Ladda för 

framtiden!

Så funkar smartladdning med Tibber

Smartladdning för elbilar är en av de mest populära funktionerna vi har. Om du är elkund hos oss har du timpris på elen, vilket innebär att elpriset ändras varje timme. Aktiverar du smartladdning via Tibber så laddar vi bilen under de billigaste timmarna – helt automatiskt. 

Vi har även skapat ett antal funktioner som gör att du kan få en helt ny översikt över all laddning som sker hemma. Som en bonuseffekt kan du också vara med och balansera elnätet och på så sätt bidra till ett säkrare och stabilare elsystem. 

Lägre elpris

När du smartladdar din elbil med Tibber laddas bilen under timmarna när elpriset är som billigast.

Laddningshistorik

Följ din laddningshistorik i Tibber-appen. Du kan se hur mycket du laddat och till vilken kostnad.

Lastbalansering

Anslut en Easee laddbox och en Watty till Tibber för att undvika att laddeffekten överskrider huvudsäkringen.

Batterinivå

Du kan se den nuvarande batterinivån för din elbil direkt från Tibber-appen.

Balansering av elnätet

Ladda smartare med Easee

Vi har utvecklat en banbrytande teknik som laddar din elbil när elpriset är som lägst på dygnet. För Tibberkunder garanterar vi dig ett 50 % lägre elpris när du smartladdar din elbil genom Easee laddbox jämfört med vad du betalar per kilowattimme för din övriga el.

Läs mer om Easee laddbox

Smartladdning med sol

Normal smartladdning räknar ut när det är smart att ladda baserat på spotpriset på el och laddar när elpriset är som lägst. Smartladdning med sol däremot räknar även in den förväntade överproduktion av solel, nätkostnader, elavgifter och skattereduktion vilket gör smartladdning ännu smartare – I'm proud of you sun! 😎

Läs mer

Smart lastbalansering för din laddbox

Tibber Pulse och Watty kan användas för att lastbalansera din Easee laddbox. Båda energimätarna är populära tillbehör för Easee som låter Tibber styra laddningen av din elbil smartare för att undvika överbelastning av huvudsäkringen.

Vad kostar din elbil att ladda?

Vill du ha mer info om smartladdning?