Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Villkor för förbeställning av ett Homevolt batteripaket

Allmänt

Dessa villkor (“Villkoren”) reglerar förhållandet mellan dig som kund ("Kunden") och Tibber AB ("Tibber") som säljare.

Villkoret reglerar förbeställning av ett Homevolt batteripaket (“batteri”) och betalning av en deposition för Batteriet. Förbeställningen kommer att omvandlas till en bindande order i ett senare skede.

Batteriets pris, tekniska specifikation, specifikation gällande design samt installation som presenteras vid förbeställningstillfället kan skilja sig från hur Batteriet och installation beskrivs när förbeställningen gör som till en  bindande order.

Genom att förbeställa Batteriet och genom att betala depositionen samtycker Kunden till dessa Villkor.

Förbeställning och deposition

Förbeställningen av Batteriet garanterar inte tillgänglighet eller leverans. Förbeställningen hanteras genom beställningsförfarandet i Tibber Store.

En deposition på 1 000 kronor (inklusive moms) betalas vid förbeställningen och återbetalas om förbeställningen inte görs om till en bindande order. Depositionen kommer att dras av på det slutliga priset för Batteriet när Kundens förbeställning görs om till en bindande order. Depositionen kan inte överföras till andra produkter eller beställningar.

Bindande order

När Batteriet blir tillgängligt för leverans kommer Tibber be Kunden bekräfta sitt köp genom att göra en bindande order i Tibber Store. Kunden kommer att meddelas om eventuella ändringar avseende Batteriets tillgänglighet, de tekniska specifikationerna, specifikationerna avseende design eller förutsättningar för installation innan Kunden ombeds bekräfta att han/hon önskar köpa Batteriet. I samband med att bindande order bekräftas ska Kunden betala priset för Batteriet som framgår av den bindande ordern, med avdrag för betald deposition.

Om Kunden inte bekräftar sin bindande order inom 14 dagar efter att ha meddelats om Batteriets tillgänglighet, kommer förbeställningen att annulleras och depositionen återbetalas till Kunden, med förbehåll för eventuella tillämpliga avgifter.

Leverans

Leverans av Batteriet är beroende av tillgänglighet och kan försenas på grund av omständigheter utanför Tibbers kontroll. Tibber kommer att göra sitt bästa för att leverera Batteriet till Kunden inom rimlig tid efter att batteriet har blivit tillgängligt. Leveransinformation kommer att vara del av den bindande ordern med tillhörande köpvillkor. Tibber förbehåller sig rätten att annullera förbeställningen och återbetala depositionen om leverans av Batteriet inte längre är möjlig på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

Avbokning, återbetalning och ångerrätt

Kunden kan avbryta eller återkalla sin förbeställning av Batteriet när som helst innan den bindande ordern bekräftas genom att meddela Tibber, helst skriftligen, till hello@tibber.com. Om Kunden avbryter eller återkallar sin förbeställning innan den bindande ordern har bekräftats återbetalas depositionen till Kunden, med förbehåll för eventuella tillämpliga avgifter.

För mer information av ångerrätten, se köpvillkoren för Tibber store.

Om Kunden ångrar, avbryter eller återkallar förbeställningen ska Tibber återbetala den deposition som Tibber mottagit från Kunden utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att Tibber mottagit meddelande om Kunden att ångra, avbryta eller återkalla förbeställningen. Tibber kommer att återbetala på samma sätt som Kunden betalade in depositionen med den ursprungliga förbeställningen, om inget annat överenskommits.

Beräknad tidpunkt för tillgänglighet av Batteriet

Batteriet beräknas vara tillgängligt för leverans 6-9 månader från datumet för förbeställningen. Detta är dock  enbart en uppskattning och information om leverans kommer att vara en del av den bindande ordern med tillhörande köpvillkor.