+

Telldus Tellstick - Power-up

Koppla din Telldus Tellstick till Tibber och styr din uppvärmning smartare. Med Tellstick kopplad till Tibber får du tillgång till dina termostater och sensorer direkt i appen.

Telldus + Tibber

Telldus Tellstick Net/Znet är en hub för att styra smartahem produkter. Hubben använder öppna standarder och frekvenser som 433 MHz och Z-wave (beroende på modell) för prata med dina uppkopplade enheter och du kan styra hemmet vart än i världen du befinner dig.

Med en Tellstick kopplad till Tibber får du möjlighet att koppla en mängd olika sensorer från olika varumärken till Tibber. Det ger dig bättre överblick över dit hem och ditt hems förbrukning. 

För att koppla din Tellstick till Tibber krävs att du kopplat upp dig mot Telldus Live, som är Telldus egna molntjänst.

Temperatur

De temperatursensorer som stöds av hubben dyker upp i Tibber-appen och visar aktuell temperatur. 

Elförbrukning

Sensorer som mäter elförbrukning och stödjs av hubben dyker upp i Tibber-appen och visar aktuell förbrukning. 

Sensorer

Övriga sensorer som mäter luftfuktighet, ljusstyrka, rörelse mm och stöds av hubben dyker upp i Tibber-appen och visar aktuell data.

Kombinera med