På tide å tenke nytt

I Norge ligger vi på verdenstoppen i privat strømforbruk. Strømselskapene tjener gode penger på dette, men overforbruk er ikke bra for planeten. Vi har en alternativ løsning. 

I Tibber bruker vi smart teknologi til å hjelpe deg å forbruke mindre strøm, og vi har ingen fortjeneste fra det du bruker. La oss tenke nytt, og handle!

Sustainability page - Header image (mobile)

Du har mer makt enn du tror

Det er bare en myte at den vanlige forbruker ikke kan utgjøre en forskjell. Vi kan trygt slutte å skylde på «de andre» – hvis vi ønsker å forandre verden må vi starte med oss selv. Utfordring akseptert?

En er en start

- ti millioner er en bevegelse

Vårt mål er å gi full kontroll over eget strømforbruk til 10 millioner forbrukere over hele Europa i løpet av 2025. 

Tenk når hele dette fellesskapet av Tibber-kunder kjøper fornybar energi, og bruker smart teknologi til å redusere strømforbruket sitt med 20% i snitt!

Sustainability - Forest Render

Den «grønneste» strømmen er den du ikke bruker

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte jakten på strømtyvene, men heldigvis finnes det våpen som kan hjelpe på veien mot å forbruke mindre.

Statussjekk energinivå

Superhelter i jakt på strømtyver trenger full oversikt. Anbefalt våpen er Tibber Pulse.

Djevelen i detaljene

Der er alltid noen smådjevler som stjeler strøm og forsinker oppdraget. Oppgrader forsvaret med smart teknologi.

Sjefsmonsteret

Den ultimate utfordringen er oppvarming. Anbefalt våpen er en avledningsmanøver, der smart varmestyring kverker sjefsmonsteret mens du gjør andre ting.

For de avanserte

Når slaget er vunnet, er det på tide at Luke blir Obi-Wan. Det betyr noe sånt som at når du er utlært, så kan du hjelpe andre til å bli superhelter i jakten på strømtyvene!

Sustainability page - Tibber cheese block

9,3%

lavere strømforbruk

Den gjennomsnittlige reduksjonen i forbruk per kunde ved å aktivere smart varmestyring i Tibber-appen.

140 000 MWt

sparepotensiale fra varmestyring

Den månedlige reduksjonen i strømforbruk hvis alle norske hjem brukte teknologi til å senke innetemperaturen med en grad. Les mer om det her.

Endrede spilleregler i strømbransjen

Vi lever i tiåret som teller. Vi må ha mer åpenhet om utfordringene i energisystemet, men her er ikke bransjen flinke nok. Forbrukeren har rett til å vite hvor energien kommer fra, hva de reelle kostnadene er og hvordan det er mulig å forbruke mindre. Derfor trenger vi nye regler.

Strømselskaper bør ikke profitere på økt forbruk

Forbrukeren må kunne være trygg på at strømleverandøren spiller på samme lag i jakten på strømtyver. Bransjen bør hjelpe kundene til å redusere strømforbruket.

Strømselskaper bør informere om strømmens opprinnelse

Ingen strømselskap kan garantere fornybar energi i stikkontakten, men forbrukeren bør få mulighet til å kjøpe strøm som kan spores til en fornybar kilde. 

Strømselskaper bør bidra til fleksibilitet i energisystemet

Et jevnere strømforbruk kan redusere behovet for ny utbygging, og spare både kostnader og miljø. Forbrukerne må få informasjon om hvordan de kan bidra.

PS: Du kan lese mer i Tibber Magazine om hvordan vi jobber med å redusere forbruk hos kundene våre, gjøre energisystemet smartere og påvirke bransjen til å bli mer åpen om utfordringer.

Energy Provider Screen NO - Web (663x852px)

Energikildene til Tibber

Vi kjøper all strømmen fra fornybare kilder, både fra etablerte vannkraftverk og fra Tibber-brukere med egenproduksjon av solenergi.

2000+

Antallet Tibber-kunder som leverte egenprodusert solenergi i 2019. 

2 000 000 kWt

Så mye energi kjøpte vi fra disse for å levere til andre Tibber-kunder.

For å kunne selge strømmen som fornybar, må vi legge til et sertifikat som viser at det er produsert fornybar energi tilsvarende det volum vi har kjøpt.

Sustainability - Energy sources - Solar grid

63% 

smartlading

Andelen av Tibber-brukere som har aktivert smartlading av elbilen sin i appen. 

7,8%

forbedret effektivitet i lokalnettet

Smartlading jevner ut strømforbruket og kan forbedre utnyttelsen av nettet, i følge funn fra prosjektet Energimarked 2.0. 

Livet, universet og alt annet

For oss i Tibber handler dette ikke bare om smart teknologi som reduserer forbruk. Vi har også et ansvar for hvordan vi utvikler oss som selskap og forholder oss til verden rundt. 

Dette er noe av det vi forplikter oss til:

Redusere så mye som mulig av miljøpåvirkning fra vår virksomhet
Drive selskapet på en etisk god måte og dokumentere det vi gjør
Være en positiv bidragsyter til utvikling i lokalsamfunnene våre
Inspirere og hjelpe alle våre kunder og ansatte til å forbruke mindre
Sustainability - Dolphins Image

5683

tonn co2

Utslipp fra vår virksomhet i 2019. De største utslippsfaktorene var fra strømsalg, elektronikkproduksjon og transport fra nettbutikken.

8,2

kg co2

De miljømessige kostnadene fra å produsere, pakke, transportere og bruke en Tibber Pulse. Les om hvordan vi jobber med miljø og teknologi.

Fra ord til handling

Selv om kundene våre er de ekte strømsparende superheltene, må vi i Tibber også gjøre vår del av jobben. Her kan du få mer informasjon om hvordan vi jobber med bærekraft: