Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

I GDPR er profilering beskrevet som behandling av personopplysninger med det formål å vurdere visse personlige aspekter ved deg som person. Som kunde hos Tibber kan dette for eksempel være forbruksmønster (hvordan og når du bruker strøm) eller kjøpsatferd i nettbutikken vår.

Profileringen vi utfører, skjer innenfor rammen av «løpende innkjøp av strøm» og «smartstyring av strømforbruk». Segmenteringen gjøres for å «utarbeide og formidle relevante tilbud» og «gjennomføre kundeanalyser». Alt dette er beskrevet mer i detalj nedenfor.

PROFILERING

LØPENDE INNKJØP AV STRØM

Når du har inngått strømavtale med oss kjøper vi løpende inn strøm for ditt kommende døgns strømforbruk, i tråd med hvordan strømmarkedet er bygd opp og strukturert. Dette forbruket er ukjent på forhånd og beregnes derfor av oss. Forbruksplanen vår tar hensyn til ditt (eller din boligs) historiske strømforbruk (tilsvarende ukedag og time), aggregert forbrukshistorikk for boliger som ligner din egen, eventuelle styringsprotokoller du har aktivert gjennom Tibber-appen (se under), samt forventet ytre påvirkning (temperatur osv.). 

Denne profileringen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle strømavtalen med deg.

SMARTSTYRING AV STRØMFORBRUK

Når du bruker vår mobiltjeneste for smart energistyring og knytter enheter og apper til denne tjenstene, må vi kunne legge forbruksplaner for anlegget ditt for å kunne oppfylle avtalen med deg. Derfor analyserer vi hvordan, i hvilken grad og på hvilket tidspunkt du og husstanden din bruker strøm. Med den innsikten kan vi bedre forutse hvordan strømforbruket ditt ser ut, og planlegge strømforbruket ditt og styre tilkoblede enheter slik at de blir så smarte som mulig for deg.

Analyseverktøyene våre, som tilbys av Tibber AS, samler løpende inn opplysninger, alt etter hvilke apper og enheter du er tilknyttet i Tibber-appen, for etter hvert å få et bedre bilde av hvordan du og husstanden din bruker strøm, og når og i hvilken grad enhetene dine er tilgjengelig for styring av forbruket. Slik styring skjer etter automatisk beslutningstaking med utgangspunkt i innsamlede og analyserte opplysninger, og ikke etter styringsparametere som en fysisk person på forhånd har fastsatt.

Profilering for dette formålet vil bare bli brukt til smartstyring av strømforbruket ditt, og ikke til noe annet formål. Resultatet av denne profileringen er bare tilgjengelig for personer som arbeider med smartstyring.

Et resultat av profileringen og analysen av hvordan du og husstanden din bruker strøm, er at vi også kan oppdage vesentlige avvik i strømforbruket ditt og informere deg om det. I hvilket omfang vi kan gjøre dette (f.eks. for hele boligen, en bestemt enhet el) avhenger av hvilke apper og enheter du har knyttet til tjenesten vår.

Opplysninger vi mottar gjennom profileringen beskrevet over, kan i anonymisert form analyseres for å se på et overordnet nivå hvordan kundene våre bruker strøm, og dermed finne muligheter for smartstyring av strømforbruket. Slike opplysninger kan vi bruke til å sammenligne med innsikt vi har fått om ditt og din husstands strømforbruk, slik at vi kan gi deg forslag om hvordan du kan gjøre strømforbruket ditt enda smartere.

Typiske profileringer vi kan utføre er:

  • Analysere hvilken innetemperatur du foretrekker, og planlegge hvilke temperaturregulerende enheter som skal brukes og i hvilket omfang.

  • Analysere når elbilen din er hjemme og tilkoblet ladeboksen og hvilket nivå batteriet er på, for å legge en ladeplan som sikrer ønsket batterinivå til riktig tid, og styre ladetidspunktet til når strømprisen og kapasiteten i nettet er mest mulig fordelaktig

Profilering for dette formålet skjer med Tibber AS som behandlingsansvarlig og behandlingsgrunnlaget er å oppfylle avtalen med deg.

SEGMENTERING

UTARBEIDE OG FORMIDLE RELEVANTE TILBUD

Segmentering kan gjøres hvis du bruker våre digitale kanaler til for eksempel kjøp i nettbutikken vår eller tilknytting av apper eller enheter i Tibber-appen. Typiske segmenteringer vi kan utføre er:

  • Utarbeide tilbud som vil være mest interessante for deg på grunnlag av tidligere påbegynte eller gjennomførte kjøp hos oss, f.eks. hvis du har kjøpt en styreenhet for belysning, kan du få tilbud om tilhørende produkter, oppgraderinger osv.

  • Identifisere hvilke kanaler du foretrekker, f.eks. nettsiden eller Tibber-appen, og dermed gi deg personlige tilbud i den kanalen.

  • Identifisere hvilke andre apper eller enheter du har knyttet til Tibber-appen, og foreslå lignende apper og enheter som Tibber-appen er kompatibel med, og som kan være av interesse for deg.

  • Definere deg som en kundetype gjennom analyse, det vil si en kategorisering som vi hos Tibber bruker til å formidle relevant informasjon til en kundegruppe, f.eks. kunder som har og bruker ladeboks for elbil, kunder som aktivt og i høy grad anbefaler oss, kunder som oppnår en Tibber-sertifisering av husstanden osv.

Segmentering skjer med manuelle innslag, f.eks. at ansatte hos Tibber fastsetter kriterier for segmenteringen og hvordan segmenteringen skal håndteres i praksis. Segmentering fører ikke til automatiserte beslutninger som har rettslige konsekvenser for deg.

Segmentering for dette formålet kan skje hos ulike selskaper i Tibber-konsernet som har behandlingsansvar.

GJENNOMFØRE KUNDEANALYSE

For å utvikle og forbedre tilbudet vårt bruker vi personopplysninger på et overordnet nivå der vi slår sammen og aggregerer opplysninger for å kunne trekke generelle slutninger. Personopplysninger som skal brukes i slike kundeanalyser, anonymiseres slik at du ikke kan identifiseres som enkeltperson i forbindelse med kundeanalysen.

Anonymiserte personopplysninger kan slås sammen på gruppenivå for å gjennomføre sammenligningsanalyser mellom ulike markeder osv.