Hvorfor er strømprisen høy akkurat nå?

mag-energy-prices-illustration

Vi forklarer spotpris, strømmarkedet og hvilke faktorer som gjør at strømprisen er høy akkurat nå, og hvordan den blir fremover.

Sist oppdatert 29.11.2021

Spotpris

Hvis du har en spotprisavtale, vil du merke at strømprisene kan svinge, spesielt mellom sesongene. Det er viktig å merke seg at spotprisavtalene stort sett uansett er de billigste i gjennomsnitt. Noen spotprisavtaler baserer seg på gjennomsnittet av strømprisen per dag, andre baserer seg på den faktiske strømprisen per time, såkalt timesspot – dette er hva Tibber tilbyr. En fordel med timesspot er at man kan utnytte variasjonen i strømprisen ved å flytte strømforbruket til tider der strømprisen er på sitt laveste. Mange lurer på hvorfor prisene varierer, og det er det vi ønsker å forklare i denne artikkelen. 

Strømmarkedet

Strømprisene i Norge bestemmes av kraftbørsen Nord Pool, og avhenger også av situasjonen i andre land i Europa. Det vil si at strømprisen i Norge også baserer seg på produksjons- og overføringskapasitet i disse landene. Ettersom alle nordiske land handler på kraftbørsen Nord Pool, og dette handler om tilbud og etterspørsel, så vil tilstander i våre naboland også påvirke strømprisen vår. 

Norge er også delt inn i ulike prisområder (elspotområder), og strømprisene baseres på hvilket område du befinner deg i. Kjøp og salg av strøm gjøres per område, og baserer seg på etterspørselen i det spesifikke området (f.eks. NO1). Hvis du for eksempel har et hus i Oslo, og en hytte på Hardangervidda vil ikke nødvendigvis strømprisene være de samme. 

Hvorfor er strømprisen høy akkurat nå? 

Den mest innvirkende årsaken til at prisnivået når nye høyder er at det har blitt kalderer vær og vind. Det gjør at vannkraftverkene i Norden ikke klarer å opprettholde produksjon som speiler etterspørselen.

Strømprisene Sør i Norge påvirkes av at det fortsatt er lave nivåer i vannmagasinene og at det må importeres strøm fra Fastlands-Europa. Prisene nå er signifikant høyere enn vanlig, dette er grunnet høye priser på gass. De høye priser på gass påvirker også kullprisene. Det er også høye priser på drivstoff i hele Europa nå.

Midt og Nord-Norge blir nå påvirket av at det er kaldt i Nord-Sverige, slik at elveløp har frosset, det resulterer i at vannkraft fra Sverige har redusert kapasitet. Vannmagasinene i Midt og Nord-Norge er fullere enn normalen, så det er ikke ventet at prisene vil være vedvarende høye her, men kaldere tider i vente gjør også dette usikkert.

Den nye strømkabelen mellom UK og Norge har også en innvirkning på prisene. Den siste tiden har det også vært lite vind og kaldere temperatur, det er forespeilet at det blir flere slike dager gjennom vinteren.

Flere faktorer som påvirker prisene:

  • En veldig tørr sommer har ført til historisk lave nivåer i vannmagasinene.

  • Alle de seks svenske atomreaktorene gjennomgikk planlagt vedlikehold, men noen problemer førte til lengre driftsstans enn planlagt.

  • Dette resulterer i høyere kostnader for kraftverk med fossilt brensel, som deretter presser strømprisene opp, da spesielt i Fastlands-Europa.

  • Prisene på gass/drivstoff, fordi kraftprisen er satt av det dyreste kraftverket som leverer på gitt tidspunkt.

Strømprisen har vært rekordhøy, men vi ser også at variasjonene i strømprisen er to til tre ganger så stor som vanlig. Strømprisen varierer vanligvis pluss/minus 3 øre fra gjennomsnittsprisen, og så langt i 2021 har vi sett at strømprisen kan variere så mye som pluss/minus 8-12 øre fra gjennomsnittet. Noe som gjør det mer aktuelt enn noen gang å bruke strøm på en smart måte, for eksempel ved å varme opp huset eller lade elbilen når strømprisen er på sitt laveste, for å unngå pristoppene.

Vinter 2021/2022 ❄️

Det forventes fortsatt høye priser utover vinteren:

  • Været forventes å fortsette å være tørrere enn normalt, sammen med rekordhøye drivstoffpriser.

  • 1. oktober startet prøvedriften av strømkabelen North Sea mellom Norge og Storbritannia. 

  • Atomreaktoren Olkiluoto 3 i Finland har fått forskjøvet oppstart til juni 2022, så det hjelper  ikke forsyningssituasjonen for vinteren.

  • Nordiske vannkraftverk som ikke kan opprettholde full drift fordi magasinene fryser, og at de må spare på vannet for at det skal holde gjennom vinteren. Det betyr i praksis mer import fra Fastlands-Europa til høyere priser. 

Bli Tibber-kunde
Publisert 9/3/2021
Jacob Dalton
Head of Trading
Flere artikler