Je winkelwagen is leeg

Voeg je favoriete gadgets hier toe.

Terug naar Tibber Store

Wanneer we je persoonlijke gegevens verwerken, heb je een aantal rechten. Je hebt bijvoorbeeld het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens en om deze te corrigeren. Hier kun je meer lezen over je rechten en wat je kunt doen om deze rechten uit te oefenen.

Toegang tot je persoonlijke gegevens. Op jouw verzoek zal Tibber bevestigen of we je persoonlijke gegevens verwerken en je voorzien van informatie over hoe we deze gegevens verwerken. Op verzoek voorzien we je van een kopie van die persoonlijke gegevens. Je hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen).

Verzoek tot correctie van persoonlijke gegevens die we van je hebben verzameld. Door toegang te hebben tot je persoonlijke gegevens, kun je ook controleren of deze accuraat zijn. Dit geeft je de mogelijkheid om incomplete of incorrecte gegevens die we over jou hebben verzameld te corrigeren, alhoewel we de nieuwe gegevens mogelijk eerst moeten controleren op nauwkeurigheid. NB: sommige historische gegevens die moeten worden verwerkt, kunnen niet altijd met terugwerkende kracht worden aangepast. Sommige van je persoonlijke gegevens kun je zelf aanpassen in de Tibber-app.

Verzoek tot het verwijderen van je persoonlijke gegevens. Dit stelt je in staat om ons te vragen om je persoonlijke gegevens, waarvoor we geen doeleinden hebben om de verwerking voort te zetten, te verwijderen. Je hebt ook het recht om ons te vragen om je persoonlijke data te verwijderen, daar waar je succesvol je recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), bijvoorbeeld als we onrechtmatig je informatie hebben verwerkt of waar we verplicht zijn om je persoonlijke data te verwijderen om te voldoen aan lokale wetgeving. NB: Het kan zijn dat we niet altijd kunnen voldoen aan je verzoek tot verwijdering vanwege specifieke wettelijke regels, waarvan je – wanneer van toepassing – op de hoogte wordt gesteld wanneer je je verzoek doet. 

Bezwaar tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens, waar er sprake is van een legitiem belang (of die van een derde partij) en er iets aan je persoonlijke situatie is waardoor je bezwaar wil maken tegen de verwerking op deze basis, omdat je het gevoel hebt dat het impact heeft op je fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we laten zien dat we dwingende redenen hebben om je informatie te verwerken, die je rechten en vrijheden overstijgen.

Verzoek tot beperking van het verwerken van je persoonlijke gegevens, tenzij we kunnen laten zien dat we dwingende legitieme redenen voor de verwerking hebben. In deze gevallen kun je ons vragen om het verwerken van je persoonlijke gegevens te staken:

  • Als je wil dat we de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen;

  • Als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar je niet wil dat wij deze verwijderen;

  • Als je wil dat we de gegevens bewaren zelfs als wij het niet nodig hebben, omdat je het nodig hebt voor het opstellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims;

  • Als je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van je gegevens, maar we moeten verifiëren of we overstijgende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Bezwaar tegen automatische besluitvorming en profilering, omdat je het recht hebt om niet onderworpen te zijn aan beslissingen die enkel op de geautomatiseerde verwerking van je persoonlijke gegevens zijn gebaseerd (inclusief profilering) en effect hebben op jou, tenzij zulke verwerking noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen jou en ons, of als je ons je expliciete toestemming voor dergelijke verwerking geeft.

Verzoek voor de overdracht van je persoonlijke gegevens aan jou of een derde partij. We zullen jou, of de door jou gekozen derde partij, voorzien van je persoonlijke gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en voor een machine leesbaar formaat, op voorwaarde dat de opgevraagde informatie voor de overdracht door jou beschikbaar is gesteld, is verwerkt op basis van het vervullen van een overeenkomst of op basis van toestemming, en dat de verwerking van persoonlijke gegevens op automatische wijze is gebeurd.

Intrekken van toestemming op ieder moment, daar waar we afhankelijk zijn van toestemming om je persoonlijke gegevens te verwerken. Je hebt het recht om die toestemming op ieder moment in te trekken. Als je je toestemming intrekt, kan het zijn dat we sommige producten en services niet aan je kunnen aanbieden. We adviseren je hierover op het moment dat je je toestemming wil intrekken.

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende partij in je land van verblijf. Als je van mening bent dat onze verwerking van je persoonlijke data de wet op gegevensbescherming schendt, heb je het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende partij die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Als je inwoner bent van een land in de EU of EER, dan kun je dit doen in je land van verblijf. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor Tibber AS is echter de Noorse gegevensbeschermingsautoriteit (Datatilsynet) voor haar grensoverstijgende activiteiten, in overeenstemming met artikel 56 van de AVG.

Als je een van de hierboven genoemde rechten uit wil oefenen, kun je contact opnemen met Tibber via hello@tibber.com