Våre avtalevilkår

Generelt

Tibber Norge AS (Tibber) bruker standardvilkårene for strøm slik du (Kunden) finner dem på Forbrukerombudets nettsider - i tillegg til det vi oppsummerer nedenfor.

Som kunde gir du Tibber fullmakt til å gjøre dette:

 • Hente informasjon fra nettselskapet for registrering av Tibber som leverandør på ny adresse ved flytting og hente historiske forbruksdata.

 • Gjøre kredittvurdering av kunden.

 • Styre og hente inn informasjon fra eventuelt tilknyttet smarthus-utstyr slik at det gir best besparelse.

 • Motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at Tibber kan formidle helheten av energikostnadene. Kundens kontraktsforhold til nettselskapet forblir uforandret. Fullmakten omfatter også rett til å motta tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner, hvorpå tilgodebeløpet skal formidles til kunden gjennom vanlig månedsfaktura.

   

Praktiske eventualiteter

 • Kunden vil være direkte part med nettselskapet, selv om Tibber kan utføre enkelte oppgaver på vegne av kunden, som eksempelvis formidle faktura av nettleie.

 • Avtalen løper til den blir sagt opp. Kunden kan si opp avtalen via Tibber sin app, e-post eller chat. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

 • Om Kunde sier opp avtalen ved å flytte ut av boligen, må Tibber få beskjed om dette 5 dager før utflytt grunnet reglene i det norske strømmarkedet.  

Strømprisen er enkel og rettferdig

Tibber har ingen fortjeneste i sin strømpris, men har kun fortjeneste på medlemsavgift og salg av ekstrautstyr. Tibber har kun en eneste strømavtale. Derfor kan du være trygg på at den strømprisen du har alltid er den beste mulige strømprisen hos Tibber til enhver tid.

Den nøyaktige prisen følger du i Tibber appen og har følgende vilkår:

 • Strømpris: Nord Pool spot per time + et påslag på maksimalt 1 øre per kWt. Påslaget går utelukkende til å dekke kostnader som elsertifikater, opprinnelsesgarantier og andre, direkte kostnader med strømhandelen (Tibber har null fortjeneste i påslaget og strømprisen. Påslaget kan variere basert på tid på året, men er alltid under nevnte makspris. Det kan også oppnås lavere strømpris enn Nord Pool spot dersom du har smart varmestyring eller smartlading med utvalgt teknologi fra Tibber. 

 • Abonnement: kr 39 per måned. Dette dekker tilgangen til den digitale strømavtalen, bruk av alle funksjoner i appen og analyser for å gjøre forbruket hjemme smartere og lavere. Abonnementet gir også medlemspriser på Tibber Store.

All strøm som selges gjennom Tibber har sin opprinnelse fra fornybar kraftproduksjon. Sertifikat for opprinnelse er inkludert i prisen. Du kan selvfølgelig følge med på hvor din strøm handles ifra gjennom appen.

Rabatter

For premiumtjenestene som er inkludert for strømkunder, som for eksempel smartlading, kan Tibber i noen tilfeller tilby en rabatt på strømbruken knyttet til disse tjenestene. For smartlading oppnås en rabatt som garanterer en lavere pris for lading av elbilen din.

Dette forutsetter at: a)Ladeboksen støttes av Tibber og dekkes av avtalen, og b) smartlading er aktivert for ladeboksen i perioden rabatten er gitt, og c) dataunderlaget fra ladeboksleverandøren blir levert til Tibber innen 30 dager fra datoen da ladingen fant sted. Hvis noen av punktene a, b, c ovenfor ikke oppfylles, garanterer ikke Tibber rabatten.

Om du har solceller

Om kunden har strømproduksjon fra solceller på sin egen private bolig, kan kunden ta del selge overskuddet gjennom Tibber. For hver kWt som kunden eksporterer fra egen bolig blir kunden kompensert med 100 øre per kWt. Det er en begrensing på 1000 kWt eksportert i denne ordningen (historiske kontrakter hos Tibber og Otovo Nabostrøm har andre vilkår). Overstiges dette blir kunden betalt Nord pool spotpris per time for sitt område.

Ordningen vil ikke gjelde med tilbakevirkende kraft, men fra det tidspunktet nettselskapet bekrefter at ordningen kan starte.

Hvordan vi håndterer dette med betaling

 • Leveransen fra Tibber starter på det tidspunkt som angis i bestillingsprosessen, vanligvis 2 uker etter bestillingstidspunktet.

 • Tibber sender faktura en av de første dagene etter ferdig leveransemåned. Dersom Tibber ikke har mottatt målerverdier fra netteier innen tidspunktet for fakturering, har Tibber anledning til å estimere basert på tilgjengelig informasjon fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på neste faktura.

 • Faktura sendes til kunden elektronisk og etterskuddsvis. Fakturering skjer en av de første dagene etter at perioden for leveranse av strøm er ferdig.

 • Dersom kunden har oppgitt betalingskort eller annen form for elektronisk og automatisk betaling belastes faktura automatisk.

 • Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

 • Dersom faktura av nettleie formidles gjennom Tibber og det forekommer mislighold fra kundens side, kan Tibber gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet.

 • Dersom kunden ikke betaler Tibber innen forfallsdato, kan Tibber eller Tibbers partnere sende varsel om purring via app, e-post eller mobiltelefon. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til purregebyr på kr 35.

Det er selvsagt mulig å angre

Kunden har 14 dagers angrerett, som kan nyttes ved at kunden informerer Tibber gjennom chat eller e-post.

Sist oppdatert: 1. november 2020 (oppdatert med noe enklere språk og påslag for avgifter og lovpålagte elsertifikater justert ned fra 1,3 til maks 1 øre)