Synes du det er forvirrende med de ulike typene strømavtaler?

Usikker på forskjellen mellom spotpris, fastpris og variabel pris? Det kan ha store betydninger for strømregningen din. Forhåpentligvis gjør dette deg litt klokere.

Forbrukerrådet har “gått til krig” mot variable strømprisavtaler, og mener det burde være forbudt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil ha slutt på strømavtaler som de mener er fulle av skjulte kostnader og lokketilbud. Det er også ganske mange som ikke er helt sikre på hva slags strømavtale de faktisk har, så derfor vil vi prøve å forklare forskjellen på de tre vanligste typene strømavtaler som er tilgjengelig i Norge i dag. 

Spotprisavtale

Spotprisen følger markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool, som er basert på hvor mye strøm som produseres samt etterspørselen av strøm. Det vil si at når prisen faller på kraftbørsen, så betaler du mindre, og hvis den øker betaler du mer. Noen spotprisavtaler baserer seg på gjennomsnittet av strømprisen per dag, andre baserer seg på den faktiske strømprisen per time, såkalt timespot/innkjøpspris – dette er hva Tibber tilbyr. Spotprisavtaler har vanligvis et påslag fra strømselskapet, det vil si en ekstra kostnad i tillegg til Nord Pool sin markedspris. Påslaget består som regel av elsertifikatavgiften, samt en margin slik at strømselskapet skal kunne tjene penger på strøm. Hvor mye påslag som legges til strømprisen varierer veldig mellom selskapene. Tibber tar for eksempel kun elsertifikatavgiften som påslag, og tjener ikke penger på strøm. En spotprisavtale er som regel den billigste strømavtalen med tanke på gjennomsnittspris. 

Fastprisavtale

Fastpris, er som ordet tilsier, en fast pris. Det vil si at du betaler en fast strømpris over en periode på for eksempel ett år eller lengre. Du betaler altså en fast pris per kilowattime (kWH), men den totale strømregningen per måned avhenger av strømforbruket ditt. Fordelen med denne typen avtale er at du alltid vet hvor mye du må betale per kWh, og at du slipper å bekymre deg for eventuelle prissvingninger. En fastprisavtale kan sees som en slags dyr forsikring mot prissvingninger. En ulempe er at denne typen avtale som regel koster mer enn en spotprisavtale i snitt – spotprisavtaler overgår nesten aldri prisen på fastprisavtaler. 

Variabel prisavtale

Prisen på en variabel prisavtale bestemmes av strømselskapet. Den er løst basert på den kortsiktige utviklingen av markedsprisen på Nord Pool, men den er hovedsakelig bestemt av strømselskapet. Den store forskjellen er at prisen bestemmes på forhånd, og er som regel dyrere enn spotprisen. Prisen på slike avtaler har en tendens til å stige kjapt når det er minimale økninger på kraftbørsen, men går ned ganske sakte når spotprisen synker. Strømselskapene er pliktig til å informere om prisendringer 14 dager før de trer i kraft. Forbrukerrådet mener at denne typen prisavtale ofte byr på “blodpris” til kundene, og sier at kundene ofte betaler opptil tre ganger markedspris med en variabel prisavtale.

Strømavtalen som anbefales for folk flest er en spotprisavtale, og det er den mest populære typen avtale blant nordmenn. Dette er også avtalen som er billigst i lengden. En fastprisavtale kan muligens anbefales hvis du foretrekker å vite nøyaktig hva du må betale per måned basert på ditt strømforbruk, men den er gjennomsnittlig dyrere enn spotprisavtaler. Man bør styre unna variable strømprisavtaler.

Publisert 2020-02-20

Marius Sæbø Lier
Storyteller

Flere artikler