Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Allt du behöver veta om timprisavtal ⚡️

timprisavtal-klocka

Använd elen mer effektivt och sänk dina elkostnader med ett timprisavtal! 🏡 Alla svenska hushåll kan ha ett timprisavtal med timmätning – här får du reda på vad ett timprisavtal är och hur du kommer igång.

Skaffa Tibber

Vad är ett timprisavtal?

Ett timprisavtal är det enda elavtalet med vilket du kan utnyttja elprisets svängningar till din fördel genom att konsumera el när priset är som lägst. På Tibber betalar du det inköpspris vi betalar för elen den timme du faktiskt använder den – det är alltså den billigaste elen du kan köpa!

Är det lönsamt med timprisavtal?

I dagsläget ser vi en väsentlig prisskillnad på el beroende på om det är natt eller dag. Tidigare har vi inte sett samma skillnader och de ekonomiska incitamenten för timprisavtal har därför inte varit lika stora. När tiderna nu är annorlunda kan du som har timprisavtal slå månadens genomsnittliga elpris (vilket är det pris du får med ett traditionellt rörligt elavtal) med god marginal om du använder bulken av din el när elpriset är som lägst. Att ha timprisavtal blir då en mycket lönsam affär för dig.

Har du solceller? 

Då kan du koppla din produktion till Tibber och om du producerar med än du använder kan du sälja överskottet till andra Tibberkunder och kompenseras då alltid med det spotpris som var då elen producerades! För dem som har möjligheten att hålla igen sin elanvändning på dagen medan solcellerna producerar, och sedan köra elektriska maskiner när elpriset letat sig lägre är detta ett väldigt ekonomiskt fördelaktigt upplägg.

Kan jag ha timprisavtal?

Ja, det kan du. Alla kan ha timprisavtal – det är till och med lagstadgat att du som elanvändare ska kunna ha timprisavtal med timmätning. Vissa nätbolag och elbolag verkar säga annat – men så är alltså inte fallet!

Säger de också att du inte kan byta tillbaka till ett fastprisavtal eller ett traditionellt rörligt elavtal om du skaffar timprisavtal? Hej säger vi till bluff och båg. Det går hur bra som helst att återgå till vilket annat elavtal du vill om du märker att timpris inte passar dig. Vi på Tibber har inga bindnings- eller uppsägningstider.

Tre korta om timprisavtal: 

  • Alla svenska hushåll kan ha timprisavtal. Från det att nätbolaget får reda på att du vill ha timpris, har de enligt lag upp till tre månader på sig att göra ändringen från månadsmätning till timmätning.

  • Ändringen från månadsmätning till timmätning görs i nätbolagets interna system. I de extremt sällsynta fall ett fysiskt elmätarbyte behövs ska nätbolaget göra detta kostnadsfritt och inom tidsramen på tre månader.

  • Om ditt elavtal hinner starta innan nätbolaget ändrat till timmätning får du schablonpris tills ändringen är gjord, d.v.s. du blir debiterad snittkostnaden för månaden.

Kanske har de nät- och elbolag som säger att du inte kan ha timprisavtal med timmätning förväxlat timmätning med realtidsmätning. Realtidsmätning är något inte alla elmätare klarar av, och oftast behöver man en extra manick för att kunna se sin förbrukning i realtid. Vill du ha realtidsmätning rekommenderar vi vår Pulse som säljs i Tibber Store.

Jag vill testa timpris. Hur gör jag?

Teckna ett avtal med Tibber genom att följa stegen i vår app. Vi ber då ditt nätbolag att ändra från månadsmätning till timmätning, du behöver alltså inte själv meddela dem detta. Från det att de får vårt meddelande om att du ska ha timmätning har de, som vi nämnde ovan, tre månader på sig att genomföra ändringen.

Varför har Tibber endast timprisavtal?

Trots att vi idag kämpar med global uppvärmning och överkonsumtion tjänar de traditionella elbolagen med sina modeller mer pengar ju mer du förbrukar. Som en del av klimatomställningen behöver vi förändra vårt sätt att förbruka el på. Tibber bygger på idén att vi tillsammans med våra kunder kan förändra synen på vad som är smart, billig och hållbar energi. Här kan du läsa mer om Tibber och varför vi bara har timprisavtal!

Finns det inga nackdelar med timpris?

Precis som med de flesta tjänster och produkter passar de inte alla. Nedan bemöter vi de vanligaste kritiska frågorna folk ställer om timprisavtal.

Fråga

Jag tycker det verkar stressigt med timpris. Att ständigt behöva hålla koll.

Svar

Vi hoppas och tror att timprisavtal ingjuter lugn då det är det enda sättet för dig att själv ta kontroll över ditt elpris. Vi tror att kontroll i många fall minskar stress istället för att öka den.

Fråga

Måste jag själv hålla koll hela tiden?

Svar

Nej, det måste du inte! Tibber erbjuder många smarta sätt för dig att automatisera din elförbrukning beroende på elprisets svängningar, såsom exempelvis smartladdning och värmestyrningHär har vi skrivit en enkel komma-igång-guide för dig som är intresserad av att göra ditt hem smart.

Fråga

Men om jag bara konsumerar när elpriset är högt, blir det inte jättedyrt då?

Svar

Om du verkligen enbart konsumerar all din el under dygnets pristoppar kan du se en högre elräkning än med traditionellt rörligt avtal. Detta är det dock väldigt få hushåll som faktiskt gör. 

Skaffa Tibber
Publicerades 2022-08-20
Sara Da Silva Lernstål
Storyteller
Eric Thilmer
Support Hero
Emma Eriksson
Support Hero
Fler artiklar