Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden Tibber Store

Hieronder vind je de voorwaarden die van toepassing zijn op aankopen in de Tibber Store.

Algemeen

Samen met je bestelling, die wordt bevestigd door onze bestelbevestiging, vormen deze voorwaarden de contractuele basis van je aankoop.

Om te winkelen in de Tibber Store moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op aankopen door consumenten.

1. Partijen

De koper is de persoon die in de bestelling als koper wordt genoemd, hierna "je", jij", "jou" of "jouw". De verkoper is Tibber Netherlands BV, Herengracht 420 1017 BZ Amsterdam, hierna "de verkoper", "we/wij", "ons".

2. Je bestelling

Zodra we je bestelling hebben ontvangen, zullen we deze bevestigen en je een automatische bestelbevestiging sturen naar de door jou opgegeven contactgegevens. Het is belangrijk dat je de bestelbevestiging zorgvuldig leest wanneer je deze ontvangt en controleert of deze overeenkomt met je bestelling.

Als een of meer van de door jou bestelde producten zijn uitverkocht, behouden we ons het recht voor om je bestelling gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren. We zullen je in dat geval laten weten dat het product is uitverkocht en wat we je eventueel als alternatief kunnen bieden. Als je ons nieuwe aanbod niet wil hebben, heb je het recht om je bestelling volledig te annuleren.

Als wij een schrijf- of typefout van aanzienlijke omvang vinden in de Tibber Store en/of in advertenties met betrekking tot de kenmerken van het product of de verkoopprijs, kunnen we de bestelling eenzijdig wijzigen, annuleren of weigeren. Dit is ook van toepassing wanneer je al een bestelbevestiging van ons hebt ontvangen.

We behouden ons het recht voor om je bestelling te annuleren en onze klantgaranties niet na te leven vanwege overmacht; dit is van toepassing in het geval dat wij niet in staat zijn om de voorwaarden van het contract na te komen, bijvoorbeeld vanwege buitengewone omstandigheden en gebeurtenissen die wij niet konden voorzien, zoals oorlog, natuurrampen, brand, stakingen en pandemieën. We behouden ons tevens het recht voor om bestellingen te annuleren die bestemd zijn om door te verkopen of voor soortgelijke zakelijke activiteiten.

Als je een Tibber-account hebt, kun je inloggen op onze website en je bestelling volgen, eerdere aankopen bekijken en meer. Om dit te kunnen doen, bewaren we de geschiedenis van je eerdere aankopen. Dit maakt het makkelijker voor jou om terug te vinden wat je in het verleden hebt besteld, of als je bijvoorbeeld een klacht over een artikel wil indienen. Als je wil, kun je ons bereiken via de chat in de app/op de website of door een e-mail te sturen naar hello@tibber.com.

Als je je bestelling wil wijzigen, kun je dat doen tot het moment waarop de producten zijn verzonden vanuit ons magazijn. Daarna moet je gebruikmaken van het herroepingsrecht.

Als je een product met installatie aankoopt, doen wij een beroep op een installatiepartner om de installatie uit te voeren; voor een dergelijke aankoop zijn er bijkomende voorwaarden die je accepteert bij het plaatsen van je bestelling.

3. Betaling

We gebruiken Klarna als betaalprovider voor aankopen in de Tibber Store. Wanneer je je bestelling plaatst, zie je alle beschikbare betaalmethodes, evenals de voorwaarden van Klarna voor het verwerken van je persoonlijke gegevens. De betalingsvoorwaarden van Klarna vind je hier.

4. Levering en vertraging

We streven ernaar om je bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. Normaal gesproken worden producten binnen drie (3) werkdagen na je bestelling verzonden. Alle levertijden die op de website staan vermeld, moeten worden beschouwd als indicatief. Als we moeten afwijken van deze indicatieve levertijden, zullen we je hier niet specifiek over informeren.

Als je meerdere producten hebt besteld, kan het zijn dat deze in verschillende zendingen worden geleverd.

Als de levering van je producten aanzienlijke vertraging oploopt, zullen we je hierover informeren zodra wij er van op de hoogte zijn, en zullen we je laten weten wanneer de levering kan plaatsvinden.

5. Klachten

Als je de producten hebt ontvangen, raden we je aan om zo snel mogelijk na te gaan of de levering overeenkomt met de bestelbevestiging, of de producten beschadigd zijn geraakt tijdens het transport of dat de producten andere gebreken of defecten vertonen.

Als de producten die je van ons hebt ontvangen gebreken of defecten vertonen, kan je het recht hebben om het gebrek te laten repareren, een nieuwe levering te eisen, een prijsvermindering of vervangend product te ontvangen of de aankoop te annuleren. In gevallen waarin wij niet in staat zijn om het eventuele probleem op te lossen, kunnen wij je, in overleg met jou, doorverwijzen naar de fabrikant van het product voor meer specifieke hulp.

Als je een defect of fout in het product opmerkt, moet je ons hiervan op de hoogte brengen binnen een redelijke termijn nadat je het defect of de fout hebt ontdekt of had moeten ontdekken. Op de ConsuWijzer van de ACM vind je alle rechten die je hebt als consument in Nederland, inclusief informatie over garanties.

Tibber is niet aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van gebreken of tekortkomingen in het geleverde product.

6. Herroepingsrecht

Binnen het herroepingsrecht heb je het recht om aankopen te annuleren. Het herroepingsrecht houdt in dat je ons binnen 14 dagen na ontvangst van de levering op duidelijke en ondubbelzinnige wijze laat weten dat je gebruik wil maken van je herroepingsrecht. De makkelijkste manier om dat te doen is via de chat in de app/op de website of door een e-mail te sturen naar hello@tibber.com

Het herroepingsrecht is ook van toepassing als je de verpakking al hebt geopend, maar houd er rekening mee dat er zo min mogelijk beschadigingen worden gemaakt bij het openen van de verpakking. Als het product zelf beschadigd of in niet-volledige staat wordt geretourneerd, behouden we ons het recht voor om de verminderde waarde van het product te berekenen en dit bedrag in mindering te brengen op je retourbedrag.

Als je het product aan een persoonlijk gebruikersaccount hebt gekoppeld, moet je het product uit het account verwijderen voordat je het naar ons terugstuurt; doorgaans door contact op te nemen met de fabrikant van het product. Als het product dat wordt geannuleerd nog steeds gekoppeld is aan een account wanneer het aan ons wordt geretourneerd, zal het product als onbruikbaar worden beschouwd en hebben wij recht op een vergoeding voor de kosten voor het herstellen van het product in een bruikbare staat.

Als je een aankoop annuleert, ben je zelf verantwoordelijk voor de retourzending en bijbehorende kosten. Geannuleerde producten moeten binnen een redelijke termijn aan ons worden geretourneerd; uiterlijk twee weken na de datum waarop je ons op de hoogte hebt gesteld van je herroepingsrecht. Neem voordat je het product naar ons terugstuurt contact met ons op, om ons op de hoogte te stellen van je herroepingsrecht. Dat kan via de chat in de app/op de website of door een e-mail te sturen naar hello@tibber.com. Zorg ervoor dat het retourformulier bij de retourzending is gevoegd. We zullen het volledige aankoopbedrag terugbetalen zodra wij het geretourneerde product of een ontvangstbewijs van het geretourneerde product hebben ontvangen.

Je stuurt je retourzending naar:

Salesupply T.a.v. Tibber De Koumen 100 6433 KE Hoensbroek

7. Persoonsgegevens

Wanneer je producten bij ons koopt, verwerken wij je persoonsgegevens. De volledige informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken, vind je hier.

8. Geschillen

Mocht er tussen de partijen een geschil ontstaan, dan wordt dit in eerste instantie opgelost worden door onderhandeling tussen de partijen; zo nodig zal het geschil echter definitief worden beslecht door een rechter. Als consument kun je ook altijd met je geschil terecht bij De Geschillencommissie. Alle geschillen zullen worden beslecht in overeenkomst met de Nederlandse wetgeving.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 23-11-2021 Versie: StoreNL 2021:1

Zo retourneer je een product

Wil je een product uit de Tibber Store retourneren, dan kan dat binnen 14 dagen na de bezorgdatum binnen het herroepingsrecht.

Wat moet je doen?

  1. Laat ons weten dat je gebruik wil maken van je herroepingsrecht door ons een berichtje te sturen in de chat of een e-mail te sturen naar hello@tibber.com. Je kan daar dit standaard berichtje voor gebruiken:

  2. Hierbij laat ik weten dat ik gebruikmaak van mijn herroepingsrecht voor [product] met bestelnummer [bestelnummer], besteld op [datum] in de Tibber Store.

  3. Maak hier een retourformulier aan.

  4. Print het formulier en stop deze samen met het product in een kartonnen doos of andere stevige verpakking.

  5. Stuur je retourzending naar: Salesupply T.a.v. Tibber De Koumen 100 6433 KE Hoensbroek

📦 De verpakking mag geopend zijn, maar probeer zo min mogelijk beschadigingen te maken bij het openen van de verpakking. Als het product zelf beschadigd of in niet-volledige staat wordt geretourneerd, kan het zijn dat de verminderde waarde van het product wordt verrekend met je retourbedrag.

⚠️ Heb je het product aan een persoonlijk gebruikersaccount van de fabrikant gekoppeld? Verwijder het product dan eerst uit het account voordat je het naar ons terugstuurt. Het kan zijn dat je hiervoor contact op moet nemen met de fabrikant zelf. Als het product nog steeds gekoppeld is aan een account wanneer het aan ons wordt geretourneerd, kan het zijn dat het product als onbruikbaar wordt beschouwd en dat de kosten hiervoor worden verrekend met je retourbedrag.