Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Introduksjon

Tibber Bonusprogram er et belønningsprogram der eksisterende strømkunder på disse vilkår og betingelser får en bonus for å invitere nye strømkunder til Tibber. En kunde som inviterer en ny kunde via Tibber Bonusprogram (heretter “Inviterende kunde”) vil motta en bonus. Den nye kunden (heretter “Invitert kunde”) får også en bonus når han/hun blir strømkunde hos Tibber.

Følgende vilkår og betingelser gjelder for Tibber Bonusprogram

 • For at Inviterende kunde og Invitert kunde skal motta sine bonuser, må Invitert kunde signere en strømavtale med Tibber via den unike koden og lenken Inviterende kunde sender til Invitert kunde, i henhold til Tibbers til enhver tid gjeldende vilkår for levering av elektrisitet til privatpersoner.

 • En Inviterende kunde mottar én (1) bonus per nye kunde som er henvist. Invitert kunde kan ikke være kunde hos Tibber på tidspunktet kunden blir invitert.

 • Tibber Bonusprogram er knyttet til den fysiske personen som er verifisert med navn, personnummer og/eller e-postadresse. Inviterende kunde kan ikke ha noen utestående forfalte betalinger til Tibber for at bonusen skal mottas. Inviterende kunde kan kun motta bonus for den samme Inviterte kunden én gang. Det er ikke mulig for Inviterende kunde å motta bonus ved å signere en strømavtale som Invitert kunde med en annen leveringsadresse.

 • Invitert kunde må være en fysisk person (ikke næringsdrivende) som Tibber kan inngå strømavtale med.

 • Invitert kunde kan ikke motta bonus hvis Invitert kunde har vært Tibber strømkunde de siste tolv (12) måneder beregnet fra datoen kunden ble invitert.

 • Bonusen sendes når Invitert kunde har blitt Tibber-kunde og Invitert kundes angrefrist på 14 kalenderdager er utløpt.

 • Hver Inviterende kunde kan maksimalt motta ti (10) bonuser ved å invitere nye kunder via Tibber Bonusprogram. 

Bonusens innhold

 • For hver bekreftede Inviterte kunde tildeles et en bonus som Inviterende kunde/Invitert kunde kan bruke til kjøp i Tibber Store eller på annen måte som Tibber informerer om.

 • Bonusen utstedes i gjeldende valuta i det landet hvor kunden får levert strøm i henhold til strømavtalen.

 • Bonusen er gyldig i 24 måneder etter at den er utstedt.

 • Bonusen er personlig og kan ikke overføres til en annen person.

 • Bonusen kan ikke byttes mot kontanter.

Ansvar og forpliktelser

 • Det er ikke tillatt å invitere kunder gjennom offentlig og/eller betalt markedsføring eller reklame i noen form (inkl. sosiale medier) eller ved å gjøre det uklart at Inviterende kunde er deg som privatperson. Det er ikke lov til å gi inntrykk av at det er Tibber som er avsender av invitasjonen.

 • Ved bruk av Tibber Bonusprogram i strid med vilkårene, av Inviterende kunde og/eller av Invitert kunde, har Tibber rett til å tilbakekalle den utstedte bonusen. Videre har Tibber rett til å kreve kompensasjon fra Inviterende kunde og/eller Invitert kunde for verdien av bonusen som har blitt brukt.

 • Hvis det er mistanke om misbruk, kan Tibber ekskludere kunder fra Tibber Bonusprogram uten å oppgi grunn. 

 • Tibber har ingen ansvar for uttalelser fra Inviterende kunde angående Tibber eller Tibber Bonusprogram.

 • Tibber påtar seg ingen ansvar for noen tillatelse gitt av Invitert kunde til å bli invitert av Inviterende kunde, i noen som helst form, for Tibber Bonusprogram. Inviterende kunde holder Tibber skadesløs for eventuelle krav i denne forbindelse.

 • Tibber påtar seg ingen ansvar for eventuelle skattemessige aspekter knyttet til bonusene som overføres til Inviterende kunde og/eller Invitert kunde. Eventuell (inntekts)skatt er for Inviterende kundes og/eller Invitert kundes egen regning og risiko.

 • Hvis strømavtalen til Inviterende kunde eller Invitert kunde avsluttes mens Tibber Bonusprogram er i kraft, og personen har ubrukt bonus på det tidspunktet, mister kunden retten til å benytte bonusene.

 • Dersom en ny strømavtale med Tibber inngås, og disse vilkårene fortsatt er gyldige, vil eventuelle ubrukte bonuser bli reaktivert.

Personvern

 • For å kunne tilby Tibber Bonusprogram og for at Inviterende kunde og Invitert kunde skal kunne dra nytte av programmet, må vi behandle personopplysninger.

 • Personopplysninger knyttet til Invitert kunde vil kun bli behandlet hvis Invitert kunde velger å bli kunde gjennom Tibber Bonusprogram.

 • Vi behandler personopplysninger på grunnlag av a) legitime interesser (for å aktivere Tibber Bonusprogram) og b) utførelse av kontrakten (for å gjøre det mulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene).

 • For mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring.

Endringer

 • Tibber forbeholder seg retten til ensidig å justere innholdet i  bonusen for fremtidige opptjeninger. Vi forbeholder oss også retten til ensidig å endre og/eller tilbakekalle Tibber Bonusprogram.

 • Hvis Tibber justerer innholdet i bonusen eller endrer vilkårene i Tibber Bonusprogram, vil bonusen ikke endres for invitasjoner sendt før vilkårene ble endret. Dette forutsetter at Invitert kunde blir strømkunde innen en periode på to (2) måneder fra justeringene ble gjort.

 • I tilfelle Tibber Bonusprogram trekkes tilbake, vil vi bare tildele bonuser som ble gitt før Tibber Bonusprogram ble trukket tilbake.

 • Informasjon om endringer referert til i dette avsnittet vil bli informert om på vår nettside.