+
Raspberry Pi Case
Raspberry Pi Board

Home Assistant - Power-up

Koppla din Home Assistant lösning till Tibber och få tillgång till smarta funktioner som elförbrukning och elprisoptimering.

Home Assistant + Tibber

Home Assistant är en open-source plattform för dig som vill bygga en egen smart hem-lösning. Plattformen körs på Python 3 och Raspberry Pi. Till Home Assistant finns en plugin för Tibber och även möjligheten att koppla fler funktioner via Tibbers API.

Realtidsförbrukning

Om du har en strömmätare inkopplad till Tibber kan du se din förbrukning i realtid i Home Assistant. 

Elprisoptimering

Koppla elpriset in i Home Assistant genom vårt API och bygg din egen elprisoptimering.

Kombinera med