Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Slik fungerer nettleien

Nettleie: slik fungerer den

Nettleien deles opp i to deler, som du selv kan være med å påvirke. Månedsprisen for nettleverandørenes leie baseres på forbrukstoppene og tidspunktene for strømforbruket ditt.

Bli Tibber-kunde

Du kan påvirke prisen på nettleien din

Nettselskapene innførte en helt ny modell for nettleie 1. juli 2022. Den gir deg litt større mulighet til å påvirke hva du betaler. Men hva kan du gjøre og hvor bør du begynne? Hva betyr egentlig energiledd og kapasitetsledd? Hvordan kan Tibber hjelpe deg? Vi gir deg oversikten her, delt i tre. Forhåpentligvis blir du ikke helt nett-lei. 

I del 1 av denne nettleie-serien forklarer vi hva nettleie er, hvordan den har vært frem til 2022 og hvordan den nåværende nettleien fungerer og beregnes. 

Egentlig skulle den nye nettleien innføres 1. januar 2022. På grunn av ekstremt høye strømpriser vinteren 2021, bestemte myndighetene at den nye nettleien skulle utsettes til 1. juli 2022.

Det betyr at nettleverandøren din har beregnet nettleien din på en annen måte siden sommeren 2022.

Del 1: Hvordan beregnes nettleien

Gammel nettleie: hvordan den ble beregnet før sommeren 2022

Som forbruker betaler du både for den strømmen du bruker og for å få den levert hjem. Du velger selv hvilket strømselskap som kan ta betalt per kilowattime du forbruker. Derimot er det nettselskapet der du bor som tar betalt for å levere strømmen. Nettleien inkluderer avgifter til det lokale nettselskapet ditt, og til Statnett som eier det nasjonale nettet. Tidligere var nettleien delt inn i en fast del (fastledd) og en variabel del (energiledd). Fastleddet var et likt beløp per kunde, per måned. Noen nettselskaper hadde også ulike nivåer på fastleddet, avhengig av størrelsen på hovedsikringen hos kundene. Energileddet ble bestemt ut ifra strømforbruk, og du betalte nettleie for hver kilowattime som ble brukt. 

Ny nettleie: Hvordan den beregnes etter sommeren 2022

Den nye modellen har til hensikt å få forbrukere til å bruke strøm på en smartere måte, slik at man kan utnytte strømnettet effektivt, ved å gjøre prisforskjellene mellom «ønsket» og «uønsket»  strømforbruk større. For eksempel vil de fleste nettselskaper innføre større prisforskjell mellom dag og natt. Kort fortalt blir det viktig å fordele forbruket jevnt utover døgnet; det gjelder å ikke bruke mye innenfor samme time, samt å flytte forbruk til natt og helg.    

Energileddet i nettleien er nesten det samme, men prisen for kilowattimene brukt vil avhenge av når på døgnet og i uken de brukes. Det vi før kjente som fastleddet kalles nå kapasitetsleddet. Dette sier noe om ditt maksimale kapasitetsbehov. Kortvarig høyt forbruk (kW) trenger ikke gi utslag på beregningen; det er det totale forbruket per time (kWt) som teller. Avhengig av hvilket nettselskap du har, vil kapasitetsleddet beregnes fra den timen du brukte mest i måneden før, eller som et snitt av de X høyeste timene over Y dager/måneder. 

Eksempel på beregning: BKK Nett

Forvirret? Fortvil ikke. Vi har undersøkt hvordan nettselskapene beregner nettleien. Et eksempel fra BKK Nett, viser at du kan spare 10 øre/kWt på nettleiens energiledd, hvis du flytter forbruket fra dag til natt. 

Og hvis du ikke har noen timer den foregående måneden der totalforbruket ditt går over 10 kWt, vil du betale 350 kr for nettleiens kapasitetsledd den måneden, mot 494 kr hvis du går over 10 kWt tre ganger.

Informasjon om den nye nettleien og hvor mye det vil koste deg, skal du finne hos nettleverandøren din. Sjekk nettsidene deres for oppdatert informasjon om hvordan de beregner både energileddet og kapasitetsleddet.

👉 Videre, i neste del, tar vi for oss hvordan du kan flytte strømforbruk og få kontroll på energileddet i nettleien.

Del 2: Hva kan du gjøre selv?

Få kontroll ved å flytte strømforbruket

Her tar vi for oss hvordan du kan flytte strømforbruk og unngå for høye utgifter på energileddet i nettleien. Du kan i større grad enn tidligere påvirke hvor mye du skal betale i nettleie hver måned. 

Den gamle nettleien besto av to deler, et fastledd og et energiledd. Den gjeldende nettleien består også av to ledd, et kapasitetsledd og et energiledd. Begge leddene i den gjeldende nettleien kan du påvirke, og vi forteller deg hvordan.Det første du bør gjøre for å få kontroll på nettleien er å skaffe deg oversikt over ditt eget forbruksmønster. Still deg selv følgende spørsmål:

  • Hva er det som til enhver tid trekker strøm i boligen din? 

  • Hva kan du styre selv? 

  • Hva er maks timeforbruk siste måneden? 

  • Når på døgnet bruker du mest strøm? 

  • Styrer du varmen selv, for eksempel ved bruk av panelovner, en varmepumpe eller termostater? 

  • Lader du elbil hjemme?

Tibber Pulse kan hjelpe deg med å skaffe oversikt. Det er en liten sak som du kan koble til strømmåleren din, og som registrerer forbruket i sanntid. Slik at du kan observere forbruksmønsteret ditt og finne ut mer om hva som trekker strøm i boligen din. Dette kan hjelpe deg til å unngå de dyre timene, og dermed redusere energileddet av nettleien. Yey!

Kan noe av strømforbruket ditt «flyttes»?

Du bør også finne ut hvor mye av forbruket ditt du kan fordele jevnere utover døgnet, flytte til natten eller skru ned. Er du ofte bortreist i helgene? Da trenger ikke varmepumpen stå på for fullt. Er du hjemme før kl. 17 for å lage middag og sette på klesvask før barna skal på aktiviteter? Da er det en fordel å utsette elbilladingen til kveld og natt.

Det beste er å la flytting av strømforbruket skje av seg selv, med litt hjelp fra oss. Det kan du gjøre ved å «smarte opp» boligen din. For eksempel kan du koble en Sensibo Sky eller Air til varmepumpen og Tibber-appen, slik at du kan styre forbruket bort fra de dyre timene. Har du elbil, kan du skaffe deg en smart ladeboks og la Tibber-appen automatisk lade bilen om natten. Les mer om smarte dingser som kan hjelpe deg med varmestyring eller elbillading.

Det er uansett viktig å tenke på sikkerhet når man vurderer å flytte strømforbruk (ikke stek grandis mens du sover). Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har laget en god informasjonsside, med anbefalinger for alt fra elbillading til vanlige husholdningsapparater. Les mer her.

Ha kontroll på nettleien ved å flytte strømforbruket 

Hvis du for eksempel har BKK Nett, vil det være 10 øre/kWt forskjell på å forbruke strøm på dagtid (kl. 06:00-22:00) og nattestid (kl. 22:00-06:00). Smart styring av varme og/eller elbillading kan altså utgjøre en forskjell. Du må imidlertid også sjekke hvor mye nettselskapet ditt vil «straffe» høyt forbruk innenfor samme time, siden smart styring i noen tilfeller kan føre til et hopp i forbruket.  

Det viktige er altså å flytte noe av strømforbruket unna de dyre timene, for å unngå å betale mer for energileddet i nettleien enn du egentlig behøver. For at Tibber skal kunne flytte det smarte strømforbruket ditt basert på nettleien, er det viktig å være oppmerksom på at nettselskapet ditt må ha gjort nettleien sin tilgjengelig gjennom et API, slik at vi kan hente prisene deres derfra. 

👉 Videre, i neste del, går vi gjennom hvordan du også kan unngå unødvendig høy nettleie ved å ikke bruke mye strøm på én gang. 

Del 3: Hva kan Tibber hjelpe deg med?

Få kontroll på nettleien ved å jevne ut forbrukstoppene

Her går vi gjennom hvordan du også kan unngå høyere nettleie enn nødvendig ved å bruke mindre strøm på én gang.  

Det andre leddet i den gjeldende nettleien fra nettleverandørene kalles kapasitetsleddet, og beregnes ut i fra strømtoppene dine, eller forbrukstopper som det også kalles, kjært barn har mange navn osv. Vi forteller deg hvordan du kan jevne ut strømforbruket ditt, med hjelp fra Tibber.

Hvordan beregnes «forbrukstoppene»?

Myndighetene bestemte at vi skulle ha en ny modell for nettleie, men det har vært opp til nettleverandørene å bestemme hvordan nettleien skal beregnes. Energileddet er relativt greit, da de fleste nettselskapene har innført sesongbaserte satser for dag/natt og hverdag/helg. For kapasitetsleddet derimot, har vi sett flere måter å regne maks timeforbruk på. Vi ser at det er én utregning som går igjen blant nettselskapene, men vær oppmerksom på at nettselskapet ditt kan basere seg på en annen utregning. Det kan være lurt å sjekke hva som gjelder hos nettselskapet ditt.

De største aktørene tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk, på tre ulike dager fra foregående måned. BKK Nett har laget en trappetrinnsmodell (se eksempel i del 1), der trinnet ditt bestemmes ut ifra dette.

For å se hvilket trinn du ligger på, kan du i Tibber-appen se hvilke timer du forbrukte mest strøm per måned og år. Fra hjemskjermen velger du Analyser > Forbruk > Måned/År. 

Kan du unngå å bruke mye strøm på én gang?

Siden nettleien også vil beregnes ut ifra hvor mye strøm du bruker på én gang, er det altså viktig å kutte «toppene» i forbruket. Dersom du har aktivert smart varmestyring eller smartlading i Tibber-appen, er det allerede større sannsynlighet for at forbrukstoppene dine er mindre, enn om du ikke har noen form for smart styring. Men selv med smart styring kan det skje at forbruket topper seg, for eksempel når flere husholdningsapparater går samtidig.

Hvilke Tibber-løsninger hjelper deg med nettleien? 

Vi har utviklet flere løsninger i forbindelse med nettleien. For kapasitetsleddet i nettleien får du bedre oversikt over ditt maks timeforbruk. Det handler om å ikke bruke for mye på samme tid, for mange ganger. Konkret er det snakk om: 

  • Effektbalansering og forbruksgrense-varsling: For deg med elbil og ønske om å ta rotta på strømtyver. Du kan aktivere effektbalansering i Tibber-appen, slik at bilen din lades uten å gå over ønsket forbruksgrense per time. Du kan også skru på varsling som sier ifra om forbruket ligger an til å overskride ønsket forbruksgrense. Slik kan du justere ned forbruket for å unngå å gå over forbruksgrensen din.

  • Forbruksgrense-varsling: For deg uten elbil, men som definitivt har et ønske om å ta rotta på strømtyver. Du kan skru på varsling i Tibber-appen når forbruket ligger an til å overskride ønsket forbruksgrense. Slik kan du justere ned forbruket for å unngå å gå over forbruksgrensen din.

Energileddet i nettleien, altså beløpet som endrer seg ut fra tidspunktet strømmen forbrukes, vises i Tibber-appen på samme måte som strømprisen. Vi henter inn nettleien fra de forskjellige nettselskapene etterhvert som de gjør den tilgjengelig digitalt. Det er denne vi bruker i prisvisningen i appen, og til styring av smart oppvarming og smartlading av elbil. 

Hva kan du spare på å kutte forbrukstoppene?

Hvis timene du forbrukte mest i foregående måned havnet mellom 5 og 10 kW, og du for eksempel har BKK Nett (se eksempel i del 1), vil nettleien din for kapasitetsleddet denne måneden bli 350 kr. Selv om ditt maks timeforbruk vanligvis ligger under 10 kW, men gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk, på de tre ulike dagene ligger over 10 kW, vil dette føre til at nettleien går opp ett trinn, til 405 kr.

Det er derfor viktig at du styrer oppvarming og/eller elbillading smart, om du kan, og i tillegg unngår å bruke mye strøm på én gang. For at Tibber skal kunne flytte det smarte strømforbruket ditt basert på nettleien, er det viktig å være oppmerksom på at nettselskapet ditt må ha gjort nettleien sin tilgjengelig gjennom et API, slik at vi kan hente prisene deres derfra. 

Bli Tibber-kunde
Publisert 12.6.2022
Elise Årdal
Storyteller
Flere artikler