Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Hva er spotpris på strøm og hvordan fungerer det?

Spotpris i Tibber - appen

Her svarer vi på spørsmål om spotprisavtale – enten du vil vite hva spotpris er eller hva som påvirker spotprisen.

Hva er spotpris på strøm? 

Avtale med spotpris er ofte den rimeligste typen strømavtale i gjennomsnitt, gjennom et helt kalenderår. Men hva er spotpris på strøm, sånn egentlig? 

Og hvorfor har den historisk sett vært den billigste formen for strømavtale, når vi i perioder betaler mer for strømmen sammenlignet med andre strømavtaler? 

Spotpris følger nemlig prissvingningene på strømbørsen Nord Pool, time for time. Og her følger strømprisen markedskreftene, i noen perioder er prisen per kWt meget høy, mens andre ganger er den veldig lav. 

Spotprisen følger altså markedet. Når markedsprisen for strøm er lav, så betaler du lite for strømmen du bruker. Når markedsprisen for strøm er høy, så betaler du mye for strømmen du bruker. 

Lave strømpriser om sommeren påvirker den gjennomsnittlige strømprisen i løpet av et kalenderår. Og selv om motstykket er høye priser om vinteren, er det likevel mer å spare i gjennomsnitt på en spotprisavtale enn andre type strømavtaler. 

Hvorfor betaler jeg mer i spotpris enn prisen på den nordiske strømbørsen? 

Stikkordene her er handelsavgifterkredittkostnader, moms og elsertifikater

Spotpris på strøm følger prisen på den nordiske strømbørsen Nord Pool. Det er fort gjort å tenke at prisen på strømbørsen også er prisen du betaler per kWt, men det stemmer ikke helt. Strømkunder betaler litt mer enn prisen på børsen.

Strømselskapet ditt kjøper strøm til innkjøpspris, og du kjøper strøm fra strømselskapet. For denne handelen legges det på 25 prosent mva (unntatt dem i prisområde NO 4), i tillegg til at strømselskapet ditt betaler for statlige avgifter og gebyrer, egne kostnader og elsertifikater. Elsertifikater er en ordning som gjør det mer økonomisk gunstig å produsere fornybar energi. På strømregningen går alt unntatt mva under navnet påslag. 

Hvorfor er spotpris bedre enn variabel pris?

Mange lurer på hva som er den beste avtalen, spotpris eller variabel spotpris. Først og fremst, en variabel spotprisavtale følger ikke markedet slavisk slik som en spotprisavtale gjør. Den variable avtalen «jobber saktere» og prisen per kWt fastsettes gjerne for en gitt periode på forhånd. Den følger prissvingningene på strømbørsen, men strømprisen du betaler til strømselskapet ditt fastsettes altså for lengre perioder.  

Hvor lenge strømprisen fastsettes varierer fra strømselskap til strømselskap. Som oftest skiftes den mellom 10-20 ganger i året. Den fastsatte prisen er gjerne høyere enn vanlig spotpris. Mange opplever derfor at de betaler mer per kWt de bruker, enn spotpris. 

Hva er forskjellen mellom spotpris og fastpris? 

En spotprisavtale følger kraftbørsen og markedet time for time. Hva er så fastprisavtaler? 

Med fastpris betaler du en fast pris per kWt du bruker, uansett hvor mye eller lite strømselskapet ditt kjøper kWt-en for på børsen. Denne strømavtalen varer for en gitt periode (gjerne flere måneder), og koster gjerne mer for kWt-en over tid, sammenlignet med spotpris. 

Fastprisavtaler er gunstig for dem som ønsker forutsigbarhet mer enn lave strømpriser. Her er det viktig å huske på at du ikke nødvendigvis betaler det samme hver måned. Strømregningen din varierer ut ifra strømforbruket ditt. Du betaler altså det samme for strømmen (per kWt), men for å få lik sum på regningen hver måned, må du bruke nøyaktig like mye strøm hver måned. 

Hvordan beregnes spotpris på strøm? 

Oppsummert, en spotprisavtale beregnes time for time, du faktureres månedlig, og du betaler et påslag som dekker lovpålagte handelsavgifter, i tillegg til merverdiavgift og en månedlig kostnad til strømselskapet ditt. 

Siden spotpris på strøm beregnes time for time, så lønner deg seg å følge med på dagens strømpriser og morgendagens strømpriser (det ser du i Tibber-appen). Du kan kutte i strømregningen din ved å flytte forbruk til timer med lavest pris per kWt. Lader du elbilen din på nattestid istedenfor på ettermiddagen, kan du spare penger, selv om du bruker akkurat like mye strøm som før. 

Hva påvirker spotprisen på strøm? 

Strømnettet vårt må til enhver tid være i balanse. Det må komme like mye energi inn som det går ut av nettet. Denne balansen må opprettholdes hvert eneste sekund. Hvis ikke kortslutter nettet, og vi får en strømstans. 

Kraftmarkedet påvirkes av mange faktorer, og dette påvirker igjen spotprisen. Spotprisen på strøm påvirkes av tilbud og etterspørsel, i grove trekk. I perioder med god tilgang på kraft, samtidig som det er lav etterspørsel, synker spotprisen. Dersom mange vil ha strøm og det er dårlig tilgang på energi, så øker spotprisen. 

For eksempel, om vinteren påvirkes spotprisen dobbelt, noe som ofte gjør spotprisen dyrere enn ellers. Det er kaldt og vi forbruker mer strøm til oppvarming enn om sommeren. Samtidig som vi vil holde varmen, er det kanskje liten tilgang på energi fordi det er lite vann i vannmagasinene våre og lite nedbør i form av regn. 

Smart strømforbruk påvirker etterspørselen på strøm

Hvorfor varierer spotprisen så mye og hva kan jeg gjøre med det?  

Spotprisen varierer mye fordi den følger markedet der det kjøpes og selges energi hver dag. Selv om spot varierer time for time, kan du få oversikt og kontroll. Styr strømforbruket smart og automatisk til timene i døgnet når strømprisen er som lavest. 

Med Tibber-appen (og en strømavtale med Tibber) kan du: 

Hvordan kan jeg finne den billigste spotprisen på strøm?

Den enkleste måten å finne den billigste spotprisen på strøm er å sammenligne spotprisavtalene til strømselskapene. Det er likevel viktig å undersøke mer enn strømprisen i en strømavtale. For eksempel, pass opp for altfor gode tilbud. Dersom du får en usedvanlig lav strømpris i en gitt periode, så risikerer du å bli overført til en dyr strømavtale når perioden for originalavtalen har utløpt. 

Her er en sjekkliste: 

  • Hvor lenge gjelder tilbudet eller hvor lang er kampanjeperioden?

  • Hvilke vilkår gjelder etter denne perioden?

  • Er det bindingstid etter kampanjeperioden?

  • Er det spesifikke vilkår man må oppfylle for at man skal få tilbudsprisen, blir avtalen dyrere dersom jeg ikke oppfyller disse kravene?

  • Kan prisen endres innenfor kampanjeperioden, og hvordan varsles jeg om dette?

I tillegg til pris per kWt, bør du også sammenligne abonnementspris eller fastbeløp og eventuelt hva det koster for ulike appfunksjoner (om de har en app) som du ønsker å benytte deg av. Se etter strømselskap som hjelper deg å bruke strøm på en smartere måte, uten at det går utover komforten hjemme. Det er bra for både lommeboken din og planeten vår. 

Og ja, Tibber har en kjekk app og én strømavtale, og det er en spotprisavtale.

Publisert 8.5.2023
Tibbe Tibberson
Storyteller
Flere artikler