Ny nettleie del 1: hvordan beregnes den?

mag-grid-fee-part-1-no

Nettselskapene innfører en helt ny modell for nettleie 1. juli 2022. Den gir deg litt større mulighet til å påvirke hva du betaler. Men hva kan du gjøre og hvor bør du begynne? Hva betyr egentlig energiledd og kapasitetsledd? Hvordan kan Tibber hjelpe deg? Vi gir deg oversikten i en serie artikler fremover. Forhåpentligvis blir du ikke helt nett-lei. Del 1.

Bli Tibber-kunde

Nettleie: hvordan det har vært

Som forbruker betaler du både for den strømmen du bruker og for å få den levert hjem. Du velger selv hvilket strømselskap som kan ta betalt per kilowattime du forbruker. Derimot er det nettselskapet der du bor som tar betalt for å levere strømmen. Nettleien inkluderer avgifter til det lokale nettselskapet ditt, og til Statnett som eier det nasjonale nettet. Tidligere var nettleien delt inn i en fast del (fastledd) og en variabel del (energiledd). Fastleddet var et likt beløp per kunde per måned. Noen nettselskaper hadde også ulike nivåer på fastleddet, avhengig av størrelsen på hovedsikringen hos kundene. Energileddet ble bestemt utfra strømforbruk, og du betalte nettleie for hver kilowattime som ble brukt. 

Ny nettleie: hvordan beregnes den?

På grunn av ekstremt høye strømpriser vinteren 2021, bestemte myndighetene at den nye nettleien ikke skulle innføres fra 1. januar 2022 slik som planlagt. Den gjelder fra 1. juli 2022. Den nye modellen har til hensikt å få forbrukere til å bruke strøm på en smartere måte, slik at man kan utnytte strømnettet effektivt, ved å gjøre prisforskjellene mellom «ønsket» og «uønsket»  strømforbruk større. For eksempel vil de fleste nettselskaper innføre større prisforskjell mellom dag og natt. Kort fortalt blir det viktig å fordele forbruket jevnt utover døgnet; det gjelder å ikke bruke mye innenfor samme time samt å flytte forbruk til natt og helg.    

Energileddet i nettleien beholdes, men prisen for kilowattimene brukt vil avhenge av når på døgnet og i uken de brukes. Det vi før kjente som fastleddet vil nå bli kalt kapasitetsleddet. Dette sier noe om ditt maksimale kapasitetsbehov. Kortvarig høyt forbruk (kW) trenger ikke gi utslag på beregningen; det er det totale forbruket per time (kWt) som teller. Avhengig av hvilket nettselskap du har, vil kapasitetsleddet beregnes fra den timen du brukte mest i måneden før, eller som et snitt av de X høyeste timene over Y dager/måneder. 

Eksempel på beregning: BKK Nett

Forvirret? Fortvil ikke. Vi har undersøkt hvordan nettselskapene kommuniserer om nettleie til sine kunder og hvordan den blir beregnet. Her har vi hentet et eksempel fra BKK Nett:

Dette betyr at dersom du kan flytte noe av forbruket fra dag til natt, vil du kunne spare 10 øre/kWt på nettleiens energiledd. Hvis du ikke har noen timer den foregående måneden der totalforbruket ditt går over 10 kWt, så vil du betale 350 kr for nettleiens kapasitetsledd denne måneden.

Informasjon om den nye nettleien og hvor mye det vil koste deg, skal nettselskapet ditt ha informert deg om før januar 2022. Sjekk nettsidene deres for oppdatert informasjon om hvordan de beregner både energileddet og kapasitetsleddet.

neste artikkel tar vi for oss hvordan du kan flytte strømforbruk og få kontroll på energileddet i nettleien.

Bli Tibber-kunde
Publisert 11/25/2021
Elisabet Kjerstad Bøe
Country Manager Norway
Flere artikler