Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Når vi behandler personopplysningene dine hos oss har du visse rettigheter. Det kan for eksempel være å be om innsyn i opplysningene eller få feil opplysninger rettet. Her går vi gjennom hvilke rettigheter du har og hvordan du utøver dem.

Anmodning om innsyn i personopplysningene dine

Tibber skal på anmodning bekrefte om vi behandler personopplysninger om deg og gi deg informasjon om hvordan behandlingen skjer. Vi vil på anmodning gi deg en kopi av personopplysningene dine. 

Anmodning om retting av personopplysninger vi lagrer

Med tilgang til personopplysningene kan du sikre at de er korrekte. Det betyr at du kan be om at ufullstendige eller feilaktige opplysninger blir rettet. Tibber kan måtte kontrollere at de nye opplysningene du gir er korrekte. Enkelte opplysninger inngår i historikk og kan derfor ikke alltid rettes fullstendig. Enkelte personopplysninger kan du selv rette i Tibber-appen.

Anmodning om sletting av personopplysninger

Du kan be om å få slettet personopplysninger vi ikke har behandlingsgrunnlag for. Du kan også be oss slette opplysninger dersom du har protestert mot behandlingen (se under) og fått medhold, hvis vi har samlet inn personopplysninger ulovlig, eller hvis gjeldende lov krever at vi sletter personopplysningene dine. Merk at vi ikke alltid kan ta din anmodning om sletting til følge dersom særlige lovbestemmelser tilsier noe annet. I slike tilfeller vil du bli underrettet. Når personopplysningene dine først er slettet, er det ikke mulig å gjenopprette dem. Du har selv ansvaret for å lagre personopplysningene dine før de blir slettet. 

Protestere mot behandlingen

Du kan protestere mot behandlingen av personopplysninger når Tibber baserer behandlingen på en sin berettigede interesse (eller på en tredjeparts berettigede interesse), når dette er begrunnet i din særlige situasjon. I enkelte tilfeller kan våre legitime interesser for å behandle personopplysningene veie tyngre enn dine interesser.

Anmodning om begrensning av behandling

Du kan anmode om at vi skal begrense behandlingen av personopplysningene dine frem til vi kan dokumentere lovhjemmel for behandlingen. Du kan be oss stanse behandlingen av personopplysningene dine:

  • hvis du vil at vi skal kontrollere at opplysningene er korrekte

  • når vår behandling av opplysningene ikke er tillatt, men du ikke vil at de skal bli slettet

  • når du har bruk for dem, selv om vi ikke lenger trenger dem for å overholde rettslige forpliktelser

  • eller hvis du har protestert mot behandlingen av personopplysningene dine, men vi må kontrollere at vi har lovhjemmel for behandlingen.

Protestere mot avgjørelser truffet på grunnlag av automatisert behandling og profilering

Du har rett til ikke å bli gjort til gjenstand for en helt automatisert behandling av personopplysningene dine, herunder profilering, med mindre slik behandling er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten mellom deg og Tibber, eller du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til slik behandling. Du har derfor rett til å protestere mot avgjørelser truffet på grunnlag av automatisert behandling eller profilering.

Anmodning om overføring

Du kan anmode at personopplysningene dine skal overføres til deg selv eller en tredjepart. Personopplysningene dine vil da bli utlevert til deg eller til den tredjepart du har utpekt, på et strukturert, standardisert maskinlesbart format, forutsatt at opplysningene det anmodes om, er gitt av deg, behandles enten for å oppfylle avtalen eller etter samtykke, og at behandlingen av personopplysningene er automatisert.

Tilbaketrekking av samtykke

I den utstrekning vi må behandle opplysninger om deg som bare er basert på samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket er det mulig det er enkelte produkter eller tjenester vi ikke kan tilby.

Retten til å klage

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har behandlet henvendelsen din kan du kontakte oss på hello@tibber.com. Hvis du fortsatt ikke er fornøyd kan du ha rett til å klage til Datatilsynet. Kontakt oss gjerne på hello@tibber.com for å få informasjon om hvordan du kan kontakte dem.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene nevnt over, kontakter du Tibber ved hjelp av kontaktopplysningene under.

Når Tibber Norge AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene:

Selskapsnavn: Tibber Norge AS Besøksadresse: Hafstadvegen 23, 6800 Førde Postadresse: Postboks 20, 6801 Førde Organisasjonsnummer: 917 245 975 hello@tibber.com

Når Tibber AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene:

Selskapsnavn: Tibber AS Besøksadresse: Hafstadvegen 23, 6800 Førde Postadresse: Postboks 20, 6801 Førde Organisasjonsnummer: 916 276 338 E-post: hello@tibber.com