Ny nettleie del 4: hva jobber vi med i Tibber?

Hva finnes av løsninger i dag? 

Hva er under utvikling? 

Det er viktig å være oppmerksom på at alle løsninger vi utvikler fremover, likevel vil være avhengig av at nettselskapene gjør nettleien tilgjengelig gjennom et stabilt API, slik at vi kan hente prisene derfra. I skrivende stund er det bare Elvia som har kommet ut med dette, men det forventes at flere nettselskaper vil bruke samme standard. 

Energileddet i nettleien, altså beløpet som endrer seg ut fra tidspunktet strømmen forbrukes, vil vises i Tibber-appen på samme måte som strømprisen. Vi kommer til å hente inn nettleien fra de forskjellige nettselskapene etterhvert som de gjør den tilgjengelig digitalt, og bruke den både til prisvisning i appen og til styring av smart oppvarming og smart elbillading. 

I tillegg jobber vi med en løsning for smart lading av elbil mot kapasitetsleddet i nettleien, som beregnes ut fra ditt maks timeforbruk. Konkret vil vi videreutvikle lastbalansering med Tibber Pulse og Easee/Zaptec ladeboks for elbil. Tanken er at kunden skal kunne sette maks ønsket timesforbruk, for eksempel 5 kWt, slik at ladingen automatisk skjer med lavere effekt når resten av forbruket topper seg. 

Siden metodene for beregning vil variere fra nettselskap til nettselskap, må vi likevel ha litt mer erfaring med de ulike modellene før vi slipper en permanent løsning. Les mer her om hva du kan gjøre allerede nå, som en midlertidig «hack» for smart lading mot kapasitetsleddet i nettleien.  

En annen tilpasning vi jobber med på sikt er å gi alle kunder med Tibber Pulse muligheten til å motta et varsel i appen, dersom timeforbruket nærmer seg en øvre grense som kunden selv har definert.  

Vi ønsker å høre fra deg!

Per november 2021 er det ikke så mange nettselskaper som har publisert hvordan de vil beregne nettleien, og hva den blir, fra 1. januar 2022. Derfor er det vanskelig å vite om det er energileddet (tidspunktet for bruk) eller kapasitetleddet (maksforbruk) som blir den viktigste faktoren å styre strømforbruket etter. Vi vil komme med oppdateringer på dette fortløpende.

Hva ønsker du deg fra Tibber i forbindelse med ny nettleie? Legg igjen et svar her. Vi kan ikke love å oppfylle alle ønsker med en gang, men vil legge til mer funksjonalitet etterhvert. 

Publisert 11/25/2021

Elisabet Kjerstad Bøe
Country Manager Norway

Flere artikler