Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Vi behandler personopplysningene dine som du oppgir til oss via våre digitale kanaler, for eksempel nettsiden vår, mobilappen vår eller via sosiale medier.

Nedenfor forklarer vi hvilken behandling som foregår i forbindelse med vår tilstedeværelse i sosiale medier.

Facebook

Behandlingsansvarlig

Hvis du deler data med oss som også, eller utelukkende, behandles av Facebook, er Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland, behandlingsansvarlig for databehandlingen i samsvar med GDPR, i tillegg til, eller i stedet for, oss. For dette formålet, der det er relevant, har vi inngått en avtale med Facebook om felles behandlingsansvar. Denne avtalen spesifiserer hvilken behandling vi eller Facebook er ansvarlige for når du besøker Facebook-siden vår. Se denne avtalen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Siden Facebook overfører av personopplysninger til USA, til blant annet Facebook Inc., kreves det at ytterligere passende sikkerhetstiltak gjennomføres. For å sikre dette bruker leverandøren standard personvernbestemmelser i samsvar med GDPR. Disse forplikter Facebook i USA til å behandle dataene i samsvar med beskyttelsesnivået i Europa.

Hvis du som besøkende på nettsiden ønsker å utøve dine rettigheter (tilgang, retting, sletting, begrensning, dataportabilitet, klage til en tilsynsmyndighet, innvendinger eller tilbakekalling), kan du kontakte både Facebook og oss.

Du kan endre annonseringspreferansene dine i kontoinnstillingene dine. Klikk på følgende lenke og logg inn på kontoen din for å endre innstillingene dine: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller http://www.youronlinechoices.com/

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Facebooks retningslinjer for personvern: https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebooks personvernombud

Du kan bruke Facebooks nettskjema til å kontakte Facebooks personvernombud. https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Databehandling for statistiske formål ved bruk av Page Insight

Facebook tilbyr Page Insight for Facebook-siden vår: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Aggregerte data fra Facebook gir oss et innblikk i hvordan folk samhandler med vår side på Facebook. Data i Page Insight kan være basert på personopplysninger som samles inn fra besøk på vår side på Facebook, når du samhandler med vår side på Facebook og hvordan du finner vår side på Facebook.

Dataene dine kan behandles for markedsundersøkelser og annonseringsformål, selv om du ikke er logget inn på Facebook eller har en Facebook-konto. Brukerprofiler kan opprettes på grunnlag av brukeratferd. Brukerprofiler kan brukes til målrettede annonser i eller utenfor plattformen. Dataregistrering skjer ved hjelp av informasjonskapsler som er lagret på enheten din. I tillegg kan brukerprofiler inneholde data samlet inn fra medlemskap på andre plattformer.

Rettslig grunnlag: Vår legitime interesse ligger i en optimalisert presentasjon av tilbudet vårt, effektiv informasjon og kommunikasjon med kunder og interesserte parter, samt i målrettet annonsering.

Vær oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse over Facebooks datainnsamling og videre behandling. Vi kan derfor ikke gi kontrollere hvor, hvor lenge og i hvilken grad Facebook lagrer dataene. Videre kan vi heller ikke kommentere i hvilken grad Facebook overholder eksisterende oppbevaringsperioder, hvilke evalueringer og oversettelser som gjøres, og hvem dataene overføres til av Facebook. Hvis du vil forhindre at personopplysningene dine blir behandlet av Facebook, bør du ikke kontakte oss gjennom vår side på Facebook.

Andre leverandører av sosiale medier

Behandlingsansvarlig

Hvis personopplysningene dine behandles av en av leverandørene som er oppført nedenfor er det denne leverandøren som er ansvarlig for databehandlingen i samsvar med GDPR. Hvis du vil utøve noen av rettighetene dine kan du kontakte den respektive leverandøren. Bare de har tilgang til dataene som samles inn fra deg. Hvis du skulle ha spørsmål eller trenge hjelp i forbindelse med dette, kan du kontakte oss når som helst.

Vi er til stede på sosiale medieplattformer til følgende leverandører:

  • Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland

  •  Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

  • YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

  • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Personvernombud

Informasjon om hvordan du kontakter personvernombudet hos den respektive leverandøren av sosiale medier finner du her:

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i sosiale medier

Behandling av data for markedsundersøkelser og reklameformål

Organisasjoner behandler generelt personopplysninger for markedsundersøkelser og for annonsering. Derfor bruker nettsteder såkalte "informasjonskapsler" som lastes inn i nettleseren din, og aktiveres når du går tilbake til samme nettside senere. De registrerte dataene brukes til å opprette brukerprofiler. Brukerprofiler kan brukes til målrettet annonsering i eller utenfor plattformen. I tillegg kan brukerprofilene inneholde data samlet inn fra medlemskap på andre plattformer.

Rettslig grunnlag: Ditt samtykke.

Oppbevaringsperiode: Vi vil behandle dataene dine så lenge det er nødvendig for markedsundersøkelser eller reklame, eller til du har trukket tilbake samtykket ditt. 

Behandling av personopplysninger gjennom kontaktskjemaer/meldinger

Vi samler inn data når du kontakter oss, for eksempel via kontaktskjemaet eller messenger-tjenester som Facebook Messenger. Hvilke data som samles inn avhenger av informasjonen du oppgir. De lagres for å behandle forespørselen og for eventuelle oppfølgingsspørsmål. Under ingen omstendigheter vil vi videreformidle informasjonen til tredjeparter uten ditt samtykke.

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse i å motta og svare på spørsmålene dine. Oppfyllelse av avtaler hvis formålet med kontakten din er å inngå en avtale med oss.

Oppbevaringsperiode: Med mindre det foreligger gode grunner blir dataene dine slettet etter siste behandlingen. Vi antar at behandlingen er fullført når omstendighetene rundt den er avklart.

Behandling av data med det formål å oppfylle en kontrakt eller inngå en kontrakt

Hvis forespørselen din gjennom sosiale medier eller andre plattformer gjelder inngåelse av en kontrakt for levering av varer eller tjenester behandler vi dataene dine for å kunne oppfylle denne avtalen og de forespurte tjenestene, eller for å iverksette tiltak før inngåelse av kontrakten. Merk at det kan være nødvendig å lagre personopplysninger fra våre kontraktspartnere for å oppfylle kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser selv etter at kontrakten er inngått.

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av kontrakt.

Oppbevaringsperiode: Dataene dine vil bli slettet hvis det ikke lenger er nødvendig for utførelsen av kontrakten, eller hvis det er klart at forhåndstiltak ikke vil føre til inngåelse av en kontrakt.

Behandling av data med grunnlag i ditt samtykke

Hvis den respektive leverandøren av det sosiale mediet ber om ditt samtykke til behandling for et bestemt formål er det rettslige grunnlaget for behandlingen samtykke. Du har rett til når som helst å trekke tilbake slikt samtykke.

Deling av data og mottakere

Når du besøker og bruker de nevnte plattformene kan personopplysningene overføres til USA eller andre land utenfor EU/EØS, og det kreves derfor ytterligere sikkerhetstiltak for å sikre beskyttelsesnivået i henhold til GDPR. Ytterligere informasjon om hvorvidt og hvilke sikkerhetstiltak leverandører har fattet i denne forbindelse finner du i listen nedenfor.

Vi har ingen innflytelse over de respektive leverandørenes behandling og håndtering av dine personopplysninger, og vi har heller ingen informasjon om dette. For ytterligere informasjon viser vi til leverandørenes retningslinjer for personvern:

Twitter

Instagram

YouTube/Google

LinkedIn