Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Tibbers ukentlige strømprisprognose

Hva skjer med strømprisene fremover, og hvorfor? Les mer i Tibbers ukentlige strømprisprognose. Oppdateres hver mandag.

weekly-price-forecast header-v2
weekly-price-forecast joakim-and-mans

OBS: dette er en prognose

Måns (analytiker) og Joakim (trader) tar frem krystallkulen* (*eller egentlig bare veldig svære dataskjermer) og forteller deg hvilke faktorer som mest sannsynlig kommer til å påvirke strømprisen i Norge. Strømprisprognosen er Tibbers kortsiktige forventninger til utviklingen i strømmarkedet, basert på omstendigheter i begynnelsen av hver uke. Som med værmeldinger kan uventede hendelser påvirke den faktiske utviklingen av strømprisen i løpet av uken.

Prognose for uke 22 – 2023

Snøsmelting og høy vindkraftproduksjon bidrar til å holde strømprisene relativt lave også denne uken.

Region sør (NO 1, 2, 5)

Pris

Strømprisen forventes å ligge på et marginalt høyere nivå sammenlignet med forrige uke, men det er fortsatt lave nivåer.

Årsak

Strømprisen denne uken vil fortsette på relativt lave nivåer. I forrige uke så vi en daglig priskurve som virkelig utfordret den tradisjonelle tankegangen om at det er billig om natten og dyrt om dagen. 

☀️ Høy solproduksjon på kontinentet bidro til svært lave priser på dagtid og muliggjorde betydelig import til Sør-Norge i disse timene. Det var nok til å «knekke» kurven og Sør-Norge fikk til tider svært lave priser midt på dagen.

☀️ Denne uke vil noe lignende skje, men kanskje ikke helt i samme grad. Siden finværet fortsetter i løpet av uken, dog et par grader under referansenivået, gjør imidlertid at snøsmeltingen fortsetter, noe som er med på å presse prisen ned. 

☀️ På kontinentet ventes det rekordhøy solproduksjon i Tyskland denne uken, som sammen med mindre enn normalt, men fortsatt betydelig vindkraftproduksjon, forventes å legge press på prisnivået der. Videre har det gunstige været og rådende gasslagernivåene i Europa ført til at prisen har fortsatt å falle, og nå er på samme nivå som for to år siden, noe som bidrar til å senke prisnivået der. Videre er mandag (29. mai) en helligdag i store deler av Europa, noe som sammen med høy solproduksjon fikk prisen til å kollapse i mange regioner.

Neste prognose oppdateres mandag, 5. juni.

Spring flowers yellow - price prognosis
Spring flowers - price prognosis

Region nord (NO 3, 4)

Pris

Strømprisen forventes å ligge på et tilsvarende, kanskje marginalt høyere nivå, sammenlignet med forrige uke.

Årsak

Strømprisen i nord forventes å holde seg på lave nivåer.

👉 Det er fortsatt pågående snøsmelting, noe som fører til høyere vannkraftproduksjon, som presser prisene ned. Videre forventes vindkraft å produsere på høye nivåer både i Nord-Norge og Sverige, noe som bidrar til å holde prisene nede, spesielt i første halvdel av uken.

Neste prognose oppdateres mandag, 5. juni.

Hva er det som påvirker strømprisen?

Hva er det egentlig som gjør at strømprisene går opp og ned? Vi går gjennom de grunnleggende faktorene som påvirker strømprisen.

Strømmarkedet

Strømprisene i Norge bestemmes av kraftbørsen Nord Pool, og avhenger også av situasjonen i andre land i Europa. Det vil si at strømprisen i Norge også baserer seg på produksjons- og overføringskapasitet i disse landene. Ettersom alle nordiske land handler på kraftbørsen Nord Pool, og dette handler om tilbud og etterspørsel, så vil tilstander i nabolandene våre også påvirke strømprisen vår.

Norge er også delt inn i ulike prisområder (elspotområder), og strømprisene baseres på hvilket område du befinner deg i. Kjøp og salg av strøm gjøres per område, og baserer seg på etterspørselen i det spesifikke området (f.eks. NO1). Hvis du for eksempel har et hus i Oslo, og en hytte på Hardangervidda vil ikke nødvendigvis strømprisene være de samme.

Spesielt høye priser betyr at systemet opplever en situasjon med lite tilbud eller høy etterspørsel, og omvendt. Med dette grunnleggende konseptet i tankene kan vi nå se dypere på faktorer som påvirker tilbud og etterspørsel, og dermed prisen på strøm. Hvis du ser at det i løpet av en periode er spesielt høye eller lave priser, kan de vanligvis spores tilbake til en, eller mer vanlig, en kombinasjon av faktorene nedenfor!

weekly-price-forecast energy-market-no

Tilbud

Vind
Vind

Den mest variable faktoren på tilbudssiden i Norden er vind. Det er mer enn 30 GW vind (omtrent tilsvarende 30 kjernekraftverk!) som ikke kan kontrolleres. Så man kan trygt si at når det blåser, er det større strømtilbud. Derfor vil prisen i disse timene være lavere.

Vann
Vann

Mer enn halvparten av elektrisiteten i Norden leveres av vannkraft. I motsetning til vind er dette litt mer kontrollerbart. Vi kan imidlertid ikke kontrollere hvor mye det regner – eller den «hydrologiske balansen» som det heter på nerdespråket. Hvis det er mindre vann i vannmagasinene, kan tilførselen begrenses. Hvis magasinene er nær overfylte, blir de tvunget til å produsere – og dermed senke prisen.

Sol
Sol

Energiproduksjon fra solceller vokser raskt i Norden, men dette skjer fortsatt  i relativt små volumer. Produksjonsmengden påvirkes av mengden solenergi som når bakken, f.eks. posisjonen til solen og hvor overskyet det er. Solenergi kan spares i kortere perioder med batterier, alternativt kan du selge overskuddet ditt dersom du produserer solstrøm selv.

Vedlikehold
Vedlikehold

Som alt mulig annet, kan komponenter i strømsystemet gå i stykker eller oppleve avbrudd (noen ganger er dette planlagt, noen ganger er det ikke). En ulempe med det nåværende «sentraliserte» systemet, er at hvis bare ett atomkraftverk har strømbrudd, vil en stor del av forsyningen mangle og prisene bli høyere. Derfor kan et mer «desentralisert» system med mindre, mer spredte komponenter, som husholdninger med solceller på taket, betraktes som mer motstandsdyktige.

Fossilt drivstoff
Fossilt drivstoff

Olje, kull og gass er relativt dyre drivstoff sammenlignet med for eksempel vind – som er gratis. Det som faktisk setter prisen hver time, er «marginalkostnaden» for det dyreste kraftverket som produserer på den tiden. Så selv om det er noe vindproduksjon, vil prisen fortsatt bli satt av det dyreste kraftverket som produserer. Når etterspørselen er høy, eller det ikke er nok tilbud fra rimeligere kilder, er det ofte slik at dyre fossile kraftverk må slås på, og det er disse kraftverkene som setter de høye prisene.

weekly-price-forecast availability wind

Etterspørsel

Temperatur
Temperatur

Den største bidragsyteren til nivået på etterspørselen av strøm i Norden er definitivt temperatur. Når det er kaldt, hopper strømforbruket opp. Dette er grunnen til at det generelle prisnivået om vinteren er høyere enn om sommeren.

Storforbrukere
Storforbrukere

Det finnes også store komponenter på etterspørselssiden; tenk tungindustri som aluminium- eller produksjonsfabrikker. Forbruket fra disse store aktørene vil være mindre i helgene og på helligdager.

weekly-price-forecast demand temperature

Andre faktorer

Overføring
Overføring

De enorme kraftlinjene du ser ved siden av en motorvei, transporterer strøm over land og grenser. Også disse kan kreve vedlikehold eller være ute av drift.  Dette kan forårsake flaskehalser der det ene området av nettet opplever en overforsyning mens det andre en underforsyning. 

Makroøkonomiske drivere
Makroøkonomiske drivere

Når økonomien blomstrer, er forbruket på et høyere nivå, noe som tvinger det generelle prisnivået på energi i form av olje, kull og gass opp. Under pandemien kunne vi for eksempel se hvordan etterspørselen etter energi gikk ned, og strømprisene med dem!

Politikk og investering
Politikk og investering

Jo flere kraftverk i systemet, desto mer vil tilbudet presse prisene nedover. Etter hvert som kjernekraftverk blir faset ut av drift, må nye anlegg skapes for å fylle gapet. Derfor er offentlig politikk, som EU Emissions Trading Scheme, sammen med offentlige og private investeringer, direkte korrelert med hvor mye og hva slags forsyning som fjernes eller legges til systemet over en lengre tidsperiode. Tilsvarende på den andre siden: et større trykk mot elektrifisering (som elektriske kjøretøy) vil øke det totale forbruksnivået i regionen.

weekly-price-forecast other transfer

Energisystemet er komplekst

Ovennevnte er en veldig forenklet oversikt over de grunnleggende faktorene som driver strømprisen. Man må alltid huske på at det nordiske energisystemet er langt mer komplekst i virkeligheten. På toppen av det, er vi koblet til Europa. Det betyr at et kjernekraftverk i Frankrike som går offline kan ha en direkte innflytelse på prisen vi betaler for strømmen vår.