Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Brukervilkår

Tibber AS’ generelle vilkår for bruk av mobile online tjenester («Tibber-appen»)

1. Innledning

Takk for at du har valgt å installere Tibber-appen og på den måten ta del i våre mobile online tjenester (samlet omtalt som Tibber-appen). Ved å laste ned og installere Tibber-appen bekrefter du at du er over 18 år samt godtar disse bruksvilkårene og vår personvernerklæring.

Denne brukeravtalen inngås mellom deg som laster ned Tibber-appen («du», «deg», «din», «ditt») og Tibber AS («Tibber», «vi», «vår», «oss»). Tibber-appen er en tjeneste som gir deg som privatperson bedre kontroll over eget energiforbruk og energikostnader ved hjelp av analyser og smart styring av energibruk og energibehov med utgangspunkt i gjeldende strømpriser.

Når du har registrert en brukerkonto i Tibber-appen, får du også mulighet til å koble andre enheter og apper til Tibber-appen. Hvis du i tillegg er strømkunde hos et av Tibber-konsernets selskaper eller kjøper andre produkter i deres nettbutikker, kan du også følge disse kjøpene i Tibber-appen. Vi ber deg være oppmerksom på at om du kjøper strøm eller andre produkter fra Tibber i Norge, vil det være Tibber Norge AS du inngår avtale med.

2. Bruk av Tibber-appen og dens tilgjengelige tjenester og priser

Når du oppretter en konto i Tibber-appen får du tilgang til de kostnadsfrie tjenestene. For å kunne opprette en Tibber-konto trenger du telefonnummer og en e-postadresse.

For å kunne benytte Tibber-appens tjenester for analyse og styring av strømforbruk, inkludert smartlading av elbil, forutsettes det at du har strømavtale med Tibber, der vi leverer strøm til husstanden («Tibber Smart strømavtale»). En slik strømavtale inngår du med det Tibber-selskapet som er strømleverandør i ditt land. Du kan inngå strømavtalen gjennom Tibber-appen eller via våre nettsider (www.tibber.com).

Kostnaden for å få tilgang til alle tjenester i Tibber-appen er kr 49 per måned (inkl. mva.) per anlegg vi leverer strøm til, som du betaler gjennom strømregningen din. Kostnaden for strømmen fremgår av strømavtalen.

Ved å utnytte tjenestene i Tibber-appen får du oversikt over, og muligheten til å kontrollere, strømforbruket ditt. Du kan i Tibber-appen a) analysere og tilpasse strømforbruket b) ved bruk av våre smarte styringstjenester optimalisere strømforbruket og slik redusere strømkostnadene og c) motta push-varsler når vi eksempelvis registrerer avvik i ditt forventede forbruk eller når strømprisen på markedet er særlig høye eller lave. For dette formålet kan du koble til såkalte power-ups, som gjør at du kan integrere andre enheter og apper med Tibber-appen. Ved å gjøre dette gir du oss fullmakt til å:

  • innhente sensordata fra tilkoblede enheter og apper for å optimalisere algoritmene for styringen, og samle og vise informasjon i Tibber-appen, og å

  • styre enheter (termostater, elbilladere osv.) for å oppnå lavere strømkostnader. Slik styring kan skje gjennom styringsregler som du og vi har fastsatt innenfor rammen av den tilkoblede enheten eller appen, eller gjennom at vi av andre årsaker optimaliserer strømforbruket ditt for å oppnå en lavere strømkostnad totalt for deg, uten at det går ut over strømbehovet ditt og komforten i hjemmet ditt.

3. Elektronisk kommunikasjon

Ved å godta denne avtalen godtar du også at avtalen inngås elektronisk. Dette gjelder også fremtidige endringer. Videre godtar du at vi med utgangspunkt i denne brukeravtalen og tjenester du kobler til i appen, kommuniserer med deg på e-post, chat, SMS og også sende Push-meldinger i appen.

4. Apper fra tredjeparter

Blant de tjenestene Tibber tilbyr gjennom Tibber-appen, finnes integrasjoner med apper og tjenester som er utviklet av tredjeparter. Disse appene og tjenestene kan ha sine egne bruksvilkår, tekniske begrensninger, personvernerklæringer osv., som regulerer bruken din av disse appene. Tibber garanterer verken nåværende eller fremtidig kompatibilitet med disse appene. Hvis du har problemer med eller er misfornøyd, med en integrasjon eller en tredjepartsapp, er rettighetene dine begrenset til å deaktivere integrasjonen og/eller avinstallere tredjepartsappen og slutte å bruke våre mobile onlinetjenester.

5. Ditt ansvar

Du har selv ansvar for at opplysningene du gir Tibber er oppdaterte og korrekte. Videre har du ansvar for at passord og innloggingsopplysninger håndteres sikkert. 

Hvis du mister eller blir frastjålet mobiltelefonen, må du varsle oss umiddelbart. Når du har varslet oss, iverksetter vi tiltak for å sikre dine data og om nødvendig sperre tilgangen til kontoen din.

6. Kostnad og betalingsmåte

Bruk av Tibber-appen med begrenset funksjonalitet er kostnadsfritt.

For bruk av «Tibber Smart strømavtale», som gir tilgang til all funksjonalitet i Tibber-appen, må det tegnes et eget abonnement. Abonnementet betales til det Tibber-selskapet du har inngått strømavtale med og faktureres sammen med strømavtalen din, noe som er en forutsetning for «Tibber Smart strømavtale».

For «Tibber Smart strømavtale» kommer kostnaden for strømforbruket i tillegg, i henhold til vilkårene i strømavtalen.

7. Rett til å bruke tjenesten

Tibber er eneeier av alle rettigheter som tilhører tjenesten og alt materiale som publiseres i Tibber-appen. Materialet inkluderer, men er ikke begrenset til, tekst, data, apper, digitale tjenester, grafikk, lyd, bilder, typografi, integrasjoner og kode, og alle dokumenter distribueres gjennom Tibber-appen eller på nettsiden.

8. Begrensninger i tjenesten

Tibber vil iverksette rimelige tiltak for å sikre at Tibber-appen fungerer. Visse tekniske problemer, vedlikehold, tester eller oppgraderinger kan imidlertid fra tid til annen gi midlertidige avbrudd. Tibber forbeholder seg retten til når som helst, med eller uten forutgående varsling og uten noe ansvar overfor deg, å endre eller fjerne, enten midlertidig eller permanent, funksjoner i, eller egenskaper ved, Tibber-appen.

9. Garantier, ansvarsfraskrivelser og begrensninger

Du har forstått og godtar at Tibber-appen leveres «som den er», og at den gjøres tilgjengelig uten uttrykkelige eller underforståtte garantier eller forpliktelser av noe slag. Tibber forplikter seg ikke til, og fraskriver seg enhver garanti om, tilfredsstillende kvalitet. Ingen råd og opplysninger som du har fått fra oss eller et av selskapene i konsernet, enten muntlig eller skriftlig, kan anses som noen garantiforpliktelse for oss i denne forbindelse.

Tibber har ikke ansvar for tap eller skade (herunder indirekte skader) ved integrasjon av tredjepartsapper, styring av enheter, innhenting av data eller analyse av data. Tibber har heller ikke ansvar for direkte feil du har gjort i innstillingene i enhetene eller parametrene for styringen, og heller ikke for tap eller skade som skyldes manglende bruk av appens funksjonalitet eller integrerte tredjepartsapper.

Videre har vi ikke ansvar for utelatelser eller mangler ved gjennomføringen av avtalen eller forsinkelser med hensyn til forpliktelser som følger av avtalen, når dette skyldes force majeure eller andre grunner som ikke med rimelighet kan forventes eller som ligger utenfor Tibbers rimelige kontroll.

Du godtar at hvis du har problemer med eller er misfornøyd med Tibber-appen, herunder de tilhørende tjenestene, er rettighetene dine begrenset til å avinstallere Tibber-appen og slutte å bruke våre tjenester. Du godtar at Tibber ikke har noen forpliktelse eller ansvar for tredjepartsapper som har blitt gjort tilgjengelig gjennom vår mobilapp eller tilhørende tjenester.

Merk at rettighetene dine etter avsnittet over ikke gjelder strømavtaler eller kjøp av produkter gjennom Tibber-selskapet i ditt hjemland. Disse kjøpene er regulert av vilkårene for de aktuelle tjenestene.

Bestemmelsene i dette avsnittet påvirker ikke dine lovfestede forbrukerrettigheter, og anvendes i den utstrekning gjeldende lov tillater.

10. Avtaletid og oppsigelse

Avtalen løper helt til den sies opp av deg eller Tibber. Vi har rett til når som helst å si opp avtalen eller sperre tilgangen din til Tibber-appen, for eksempel hvis du har eller mistenkes for å ha brukt Tibber-appen ulovlig eller har brutt avtalen med oss.

Uavhengig av hvilken part som sier opp avtalen, godtar du at vi, i den utstrekning gjeldende lov tillater, ikke har noe ansvar eller noen forpliktelser overfor deg, og at vi ikke vil refundere noe pengebeløp du allerede har betalt. Du kan når som helst si opp avtalen. Hvis du vil si opp og avslutte brukerkontoen i Tibber-appen, tar du kontakt med oss ved å sende en e-post til hello@tibber.com.

11. Hvordan vi behandler personopplysningene dine

For at du skal kunne inngå en avtale med oss, opprette en brukerkonto i appen og bruke appen sine tjenester, trenger vi å samle inn og behandle personopplysninger om deg. Personopplysningene behandles i tråd med personvernerklæringen vår, som du kan lese her

12. Endringer i avtalen

Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i avtalen, for eksempel for å legge til nye funksjoner i tjenesten eller av juridiske eller regulatoriske årsaker. Du vil bli varslet særskilt om enhver vesentlig endring. Ved mindre endringer som ikke vil påvirke deg i vesentlig grad, vil vi ikke varsle deg. Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke tjenesten i henhold til den nye versjonen av avtalen, kan du si opp avtalen din ved å kontakte oss.

13. Lovvalg og tvister

Tvister om tolkningen og/eller anvendelsen av denne avtalen skal avgjøres etter norsk rett ved en alminnelig domstol eller annet organ som etter loven anses som kompetent.

14. Kontakt oss

Lenke til nettsiden vår: https://tibber.com E-post: hello@tibber.com

Tibber-selskapet du inngår denne avtalen med: 

Tibber AS Hafstadvegen 23 6800 Førde, Norge Organisasjonsnummer: 916 276 338

Tibber AS er et norsk teknologiselskap som har utviklet teknologien til Tibber-appen og leverer appen til deg.

Tibber Norge AS er en norsk strømleverandør som har lisens fra Tibber AS til å tilby Tibber-appen til norske privatpersoner.

Avtalen gjelder fra 21-02-2024

Version: AppNO 2024:1