Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Sommarprognos elpriser ☀️

elpriser–sommaren-2022

Sommar och sol hurrni! Normalt sätt kanske man inte brukar bry sig om el under de varma sommarmånaderna, men just denna sommar kanske får bli den första för många då situationen i världen och på elmarknaden avviker från det normala. Här kommer vår sommarprognos som du rimligtvis kan läsa igenom i en lagom gammal brassestol, på stranden eller med en svalkande lemonad i hand.

Uppdaterad 12 Augusti

Så, hur ser situationen ut?

Exporten av gas från Ryssland till Europa har under en längre period sjunkit för att i princip avstanna helt under den sista perioden då gasledningen North stream 1 var ute på sin årliga revision. Det har spekulerats flitigt huruvida gasen kommer flöda och om ja, till vilken grad, efter att arbetet är klart. Det vi ser nu är att gasen flödar på liknande nivåer som innan arbetet påbörjades och därmed så utnyttjas delar av kapaciteten ~ca 40 %. (Just nu ca 20 % p.g.a ytterligare underhåll 26/7 reds. anm). Det medför att gassituationen fortfarande är väldigt ansträngd i Europa men att ett worst case scenario är mindre troligt där tillgängligt utbud inte räcker till.

Elprisområde SE1 & SE2 ❄️

Snösmältningen är klar för i år och har lett till höga fyllnadsgrader i de nordsvenska magasinen, ca 20 % mer än vad som är normalt för denna tidpunkt. Då snösmältningen är klar har också vattenkraftproducenterna mer flexibilitet att välja när de ska producera och exempelvis spara vatten till vinterhalvåret.

I SE2 kommer priset under större delen av augusti ligga på en något högre nivå än SE1 då det sker underhåll på överföringarna från SE1 och SE2 (normalt sett har de två nordliga områden samma pris nästan alltid), men fortfarande generellt lägre än i södra Sverige.

Elprisområde SE3 & SE4 📉

De flesta årliga kärnkraftsrevisioner har genomförts, men med en pågående och en till planerad efter det som ska pågå till början av oktober. Hög kärnkraftsproduktion ger både mycket produktion i södra sverige och möjliggör en större import från norra sverige, och full tillgänglighet förväntas lagom till höstkylan kommer. 

Hydrobalansen i södra Norge är fortfarande på en väldigt låg nivå, speciellt i det allra sydligaste området (NO2) där priserna ligger på en markant högre nivå då vattenkraftproducenterna behövt höja priserna till kontinentala prisnivåer för att på så sätt begränsa exporten av el och inte få slut på vatten vilket skulle öka risken för en bristsituation i vinter. Det skapar utrymme för övriga sydnorska områden att också öka sina priser för att inte producera dygnet runt och få slut på vatten även dom. 

Då södra Sverige de senaste åren har varit mer tätt tillsammans med södra Norge, finns det en fortsatt risk att delar av dygnet och kommande period kommer ha lite dyrare priser. Då priserna i norra Sverige är fortsatt på en låg nivå så förväntar vi oss fortfarande ett väldigt volatilit elpris med höga skillnader mellan natt och dag. Stort värde i att fortsatt styra sin förbrukning till de billigare timmarna. Det är sannolikt att priset ofta är det samma som norra Sverige under natten och södra Norge under dagtid. Priserna påverkas vidare av lägre förbrukning under sommarperioden med semester. 

Har du inte Tibber? Här kan du jämföra våra elpriser med ditt nuvarande elbolag och här kan du se dagens elpriser.

Skaffa Tibber
Publicerades 2022-07-25
Joakim Salqvist
Energy expert
Fler artiklar