Je winkelwagen is leeg

Voeg je favoriete gadgets hier toe.

Terug naar Tibber Store

Onze aanwezigheid op social media

We verwerken je persoonlijke gegevens die je ons ter beschikking stelt via onze digitale kanalen, zoals onze website, mobiele app of via social media.

Hieronder leggen we uit welke verwerking plaatsvindt in relatie tot onze aanwezigheid op social media.

1. Facebook-fanpagina

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Als je ons van gegevens voorziet die ook of enkel door Facebook worden verwerkt, is Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland de verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de AVG, ter aanvulling op of in plaats van ons. Voor dit doeleinde hebben we een overeenkomst afgesloten met Facebook volgens AVG, artikel 26 met betrekking tot gedeelde verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking (Addendum verwerkingsverantwoordelijke). Deze overeenkomst specificeert voor welke gegevensverwerkingsactiviteiten wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer je onze Facebook-fanpagina bezoekt. Je vindt de overeenkomst hier.

Omdat er onder andere overdracht plaatsvindt van persoonlijke gegevens naar Facebook Inc. in de VS door Facebook, zijn verdere passende beveiligingen noodzakelijk om het beschermingsniveau van de AVG te waarborgen. Om hiervoor te zorgen, gebruikt de provider standaard contractuele clausules in overeenstemming met AVG, artikel 46, 2c. Deze verplichten Facebook in de VS om gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. 

Indien jij als bezoeker van de site je rechten (toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, bezwaar of intrekking) wilt uitoefenen, kun je zowel met Facebook als met ons contact opnemen.

Je kunt je advertentievoorkeuren aanpassen in je accountinstellingen. Log in om je instellingen te veranderen via een van deze links:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads of http://www.youronlinechoices.com/ 

Voor meer details verwijzen we je naar het privacybeleid van Facebook.

1.2 Gegevensbeschermingsfunctionaris

Je kunt dit online formulier gebruiken om contact op te nemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Facebook.

1.3 Gegevensverwerking voor statistische doeleinden met behulp van pagina-inzichten

Facebook verstrekt pagina-inzichten voor onze Facebook-fanpagina: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Deze geaggregeerde gegevens geven ons inzicht in hoe gebruikers met onze pagina interacteren. De inzichten kunnen gebaseerd zijn op persoonlijke gegevens die zijn verzameld bij bezoeken op en interacties met onze pagina en van connecties met de content. Overweeg welke persoonlijke gegevens je met ons deelt via Facebook.

Je gegevens kunnen worden verwerkt voor marktonderzoek en promotionele doeleinden, zelfs als je niet ingelogd bent bij Facebook of geen Facebook-account hebt. Gebruikersprofielen kunnen worden gecreëerd op basis van gebruiksgedrag en resulterende interesses van gebruikers. Gebruikersprofielen kunnen worden gebruikt voor gerichte advertenties binnen of buiten het platform. Gegevensregistratie wordt gedaan via cookies, die op je apparaat zijn opgeslagen. Bovendien kunnen gebruikersprofielen gegevens bevatten die zijn verzameld uit abonnementen op andere platforms.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Ons legitieme belang (AVG, artikel 6, 1f) in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, effectieve informatie en communicatie met klanten en geïnteresseerde partijen, alsmede in gerichte plaatsing van advertenties.

NB: We hebben geen invloed op de gegevensregistratie en verdere verwerking door Facebook. Hierdoor kunnen we geen toegang geven tot waar, hoe lang en in welke mate Facebook de gegevens bewaard. Bovendien kunnen we geen uitspraken doen over de mate waarin Facebook voldoet aan bestaande uitwissingsdeadlines, welke evaluaties en vertalingen gedaan worden en naar wie gegevens worden overgedragen door Facebook. Als je wil voorkomen dat je persoonlijke gegevens worden verwerkt door Facebook, neem dan op een andere manier contact met ons op.

2. Andere socialmediaproviders

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer je persoonlijke gegevens worden verwerkt door een van de providers hieronder, is deze provider verantwoordelijk voor gegevensverwerking volgens de AVG. Om je rechten uit te oefenen, neem je contact op met de respectievelijke provider. Alleen zij hebben toegang tot de van jou afkomstige verzamelde gegevens. Mocht je hier echter hulp bij nodig hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

We zijn aanwezig op socialmediaplatformen van de volgende providers:

  • Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland

  • Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland 

  • YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland 

  • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

2.2 Gegevensbeschermingsfunctionaris

Informatie over hoe je contact kunt opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van de respectievelijke socialmediaproviders, vind je hier:

3. Algemene gegevensverwerking op socialmediaplatforms

3.1 Gegevensverwerking voor marktonderzoek en advertenties

Organisaties verwerken doorgaans gegevens voor marktonderzoek en promotionele doeleinden. Om die reden gebruiken providers cookies, die op je browser geladen worden en detecteren of je naar dezelfde URL terugkeert. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om gebruikersprofielen te creëren. Gebruikersprofielen kunnen worden gebruikt voor gerichte advertenties binnen of buiten het platform. Bovendien kunnen gebruikersprofielen gegevens bevatten die zijn verzameld van abonnementen op andere platformen.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: Jouw toestemming (AVG, artikel 6, 1a).

Bewaartermijn: We zullen je gegevens gebruiken zolang dit nodig is voor het doeleinde van marktonderzoek of advertenties totdat je je toestemming intrekt. 

3.2 Gegevensverwerking door contactmogelijkheden/messengers

We verzamelen gegevens wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via een contactformulier of messenger-services zoals Facebook Messenger. De verzamelde gegevens hangen af van de details die je ter beschikking stelt en de contactinformatie die je specificeert. Ze worden bewaard voor het doeleinde om de navraag te verwerken of wanneer er vervolgvragen zijn. In geen geval delen we de gegevens met derden zonder jouw toestemming.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: Ons legitieme belang (AVG, artikel 6, 1f) in het antwoorden op jouw verzoek en het afsluiten van een contract (AVG, artikel 6, 1b) als dit het doel van je verzoek is.

Bewaartermijn: Tenzij er dwingende redenen zijn, worden je gegevens verwijderd na de uiteindelijke verwerking. We gaan ervanuit dat de verwerking compleet is als de betreffende omstandigheden opgehelderd zijn. 

3.3 Gegevensverwerking voor het doeleinde van het uitoefenen of aangaan van een contract

Als je verzoek via social media of andere platformen ten doel heeft om een contract af te sluiten wat betreft de levering van goederen of het beschikbaar stellen van services, verwerken we je gegevens om het contract en de gevraagde services of precontractuele maatregelen uit te oefenen. Houd er rekening mee dat het noodzakelijk kan zijn om persoonlijke gegevens van onze contractuele partners op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, zelfs na het afsluiten van het contract.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: Het afsluiten van een contract (AVG, artikel 6, 1b) als dit het doel van je verzoek is.

Bewaartermijn: Je gegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of als het zeker is dat precontractuele maatregelen niet zullen leiden tot het afsluiten van een contract.