Avtalevilkår

Tibber Norge AS vilkår for levering av elektrisitet til privatpersoner

1. Generelt

Avtalen gjelder mellom kunden ("du", “deg”, "din", "dere") og Tibber Norge AS ("Tibber", "oss", "vi", "vår").

Avtalen gjelder for privatpersoner som er over 18 år og for målepunkter i Norge.

Tibber bruker standardvilkårene for strøm slik du finner dem på Forbrukerombudets nettsider - i tillegg til det vi oppsummerer nedenfor.

Tibber har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. Alle avtalte forpliktelser bortfaller i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk, alternativt per post.

Når du inngår en avtale med oss, godtar du disse vilkårene og vår personvernerklæring.

2. Leveringsvilkår

Tibber leverer strøm til målepunktet som er dekket av avtalen. Leveransen fra Tibber starter vanligvis opp 2 uker etter bestillingstidspunktet eller på dato angitt ved bestilling.

Avtalen løper til den blir sagt opp. Du kan si opp avtalen ved å sende melding i Tibber-appen eller pr e-post. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

Om du sier opp avtalen ved å flytte ut av boligen, må Tibber få beskjed om dette 5 dager før utflytt grunnet reglene i det norske strømmarkedet.

3. Pris

3.1 Strømpris og påslag

Tibber har ingen fortjeneste på strømprisen. Derfor kan du være trygg på at strømprisen du har, til enhver tid, er den beste innkjøpsprisen hos Tibber.

Strømprisen er Nord Pool spotpris per time + et påslag på maksimalt 1 øre per kWt. Påslaget går utelukkende til å dekke kostnader til elsertifikater, opprinnelsesgarantier og andre direkte kostnader med strømhandelen. Tibber har ingen fortjeneste fra påslaget.

Nettleie kommer i separat faktura fra nettselskapet.

3.2 Tibber abonnement

Når du signerer en strømavtale med oss, får du også tilgang til Tibber-appen og alle dens funksjoner, vi kaller det "Tibber strømavtale". Der kan du også følge de nøyaktige prisene time for time.

Tibber strømavtale har en abonnementsavgift på kr 39 per måned per bolig/målepunkt. Abonnementet dekker tilgangen til den digitale strømavtalen, bruk av alle funksjoner i appen og analyser for å gjøre forbruket hjemme smartere og lavere. Abonnementet gir også medlemspriser i Tibber Store. Abonnementsavgiften påløper uansett om du aktiverer Tibber-appen eller ikke. Hvis du er kunde hos oss en del av en måned, beregnes abonnementsavgiften ut fra hvor mange dager du har vært kunde per måned. Abonnementsavgiften legges til i den månedlige fakturaen du får fra oss.

Tibber-appen leveres av Tibber AS, og du godtar vilkårene for bruk for av Tibber-appen når du laster den ned.

3.3 Rabatter og prisreduksjon

For noen av våre tilgjengelige tjenester som er inkludert for strømkunder i Tibber strømavtale, for eksempel smartlading, kan du i noen tilfeller bli tilbudt en prisreduksjon på bruken av strøm knyttet til disse tjenestene.

Gjeldende prisreduksjon er oppgitt i den respektive tjenesten når du aktiverer tjenesten i Tibber-appen, eller på tjenestens produktside på Tibbers nettsider. Ved å aktivere slike tjenester kan du også være med på å optimalisere kundenes bruk av strømnettet for å oppnå lavere strømkostnader. En lavere strømkostnad kan skyldes en lavere strømpris og / eller lavere kostnader for din bruk av strømnettet.

Eventuelle rabatter eller prisreduksjon som tilbys av Tibber AS, blir spesifisert på fakturaen for strømkostnaden din.

4. Fullmakt

Ved å signere denne avtalen gir du Tibber fullmakt til å:

  1. melde leverandørbytte eller innflytting og innhente nødvendig informasjon fra nettselskapet via kraftbransjens felles system Elhub. Selv om avtalen med nettselskapet registreres av Tibber vil kunden være fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. 

  2. melde utflytting til nettselskapet via Elhub ved flytting. 

  3. hente inn målerverdier fra Elhub.

Denne fullmakten er begrenset til utveksling til oss slik at vi kan levere strøm til deg i henhold til denne avtalen. Punkt 4.1 er gyldig i maksimalt 12 måneder, og punkt 4.2 og 4.3 er gyldig så lenge du har en strømavtale med oss.

5. Opprinnelse

Strøm som selges gjennom Tibber har sin opprinnelse fra fornybar kraftproduksjon. Opprinnelsen til elektrisitet er garantert av opprinnelsesgarantier. Dersom kostnaden for sertifikater for opprinnelse og andre handelskostnader overstiger påslaget som gitt i punkt 3, vil andelen strøm med opprinnelse fra fornybar energi kunne reduseres tilsvarende.

Du kan følge med på hvor din strøm har opprinnelse ifra gjennom appen. Hvis vi ikke har et opprinnelsesbevis fra den angitte produsenten, bruker vi et sertifikat fra et tilsvarende alternativ.

6. Salg av overskudd fra solceller

Om du har strømproduksjon fra sin egen private bolig, kan du selge overskuddet gjennom Tibber. For hver kWt som du eksporterer fra egen bolig blir du kompensert med Nord Pool spotpris per time for sitt prisområde. Det medfører ingen ekstra kostnad å selge overskuddet til Tibber.

7. Fakturering og betaling

Faktura sendes til deg per e-post eller e-faktura, gitt av ditt valg i appen. Faktura er også alltid tilgjengelig i Tibber-appen.

Faktura sendes etterskuddsvis og per måned. Fakturering skjer en av de første dagene etter at perioden for leveranse av strøm er ferdig. Du vil motta en faktura per målepunkt.

Faktura blir beregnet ut fra forbruket ditt i de aktuelle timene med de aktuelle prisene. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.

Dersom Tibber ikke har mottatt målerverdier fra netteier innen tidspunktet for fakturering, har Tibber anledning til å benytte estimert forbruk som fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på faktura når korrekt forbruk er registrert i Elhub.

Dersom du ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

Dersom du ikke betaler faktura til Tibber innen forfallsdato, kan Tibber eller Tibbers partnere sende varsel om purring via app, e-post eller SMS. Du er selv ansvarlig for at Tibber har rett kontaktinformasjon for deg. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til purregebyr på kr 35.

8. Bonusprogram

Hvis du har en Tibber-strømavtale og verver en ny kunde til Tibber, kan du få en bonus å bruke i Tibber Store. Vervebonusen er gyldig i 24 måneder etter at den er utstedt. Bonusen får du når kunden du har vervet har inngått strømavtale med oss, og så lenge du har en aktiv strømavtale med oss. Bonusen kan ikke kombineres med andre tilbud, rabatter eller lignende.

Kunden du har vervet må være en privatperson som kan bli strømkunde i Tibber. Det er ikke tillatt å invitere kunder gjennom offentlig reklame eller ved å gjøre det uklart at avsenderen av vervingen er deg som privatperson. Det er heller ikke tillatt å invitere personer som aldri kan bli kunde hos Tibber med hensikt å ulovlig erverve seg bonus og bruke denne. Dette gjelder uansett om Tibber har sendt deg informasjon om bonusen eller ikke. Tibber forbeholder seg retten til å kansellere bonuser som er utstedt, eller å be om kompensasjon for brukte bonuser, i tilfelle uautorisert verving.

Hvis du avslutter avtalen med oss ​​og har utestående bonus igjen på tidspunktet for oppsigelsen, blir bonusen din tilgjengelig igjen hvis du signerer en ny strømavtale med oss ​​innen bonusens opprinnelige gyldighetsperiode. Bonus kan ikke overføres eller deles mellom brukere.

9. Angrerett

Ved bestilling har privatpersoner som bestiller strøm til egen bolig, fritidsbolig eller lignende, angrerett i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Se også Forbrukertilsynets “Standard kraftleveringsavtale”. For å angre din bestilling må du sende oss en melding i appen, på e-post til hello@tibber.com eller sende inn angrerettsskjema pr post.

Dersom du gir Tibber anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp og du likevel benytter deg av angreretten, er du selv ansvarlig for å starte opp strømavtale hos foretrukket leverandør og må betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.

Hvis du mottok en bonus eller verdikupong da du signerte avtalen og denne er benyttet i det du angrer på avtalen i henhold til angreretten, er du forpliktet til å tilbakebetale verdien av bonusen eller verdikupongen til oss.

10. Behandling av personopplysninger

Tibber må samle inn og behandle personopplysninger for å inngå en strømavtale med deg. Personopplysningene behandles i samsvar med Tibbers personvernregler, som du kan lese her. Ved å inngå en avtale om strømforsyning bekrefter du at du har lest denne policyen.

12. Endringer

Noen ganger kan vi gjøre endringer i avtalen, som for eksempel ved å legge til nye funksjoner i tjenesten, eller av juridiske eller regulatoriske årsaker. Når vi gjør betydelige endringer, vil vi gi deg et varsel som er passende for omstendighetene. I tilfelle mindre endringer som ikke har noen betydelig innvirkning på deg, vil vi ikke varsle deg. Hvis du ikke vil fortsette å bruke tjenesten i samsvar med den nye versjonen av avtalen, kan du si opp avtalen din ved å kontakte oss.

13. Tvister

Tvister om tolkning og / eller anvendelse av denne avtalen skal avgjøres i henhold til norsk lov i en generell domstol eller annet organ som er kompetent i henhold til grunnloven.

14. Kontakt oss

Link til nettstedet vårt: https://tibber.com/no/ E-post: hello@tibber.com

Tibber-selskap som du inngår denne avtalen med: Tibber Norge AS Org nr NO917245975MVA

Vilkåret gjelder fra 06-12-2021 Versjon: NO 2021:4

Versjonshistorikk (periode)

Version NO 2021:4 (fra 06-12-2021): Særskilte avtaler er ikke lenger nødvendig for betaling fra utlandet (7)

Versjon NO 2021:3 (fra 18-10-2021): Innføring av paragraf oppdeling i (3), endring av opprinnelse (5), endringer av vilkår for overskudd fra solceller (6) (fra 14-10-2021), samt språklige forbedringer.

Versjon NO 2021:2 (06-10-2021 - 17-10-2021): Tydeligere beskrivelse av (9) angrerett og lagt ved angrerettskjema.

Versjon NO 2021:1 (16-07-2021 - 05-10-2021): separate vilkår som refererer til leveranse av strøm (utskilt fra vilkår for Tibber-appen), tydeliggjøring av personvernerklæring, tydeliggjøring av (8) Bonusprogram.

Forbrukerrett

Hjelp eller rådgivning

Hvis du ikke er fornøyd med tjenesten vår, kan du alltid snakke med vår kundeservice som du kommer til via appen vår eller på hello@tibber.com, og vi vil prøve å hjelpe deg på best mulig måte. Det kan handle om selve strømavtalen, at du angrer deg eller er usikker på hva som gjelder, osv.

Vi kan også gi deg råd og tips om hvordan du bruker strømmen din best mulig (dette er noe av det grunnleggende bak Tibbers forretningsidé). Du kan også få uavhengige råd om energieffektivisering fra Enova. Du finner oversikt over energirådgivere og informasjon om forskjellige energieffektiviserende tiltak på Enovas hjemmesider.

terms-page-woman-on-couch
terms-page-withdrawal-image

Er du misfornøyd eller har du en klage?

Hvis du, etter at du har vært i kontakt med vår kundeservice, ikke føler at du har fått riktig hjelp, er det flere uavhengige organer du kan henvende deg til for upartisk rådgivning og hjelp til å få saken prøvd.

Vi håper du er fornøyd med Tibber!