Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Slik beregner du inntjeningstid og avkastning for solceller

Sunset, sun, on gras, solar

Litt enkelt forklart, så kan du beregne inntjeningstiden på solcellene ved å sjekke hvor mye strøm solcellepanelene gir per år, hvor mye penger du sparer hvert år ved å ikke kjøpe strøm fra strømnettet, og sammenligne dette med totalkostnaden for solcelleanlegget.

Solceller: Hvordan regne inntjening og avkastning

Samarbeidspartneren vår, Otovo, har laget et veldig oversiktlig regnestykke:

La oss si at du betalte 225 000-240 000 kr for solcelleanlegget, minus Enova-støtten. Anlegget har en installert effekt på 10 kWp. Hvis vi antar at gjennomsnittlig strømpriser kommer til å ligge på 1,5 kroner, vil avkastningen på solcellepanelene være ca. 15 000 kr årlig. Solcellepanelene vil i så fall være inntjent etter ca. 15 år.

Levetiden til solcellepaneler kan være på opptil 30 år eller mer. Selv om du har lengre inntjeningstid, så vil du likevel ha mange år med «gratis» strøm foran deg. Og det er nå det virkelig lønner seg med solceller på taket.

Men før du jubler for høyt – det finnes en del variabler som påvirker regnestykket. Vi tar en titt på dem.

Kostnaden for solcellepanel på taket: Pris pr m²

Otovos regnestykke er ganske pent. Her forteller de hva det koster med solcellepanel på taket og prisen pr. m². Otovo oppgir 250 000 kr som en realistisk pris på et solcelleanlegg på 10 kWp / 10 000 Wp. Hvert panel er ca. to kvadratmeter og gir 400 Wp. Anlegget består i så fall av 25 solcellepaneler for at installert effekt skal bli 10 kWp, og de opptar totalt 50 m² med takplass.

Otovo deler så totalkostnaden på 250 000 kr på 50 for å finne pris per kvadratmeter – hvilket er 5000 kr uten Enova-støtte.

Her kan du lese mer om prisen på solceller per kvadratmeter.

Okei, men hvor mye strøm gir et solcellepanel per kvadratmeter, da?

Nå vet du prisen per kvadratmeter – så la oss se på hvor mye strøm et solcellepanel gir per kvadratmeter. Og det er nå «effekt pr m²» kommer inn i bildet. Det handler nemlig ikke bare om størrelsen på anlegget, men hvor godt panelene kan konvertere sollys til strøm. Og her kan det være en god del variasjon.

Otovo bruker solcellepaneler med en effekt på 400 Wp i eksempelet sitt ovenfor. Ettersom et solcellepanel utgjør to kvadratmeter, vil effekten per m² være 200 Wp. I realiteten vil det oppstå et energitap på 10-15 % per 10 kWp her i Norge. Det er fordi produsentene tester panelene under perfekte forhold. Men de norske værforholdene kan være alt annet enn perfekte.

Vi må altså ta en nærmere titt på virkningsgrad for å vurdere hvor effektive solcellene egentlig er – noe som igjen vil påvirke om det lønner seg med solceller på taket eller ikke.

Virkningsgrad på solceller: Hva har det å si for økonomi og lønnsomhet? 🤔

Virkningsgraden sier noe om hvor mye sollys som blir omgjort til elektrisitet. For eksempel, hvis et solcellepanel har en virkningsgrad på 20%, betyr det at 20% av sollyset som treffer panelet blir omgjort til strøm. Premiumpaneler har en effekt på ca. 22 %, mens «vanlige» paneler har en effekt på 16-20 %.

Virkningsgraden påvirkes også av ytre faktorer:

  • Solinnstråling der du bor – jo mere sollys som treffer panelene, desto bedre er det

  • Temperatur – solceller liker seg best når gradestokken viser mindre enn 25 grader

  • Værforhold – anlegget produserer strøm selv ved regn, men tykke lag med snø kan stoppe produksjonen

For at solcellene skal være så effektive – altså lønnsomme – som mulig, må de monteres med rett vinkel, helning og retning:

📐Rett plassering: Vinkelen og hellingen på solcellepanelene dine kan ha stor innvirkning på hvor mye sollys de fanger opp. Panelene må installeres i henhold til solens posisjon på himmelen.

🧭 Rett retning: Når det gjelder retningen, bør solcellepanelene ideelt sett peke mot sør (her i Norge) for å fange opp mest mulig sollys gjennom dagen. Men igjen, dette kan variere etter lokale forhold. Kanskje trærne til naboen skyggelegger taket ditt, slik at du må velge en annen plassering til panelene.

Det kan høres litt komplisert ut, og det er det kanskje også. De gode nyhetene er at du uansett ikke kan gjøre dette selv – en profesjonell installatør kommer og monterer solcellepanelene dine. De vurderer de lokale forholdene og gir deg råd om den beste vinkelen, hellingen og retningen, slik at solcellepanelene faktisk blir så lønnsomme som mulig.

Solcellepanel og installasjonskostnader: Hva kan du forvente? 🔧

Du trenger som sagt en profesjonell solcelleinstallatør for å få solcellene på plass på taket ditt. Dette vil naturlig nok øke investeringskostnadene dine, noe som igjen påvirker økonomi og avkastning. Kostnaden for å installere solceller kan variere avhengig av flere faktorer, blant annet:

  • Størrelsen på anlegget

  • Hvor høyt taket er

  • Hvor bratt taket er

  • Utformingen på taket

  • Eventuelle tilleggskostnader som takreparasjon

  • Prisen på selve anlegget

Enova oppgir at det koster 100 000 kr til 300 000 kr å montere solceller på taket, inkludert installasjonskostnader. Det beste er å sjekke taket ditt for å få et realistisk bilde av hva det koster med solcellepaneler. Vi anbefaler at du bruker en solcellekalkulator for å se hva det vil koste og hvor mye strøm du kan produsere.

Sjekk om det lønner seg med solceller på taket med en kalkulator 🧮

Har du noen gang sittet og stirret opp på taket ditt og lurt på hvor mye strøm det kunne generere hvis det var dekket av solceller? Vel, du er ikke alene. Og du trenger heldigvis ikke å være et mattegeni for å finne ut av det, så lenge du bruker en solcellekalkulator. 

En solcellekalkulator er et verktøy som kan gi deg en estimert beregning av hvor mye strøm et solcellesystem på taket ditt kan produsere. Kalkulatoren gir deg også et estimat på hvor mye det hele vil koste deg. Alt du trenger å gjøre er å legge inn noen grunnleggende opplysninger om hjemmet ditt, og voila! Nå vet du om det lønner seg med solceller hjemme hos deg 

Men husk at en solcellekalkulator bare gir et estimat. Det er mange variabler som kan påvirke den faktiske ytelsen til solcellesystemet ditt. Den gir deg likevel et godt utgangspunkt og kan hjelpe deg med å avgjøre om solceller er verdt å vurdere for ditt hjem.

Her kan du sjekke om det lønner seg med solceller på taket.

📸 Christina R. Stryger

 

Spørsmål og svar om inntjening på solceller

Hvordan beregner man inntjeningstiden for solceller?

For å beregne inntjeningstiden, deler du totalkostnaden for solcelleanlegget med årlig besparelse. Hvis et anlegg koster 225 000-240 000 kr og sparer ca. 15 000 kr årlig i strømkostnader, er inntjeningstiden rundt 15 år.

Hva er levetiden til solcellepaneler, og hvordan påvirker det lønnsomheten?

Solcellepaneler har en levetid på opptil 30 år eller mer. Selv om inntjeningstiden kan være lang, vil du ha mange år med gratis strøm etter at anlegget er inntjent, noe som øker lønnsomheten.

Hva påvirker kostnaden for solcellepaneler på taket?

Kostnaden for solcellepaneler på taket avhenger av størrelsen på anlegget, takets høyde og bratthet, takets utforming, og eventuelle tilleggskostnader som takreparasjon.

Hvor mye koster det å installere solceller inkludert installasjonskostnader?

Ifølge Enova, kan det koste mellom 100 000 og 300 000 kr å montere solceller på taket, inkludert installasjonskostnader.

Hvor effektive er solceller og hva betyr virkningsgrad for økonomi og lønnsomhet?

Virkningsgraden indikerer hvor mye av sollyset som omgjøres til elektrisitet. Premiumpaneler fra Otovo har en effekt på ca. 22 %, mens vanlige paneler ligger på 16-20 %. Høyere virkningsgrad betyr mer effektiv energiproduksjon og potensielt høyere lønnsomhet.

Hvordan påvirker plassering og retning av solcellepanelene effektiviteten?

Riktig plassering, vinkel og retning av solcellepanelene er viktig for å maksimere sollysfangst. Ideelt sett bør panelene peke mot sør i Norge for optimal solinnstråling.

Hvorfor kan det være variasjoner i solcellepanelers ytelse?

Ytelsen til solcellepaneler kan variere på grunn av faktorer som solinnstråling, temperatur, værforhold og panelenes plassering og vinkel.

Hvorfor bør man ikke installere solcellepaneler selv?

Solcellepaneler krever installasjon av fagfolk for å sikre optimal funksjon, sikkerhet og maksimal energiproduksjon. Installatører vurderer lokale forhold og gir råd om best mulig plassering og montering.

Hva er den økonomiske og miljømessige fordelen med solceller?

Økonomisk gir solceller langsiktige besparelser i strømkostnader etter at anlegget er inntjent. Miljømessig bidrar solceller til redusert CO2-utslipp og er en fornybar energikilde, noe som støtter overgangen til mer bærekraftig energiproduksjon.

Publisert 12.11.2023
Elise Årdal
Storyteller
Flere artikler