Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken
inotek logotype white

Energikartläggning:

Ditt första steg till sparande

energy-mapping-lp header-image
energy-mapping inotek-1

Med Inotek kan du få en energikartläggning av ditt hem

Genom att analysera alla yttre ytor av ditt hem identifierar Inotek läckage där energi kan sippra ut, och ger konkreta rekommendationer för att optimera din elförbrukning.

Med hjälp av drönarteknik och avancerade analyser får du en detaljerad energirapport som gör det enkelt för dig att förstå och förbättra ditt hems energieffektivitet – och dra ner på kostnaden av din elförbrukning.

Den grönaste energin är den du inte använder 💚

icon home-size 104px

Tillgängligt för alla Alla husägare har nu tillgång till professionella analyser som tidigare bara funnits på den professionella marknaden.

icon thumbs-up 104px

Minimalt arbete Termografering av ditt hus eller din stuga görs externt, du behöver inte ens vara hemma.

icon bulb 104px

Upptäck eltjuvar Få insikter och konkreta rekommendationer om hur du kan begränsa din energiförlust.

Om Inotek

Inotek kombinerar teknik, dataanalyser och omfattande byggkompetens. Företaget är det enda i Norge som snabbt och prisvärt kan upptäcka fel och brister i en bostads klimatskal.

Med klimatskal menas de yttre ytor på en byggnad som skyddar mot väder och vind och reglerar inomhusklimatet, till exempel väggar, tak, fönster, dörrar och isolering. Detta "klimatskal" är det som skiljer interiören från exteriören och spelar en viktig roll för att bibehålla energieffektivitet och komfort i ditt hem.

Köp nu för 9900 kr
energy-mapping controller

1. Kartläggning

Med hjälp av drönare och termografisk teknik kartlägger Inotek husets klimatskal.

energy-mapping infra

2. Rapportering och energianalys

Kartläggningen ger Inotek detaljerade uppgifter om energiläckage, fel och brister som påverkar energieffektiviteten. Baserat på detta genomför företaget en grundlig energianalys och förbereder din energirapport.

energy-mapping energy-report

3. Resultat och åtgärder

Rapporten pekar ut eventuella energiläckage och ger dig tydliga råd om åtgärder för ett mer energieffektivt hem.

Vanliga frågor och svar

Vad är energi- och tillståndskartläggning?

Energi- och tillståndskartläggning är en tjänst som hjälper alla husägare och hyresgäster att identifiera och prioritera avvikelser i klimatskalet (väggar, tak, dörrar, fönster). Avvikelserna kan vara allt från specifika energiförluster som minskar byggnadens energieffektivitet, till problem med fukt i kombination med minskad isoleringsförmåga.

Hur genomförs energi- och tillståndskartläggningen?

 1. Auktoriserade operatörer (drönarpiloter) utför infraröd skanning av byggnadsbeståndet med hjälp av drönare med värmekameror. Inotek samlar in termogram (infraröda bilder) av byggnadens klimatskal för att analysera byggnadens klimatbeständighet.

 2. En byggnadsexpert analyserar bilderna och förbereder en energi- och tillståndsrapport. I rapporten förklaras resultatet av analysen, vilket benämns som en avvikelse. För varje avvikelse tas en rekommenderad åtgärd och en rekommenderad prioriteringsnivå (apg) fram. Om avvikelsen är en energiförlust, kommer energiförlusten också att uppskattas i kWh och kg CO²e.

 3. Byggnadsexperten skickar energi- och tillståndsrapporten som beskriver alla upptäckter och resultat.

Vilket värde har energi- och tillståndsrapporten för mig som kund?

Energi- och tillståndsrapporten är ett dokument som kunden kan använda för att genomföra specifika energibesparande åtgärder i sin bostad. Rapporten beskriver avvikelser i byggnadens klimatskal och förklarar hur åtgärdandet av dessa kan leda till minskad energianvändning, lägre utsläpp av växthusgaser och förbättrad ekonomi.

Vad är fördelen med en utvändig termografering?

Utvändig termografi är mer tids- och kostnadseffektiv än traditionell invändig termografi. Metoden ger en heltäckande bild av byggnadens allmänna skick, inklusive fastighetens klimattålighet och fuktrelaterade problem. Utvändig termografering stör inte kundens dagliga verksamhet eller schema, eftersom den kan utföras utanför normal arbetstid och eliminerar behovet av att flytta möbler för att få en tydlig bild av de områden som ska termograferas.

När kan termografering utföras?

Termografering kan utföras under hela året så länge det finns en temperaturskillnad mellan interiör och exteriör. Om utetemperaturen under dagen är densamma som innertemperaturen, kan termografi utföras på natten när det ofta är kallare.

Vad är vanligt att hitta vid en utvändig termografering?

Vanliga resultat i samband med utvändig termografi kan vara:

 • Värme- eller köldförlust i samband med minskad isoleringsförmåga

 • Minskad tätning i konstruktionens övergångar

 • Fel eller brister till följd av dåligt hantverk

 • Dålig tätning runt fönster, dörrar, portar och genomföringar

 • Minskat motstånd i mekaniska element i klimatskalet (t.ex. dörrar, fönster och portar)

 • Fukt i konstruktionen

 • Läckagepunkter på tak

 • Defekta solceller eller solpaneler

 • Ökad temperatur i samband med installation av solceller (brandrisk)

Finns det någon risk med drönare som har termografiska egenskaper?

Nej. För att kunna använda drönare i kommersiella sammanhang, i närheten av täta byggnader/industrier och befolkade områden, krävs både godkännanden och expertis. Inotek har en godkänd operativ licens för att driva drönarsystem i specifika kategorier och använder endast erfarna och godkända operatörer. Inotek har mycket strikta interna rutiner och checklistor i samband med drönaroperationer för att säkerställa kundernas och allmänhetens säkerhet och trygghet, utöver goda rutiner för anmälan till myndigheterna.

Är kundinformation och bostädernas data trygg?

Ja, Inotek har gedigna rutiner för GDPR, datalagring, lagringssystem och radering. Inotek har använt en av Norges ledande advokatbyråer för att förbereda intern dokumentation och avtal, så att kunderna kan vara säkra på att informationen behandlas i enlighet med gällande lagstiftning