Je winkelwagen is leeg

Voeg je favoriete gadgets hier toe.

Terug naar Tibber Store

De AVG omschrijft profilering als elke vorm van het automatisch verwerken van persoonlijke gegevens bestaande uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren die gerelateerd zijn aan jou als natuurlijk persoon. Als klant van Tibber kunnen dit verbruikspatronen zijn (hoe en wanneer je elektriciteit verbruikt) of koopgedrag in onze webshop.

De profilering die we uitvoeren wordt gedaan binnen de kaders van "Continue aankoop van elektriciteit"en "Slimme controle van stroomverbruik". De segmentatie wordt uitgevoerd binnen de kaders "Formulering en communicatie van relevante aanbiedingen" en "Uitvoering klantenanalyse".

PROFILERING

CONTINUE AANKOOP VAN ELEKTRICITEIT

Nadat je een energiecontract bij ons hebt afgesloten, kopen we continu elektriciteit in voor je stroomverbruik van de volgende dag, in overeenstemming met hoe de elektriciteitsmarkt in elkaar zit. Dit verbruik is onbekend in het vooruit en wordt daardoor door ons geschat. Ons verbruiksplan houdt rekening met het historische stroomverbruik van jou of je huishouden (overeenkomstig met het soort dag en uur), het gezamenlijke historische stroomverbruik voor huishoudens die vergelijkbaar zijn met dat van jou, alle controle-protocols die je hebt geactiveerd via de Tibber-app (zie hieronder) en verwachte externe omstandigheden (temperatuur, etc.).

Deze profilering is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan het energiecontract met jou.

SLIMME CONTROLE VAN STROOMVERBRUIK

Wanneer je onze mobiele online services voor slim energiemanagement gebruikt, en apparaten en andere applicaties aan onze mobiele online service voor slim energiemanagement verbindt, moeten we in staat zijn om verbruiksplannen voor je huishouden te maken om het energiecontract met jou uit te voeren. Om die reden analyseren we op welke manier, tot welke hoeveelheid en op welke tijd jij en je huishouden stroom verbruiken. Door middel van die kennis kunnen we beter voorspellen hoe je stroomverbruik eruitziet, je stroomverbruik voorspellen en verbonden apparaten controleren zodat ze zo slim mogelijk voor jou worden. 

Onze analyse-tools, beschikbaar gesteld door Tibber AS, zullen op doorgaande basis gegevens verzamelen, afhankelijk van welke applicaties en apparaten je met de Tibber-app verbonden hebt, om geleidelijk aan een beter beeld te krijgen van hoe jij en je huishouden stroom verbruiken en wanneer en tot op welke hoogte je apparaten beschikbaar zijn voor verbruikscontrole. Zulke controle vindt plaats met automatische besluitname gebaseerd op verzamelde en geanalyseerde data, in relatie tot parameters die in het vooruit zijn bepaald door een natuurlijk persoon.

Profilering voor deze doeleinden zal alleen worden gebruikt voor slimme controle van je stroomverbruik en zal niet worden gebruikt voor enig ander doeleinde. De resultaten van deze profilering zijn alleen beschikbaar voor mensen die met slimme controle werken.

Ter aanvulling kan een resultaat van de profilering en analyse van hoe jij en je huishouden stroom verbruiken ons in staat stellen om significante afwijkingen in je stroomverbruik waar te nemen en je hierover te informeren. Op welk niveau we dit kunnen doen (het gehele huishouden, een specifiek apparaat, etc.) hangt af van welke apps en apparaten je met onze service verbonden hebt. 

Informatie die we ontvangen via de hierboven beschreven profilering, kan worden geanalyseerd in een geanonimiseerde vorm op het collectieve niveau om op een algemeen niveau te zien hoe onze klanten stroom verbruiken en wat de mogelijkheden zijn voor slimme controle van je stroomverbruik. We kunnen deze collectieve data gebruiken om deze te vergelijken met inzichten die we hebben opgedaan over jou en je huishouden omtrent je stroomverbruik, om je suggesties te geven over hoe je maatregelen kunt nemen om je stroomverbruik nog slimmer te maken. 

Typische profileringen die we zouden kunnen uitvoeren zijn:

  • Analyse over welke binnentemperatuur je voorkeur heeft en dit plannen aan de hand van temperatuurregelaars.

  • Analyse over wanneer je elektrische auto thuis is, aangesloten is op het laadpunt en wat het batterijniveau is, om het opladen te plannen zodat het gewenste batterijniveau wordt behaald op een gegeven tijd en om het laadtijdstip te sturen naar de momenten waarop de stroomprijs en de netcapaciteit het gunstigst zijn. 

Profilering voor deze doeleinden vindt plaats binnen Tibber AS als gegevensverwerker en met uitvoering van contract als rechtsgrondslag. 

SEGMENTATIE

FORMULERING EN COMMUNICATIE VAN RELEVANTE AANBIEDINGEN

Segmentatie kan worden uitgevoerd als je onze digitale kanalen gebruikt, zoals aankopen in onze online winkel of het verbinden van apps of apparaten met onze Tibber-app. Typische segmentaties die we uitvoeren zijn: 

  • Formuleren welke aanbiedingen het meest interessant voor jou zouden kunnen zijn op basis van eerder begonnen of voltooide aankopen bij ons. Heb je bijvoorbeeld een regelaar gekocht voor verlichting, dan kun je aanbiedingen ontvangen voor gerelateerde items, upgrades, etc.

  • Identificeren welke kanalen, bijvoorbeeld online of via de Tibber-app, je voorkeur hebben en je in die kanalen persoonlijke aanbiedingen geven.

  • Begrijpen welke andere apps en apparaten je verbonden hebt met de Tibber-app en je soortgelijke apps of apparaten aanbieden die samenwerken met de Tibber-app en die mogelijk interessant zijn voor jou. 

  • Een klanttype toewijzen aan jou door middel van analyse, m.a.w. een categorisatie die we bij Tibber gebruiken om relevante informatie te communiceren naar een klantengroep, bijvoorbeeld klanten die een elektrische auto hebben en gebruiken, klanten die ons actief aanbevelen, klanten die een Tibber-certificaat voor hun huis ontvangen, etc.

Segmentatie vindt plaats met een handmatig element, bijvoorbeeld doordat een werknemer van Tibber criteria voor segmentatie opstelt en hoe deze in de praktijk wordt uitgevoerd. Segmentatie leidt niet tot automatische besluitvorming die wettelijke consequenties voor jou heeft. 

Segmentatie voor deze doeleinden kan plaatsvinden in verschillende bedrijven binnen de Tibber Group die gegevensverwerkers zijn. 

UITVOERING KLANTENANALYSE

Om ons aanbod te ontwikkelen en te verbeteren, gebruiken we persoonlijke gegevens op een algemeen niveau waar we data samenvoegen en aggregeren om algemene conclusies te kunnen trekken. Persoonlijke gegevens die worden gebruikt in dergelijke klantenanalyse is geanonimiseerd zodat deze niet op individueel niveau naar jou herleid kunnen worden binnen de kaders van de klantenanalyse.

Geanonimiseerde persoonlijke gegevens kunnen worden samengevoegd op een groepsniveau om een vergelijkende analyse te maken tussen verschillende markten, etc.