Ny nettleie del 1: hvordan beregnes den?

Nettselskapene innfører en helt ny modell for nettleie fra 1. januar 2022. Den gir deg litt større mulighet til å påvirke hva du betaler. Men hva kan du gjøre og hvor bør du begynne? Hva betyr egentlig energiledd og kapasitetsledd? Hvordan kan Tibber hjelpe deg? Vi gir deg oversikten i en serie artikler fremover. Forhåpentligvis blir du ikke helt nett-lei. Del 1.

Nettleie: hvordan det er nå

Som forbruker betaler du både for den strømmen du bruker og for å få den levert hjem. Du velger selv hvilket strømselskap som kan ta betalt per kilowattime du forbruker. Derimot er det nettselskapet der du bor som tar betalt for å levere strømmen. Nettleien inkluderer avgifter til det lokale nettselskapet ditt, og til Statnett som eier det nasjonale nettet.

Tidligere var nettleien delt inn i en fast del (fastledd) og en variabel del (energiledd). Fastleddet var et likt beløp per kunde per måned. Noen nettselskaper hadde også ulike nivåer på fastleddet, avhengig av størrelsen på hovedsikringen hos kundene. Energileddet ble bestemt ut fra strømforbruk, og du betalte nettleie for hver kilowattime som ble brukt. 

Ny nettleie: hvordan beregnes den?

Nå har myndighetene bestemt at vi får ny nettleie fra 1. januar 2022. Den nye modellen har til hensikt å få forbrukere til å bruke strøm på en smartere måte, slik at man kan utnytte strømnettet effektivt, ved å gjøre prisforskjellene mellom «ønsket» og «uønsket»  strømforbruk større. For eksempel vil de fleste nettselskaper innføre større prisforskjell mellom dag og natt. Kort fortalt blir det viktig å fordele forbruket jevnere utover døgnet; ikke bruke mye innenfor samme time samt å flytte forbruk til natt og helg.    

Energileddet i nettleien beholdes, men prisen for kilowattimene forbrukt vil avhenge av når på døgnet og i uken de brukes. Det vi før kjente som fastleddet vil nå bli kalt kapasitetsleddet. Dette sier noe om ditt maksimale kapasitetsbehov. Kortvarig høyt forbruk (kW) trenger ikke gi utslag på beregningen; det er det totale forbruket per time (kWt) som teller. Avhengig av hvilket nettselskap du har, vil kapasitetsleddet beregnes fra den timen du brukte mest i måneden før, eller som et snitt av de X høyeste timene over Y dager/måneder. 

Eksempel på beregning: BKK Nett

Forvirret? Fortvil ikke. Vi har undersøkt hvordan nettselskapene kommuniserer om nettleie til sine kunder og hvordan den blir beregnet. Her har vi hentet et eksempel fra BKK Nett:

Dette betyr at dersom du kan flytte noe av forbruket fra dag til natt, vil du kunne spare 10 øre/kWt på nettleiens energiledd. Hvis du ikke har noen timer den foregående måneden der totalforbruket ditt overskrider 5 kWt, så vil du betale 175 kr for nettleiens kapasitetsledd denne måneden.

Hvis du ikke finner denne typen informasjon fra nettselskapet ditt, kan du vurdere å kontakte dem direkte. Nettselskapene skal ha informert deg om hvordan de vil beregne både energileddet og kapasitetsleddet senest 1. januar. Vi anbefaler derfor at du følger med på nettsidene til nettselskapet. 

neste artikkel tar vi for oss hvordan du kan flytte strømforbruk og spare penger på energileddet i nettleien.

Publisert 11/25/2021

Elisabet Kjerstad Bøe
Country Manager Norway

Flere artikler