Dette påvirker de høye strømprisene vinteren 22/23

fossefall-norge-stort

Høye strømpriser har blitt den nye normalen. Men hvorfor er strømprisene høye? Og skal strømmen koste enda mer fremover?

Bli Tibber-kunde

Høye strømpriser også i vinter❄️

Sammenlignes strømprisene hittil i 2022 med fjoråret,  var prisene i 2021 meget rimelige i forhold. Fremover kommer strømprisene trolig til å holde seg høye for dem som bor i de dyreste prisområdene; NO1, NO2 og NO5. Og høysesongen for strømforbruk kommer for fullt utover høsten, noe som normalt får strømprisene til å gå opp (tilbud/etterspørsel).

Økt etterspørsel er likevel bare én av flere faktorer som påvirker prisbildet. Det er mye annet som også spiller inn i regnestykket. Og fordi vi er utenfor hva som regnes som en normalsituasjon, er det større usikkerhet rundt hva som skjer med disse faktorene og strømprisene fremover. 

Vår analyse nedenfor er derfor gjort med utgangspunkt i hva som vanligvis påvirker strømprisene, i tillegg til generelle vurderinger av utviklingen vi ser nå.

Forskjellene mellom nord og sør blir større

Prisforskjellene mellom Nord- og Sør-Norge vil trolig sprike enda mer. De nordlige prisområdene i Norge påvirkes ikke i like stor grad av hva som skjer i det europeiske kraftmarkedet, slik som det gjør for de sørlige prisområdene. Dette fordi de ikke er direkte koblet til det europeiske strømnettet via kabler som importerer og eksporterer strøm til og fra Norge. I tillegg er fyllingsgraden i vannmagasinene i disse områdene gode og markedet der er mettet. Kraftprodusentene sitter igjen med strøm til overs. 

Er du usikker på hvilket prisområde du bor i, eller har hytta di i? Les om de fem norske prisområdene her.

Dette er hovedårsakene til de høye prisene vinteren 22/23: 

  • Fyllingsgraden i vannmagasinene i NO1, NO2 og NO5 har vært lave siden 2021, noe de fremdeles er.

  • Uforutsigbar og redusert gasstilførsel til Europa fra Russland

  • Høye CO2-avgifter gir dyrere produksjon av fossil energi

  • Tørke i Europa reduserer vannkraftproduksjon og påvirker forsyningen av kull til kullkraftverkene på grunn av mindre vann i elver og vassdrag. 

  • Tørken skaper også problemer for kjøling i fransk kjernekraftproduksjon.

I 2021 så prognosene slik ut: Tørr sommer og planlagt vedlikehold påvirket norske strømpriser 

Vinteren 22/23 i Sør-, Øst- og Vest-Norge (NO1, NO2 og NO5):

Siden 2021 har det vært lite vann i magasinene, og det er det fremdeles. NO2 i Sør-Norge er det mest fleksible og største vannmagasin-området vi har i Norge. De har også strømkabler som kan levere strøm til andre steder i Norge, i tillegg til Europa. Kraftsituasjonen i Sør-Norge påvirker derfor strømprisen i Øst- og Vest-Norge i stor grad.

På grunn av den lave fyllingsgraden i vannmagasinene, kan ikke NO2 eksportere for fullt til Sentral-Europa, Danmark og Storbritannia, selv om det er stor etterspørsel fra disse områdene. Myndighetene har tidligere bedt kraftprodusentene i Sør-Norge om å ha nok vann i magasinene for å unngå strømrasjonering i høst og vinter.

Været har mye å si for strømprisen☔️

Prisene påvirkes også av været både her til lands og ellers i Europa. Det beste været er mye vind, mye nedbør og høy temperatur. Blir det for eksempel veldig vått fremover, kan prisene bli noe lavere, men de vil fortsatt være høye siden de andre faktorene også spiller inn. 

Les mer om de grunnleggende faktorene her: Dette driver strømprisen

Prisområdene NO1 og NO5 er tett koblet til NO2. Prisene her vil derfor trolig følge NO2, spesielt når strømforbruket blir høyere etter hvert som det blir kaldere. Dette til tross for at fyllingsgraden er nær normal i NO5. 

Kraftmarkedet i Europa påvirker Sør-, Øst- og Vest-Norge

Norges eget kraftmarked er bare en del av svaret på hvorfor det er høye strømpriser. Den andre delen av svaret ligger i Europa, og her er det mange usikkerhetsmomenter. Stikkordene er tilgang på gass, franske kjernekraftverk og vær. 

Faktisk.no: Les om Norges 17 strømforbindelser til Europa

Mye avhenger av hvordan gasstilgangen utvikler seg; hvor mye gass Europa får, og til hvilken pris. I skrivende stund er gassprisene svært høye

Tørke påvirker mer enn bare fyllingsgraden

Det har også vært tørke i Europa, og fyllingsgraden i de europeiske vannmagasinene er derfor lave. Dette gjelder også for elver, som for eksempel brukes til nedkjøling av kjernekraftverk. Det er blant annet stor usikkerhet rundt Frankrikes mange kjernekraftverk, som ikke kan produsere som normalt (de eksporterer mye strøm om sommeren), fordi elvevannet er for varmt, og fordi det under nylige inspeksjoner er oppdaget flere feil. 

Når dette er sagt, så fungerer strømmarkedet også slik at strømeksporten normalt sett bremses med høye nok priser fra kraftprodusentene, det er noe NO2 merker ettersom strømprisene deres følger prisene på kontinentet. 

Oppsummert, normalt sett vet vi godt hvordan kraftmarkedet ser ut fremover, men nå går vi en svært usikker tid i møte. 

For deg som forbruker kan det derfor være lurt å bruke strøm smartere hjemme. For eksempel ved å varme opp boligen din eller lade elbilen når strømprisen er på sitt laveste, for å unngå de verste pristoppene. 

Bli Tibber-kunde
Publisert 8/31/2022
Joakim Salqvist
Energy expert
Måns Skytt
Quantitative Analyst
Flere artikler