Hvilken strømavtale skal jeg velge?

mag-birdgrid-powerprices

Bør du velge fastpris eller spotpris? Usikker på hvilken strømavtale er som er best for deg? Det finnes mange forskjellige strømavtaler der ute, og typen du velger kan ha store betydninger for strømregningen din. Vi forklarer forskjellen mellom spotpris, innkjøpspris, fastpris og variabel pris.

Hvilken strømavtale passer deg?

Forbrukerrådet har «gått til krig» mot variable strømprisavtaler, og mener det burde være forbudt. De har også kritisert «innkjøpsprisavtaler», og mener de har avdekket prisjuks hos hele 29 selskaper. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil ha slutt på strømavtaler som de mener er fulle av skjulte kostnader og lokketilbud. Dette er vi helt enige i, og støtter dem 100% i arbeidet med å rydde opp i salgsmåter og dårlig etikk i markedet. 

For å hjelpe deg i denne jungelen av strømavtaler, har vi laget en liten oversikt over de mest vanlige typer strømavtaler i Norge:

Spotprisavtale

Spotprisen følger markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool, som er basert på hvor mye strøm som produseres og etterspørselen. Det vil si at når prisen faller på kraftbørsen, så betaler du mindre, og hvis den øker betaler du mer. Noen spotprisavtaler baserer seg på gjennomsnittet av strømprisen per dag, andre baserer seg på den faktiske strømprisen per time, såkalt timespot – dette er hva Tibber tilbyr. Spotprisavtaler har som regel et påslag fra strømselskapet, det vil si en ekstra kostnad i tillegg til Nord Pool sin markedspris. Påslaget består som regel av diverse avgifter samt en margin slik at strømselskapet skal kunne tjene penger på strøm. Hvor mye påslag som legges til strømprisen varierer veldig mellom selskapene. Tibber tar for eksempel maks 1 øre pr. kWt i påslag, og tjener ikke penger på strøm – vi har valgt å kalle dette for «digital strømpris». Dette påslaget inkluderer den lovpålagte elsertifikatavgiften, sertifikater for opprinnelsesgarantier (så langt det lar seg gjøre), forbruksavgift eSett (handelsavgift), handelsavgift Nord Pool, balansekostnad og kredittkostnad for at vi betaler strømmen i forkant for hver forbruker.

En spotprisavtale er som regel den billigste strømavtalen med tanke på gjennomsnittspris, forutsatt at du har en som har et påslag som er så lavt som mulig (og det lave påslaget ikke er en del av en kampanje).

Innkjøpsprisavtale

Innkjøpsprisavtaler følger også spotprisen til Nord Pool, og kan i mange tilfeller være synonymt med spotprisavtaler, men har i den siste tiden blitt kjent som avtaler som kan inneholde mange «hemmelige priselementer», som for eksempel skjulte påslag. Derfor er det alltid lurt å sjekke hva strømselskapet definerer som «innkjøpspris». Noen selskap kan for eksempel ta så mye som 15 øre pr. kWt i påslag for å dekke de samme avgiftene som reelt koster under ett øre.

Fastprisavtale

Fastpris, er som ordet tilsier, en fast pris. Det vil si at du betaler en fast strømpris over en periode på for eksempel ett år eller lengre. Du betaler altså en fast pris per kilowattime (kWt), men den totale strømregningen per måned avhenger av strømforbruket ditt. Fordelen med denne typen avtale er at du alltid vet hvor mye du må betale per kWt, og at du slipper å bekymre deg for eventuelle prissvingninger. En fastprisavtale kan sees som en slags dyr forsikring mot prissvingninger. En ulempe er at denne typen avtale som regel koster mer enn en spotprisavtale i snitt – spotprisavtaler overgår nesten aldri prisen på fastprisavtaler. 

Variabel prisavtale

Prisen på en variabel prisavtale bestemmes av strømselskapet. Den er løst basert på den kortsiktige utviklingen av markedsprisen på Nord Pool, men den er hovedsakelig bestemt av strømselskapet. Den store forskjellen er at prisen bestemmes på forhånd, og er som regel dyrere enn spotprisen. Prisen på slike avtaler har en tendens til å stige kjapt når det er minimale økninger på kraftbørsen, men går ned ganske sakte når spotprisen synker. Strømselskapene er pliktig til å informere om prisendringer 14 dager før de trer i kraft. Forbrukerrådet mener at denne typen prisavtale ofte byr på «blodpris» til kundene, og sier at kundene ofte betaler opptil tre ganger markedspris med en variabel prisavtale.

Strømavtalen som anbefales for folk flest er en spotprisavtale, og det er den mest populære typen avtale blant nordmenn. Dette er også avtalen som er billigst i lengden. En fastprisavtale kan muligens anbefales hvis du foretrekker å vite nøyaktig hva du må betale per måned basert på ditt strømforbruk, men den er gjennomsnittlig dyrere enn spotprisavtaler. Man bør styre unna variable strømprisavtaler.

Publisert 2/20/2020
Marius Sæbø Lier
Storyteller
Flere artikler