänka hushållets temperatur med 1 eller 2 grader. 

Vintern 2021/2022 ❄️

Det kan förväntas att elpriset förblir högt under kommande veckor på grund av bristande produktionskapacitet som inte täcker både den höga konsumtionen och full export. Detta är en stor utmaning på hela kontinenten och förväntningarna på prisnivån framöver är mycket osäkra. Höga och starkt skiftande elpriser kan förväntas under vintern.

 • Vädret förväntas vara fortsatt ovanligt torrt och bränslepriserna fortsatt rekordhöga.

 • Kärnreaktorn Olkiluoto 3 i Finland har fått sin uppstart framskjuten till januari 2022 vilket inte hjälper försörjningsläget under vintern. 

 • Svenska vattenkraft kan ej upprätthålla full drift då magasinen fryser och de måste spara på vattennivån för att hålla hela vintern. Det betyder att vi behöver importera dyr el från resten av Europa. 

Skaffa Tibber
Publicerades 2021-11-29
Sara Brolin
Storyteller
Fler artiklar