Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Hvilken strømavtale skal jeg velge?

mag-birdgrid-powerprices

Bør du velge fastpris eller spotpris hos strømleverandøren din? Usikker på hvilken strømavtale som er best for deg? Det finnes mange forskjellige strømavtaler der ute, og typen du velger kan ha store betydninger for strømregningen din. Vi forklarer forskjellen mellom spotpris, innkjøpspris, fastpris og variabel pris.

Bli Tibber-kunde

Hvilken strømavtale er best?

Forbrukerrådet gikk i 2020 «til krig» mot variable strømprisavtaler hos ulike strømleverandører, og mente det burde være forbudt. De kritiserte også «innkjøpsprisavtaler», og avdekket prisjuks hos 29 selskaper. I 2021 ble folk fremdeles lurt av lugubre strømavtaler, i følge Forbrukerrådet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ville i 2020 ha slutt på strømavtaler som de mente var fulle av skjulte kostnader og lokketilbud. Samme år påla de strømselskapene å slutte med enkelte typer strømavtaler. Dette er vi helt enige i, og støtter dem 100 prosent i arbeidet med å rydde opp i salgstriks og dårlig etikk i markedet. 

For å hjelpe deg i denne jungelen av strømavtaler, har vi laget en liten oversikt over de mest vanlige strømavtalene i Norge:

Spotprisavtale hos en strømleverandør

Spotprisen følger markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool, som er basert på hvor mye strøm som produseres og etterspørselen etter strøm. Det vil si at når prisen faller på kraftbørsen, så betaler du mindre, og hvis den øker, så betaler du mer. Noen spotprisavtaler baserer seg på gjennomsnittet av strømprisen per dag, andre baserer seg på den faktiske strømprisen per time, såkalt timespot – dette er strømavtalen som Tibber tilbyr. 

Spotprisavtaler har som regel et påslag fra strømselskapet, det vil si en ekstra kostnad i tillegg til Nord Pool sin markedspris. Påslaget består som regel av diverse avgifter, samt en margin slik at strømselskapet kan tjene penger på strøm. Hvor mye påslag som legges til strømprisen varierer veldig mellom selskapene. Tibber tar for eksempel maks 2,95 øre pr. kWt i påslag, og tjener derfor ikke penger på strøm – vi har valgt å kalle dette for «digital strømpris». Dette påslaget inkluderer den lovpålagte elsertifikatavgiften, forbruksavgift eSett (handelsavgift), handelsavgift Nord Pool, balansekostnad og kredittkostnad for at vi betaler strømmen i forkant for hver forbruker.

En spotprisavtale er ofte den rimeligste strømavtalen over tid, med tanke på gjennomsnittspris, forutsatt at du har en med et påslag som er så lavt som mulig (og at det lave påslaget ikke er en del av en kampanje).

Innkjøpsprisavtale hos en strømleverandør

Innkjøpsprisavtaler følger også spotprisen til Nord Pool, og kan i mange tilfeller være synonymt med spotprisavtaler, men har den siste tiden blitt kjent som avtaler som kan inneholde mange «hemmelige priselementer», som for eksempel skjulte påslag. Derfor er det alltid lurt å sjekke hva strømselskapet definerer som «innkjøpspris». Noen selskap kan for eksempel ta 15 øre pr. kWt i påslag, for å dekke de samme avgiftene som reelt koster mye mindre.

Fastprisavtale hos en strømleverandør

Fastpris, er som ordet tilsier, en fast pris. Det vil si at du betaler en fast strømpris over en gitt periode, på for eksempel ett år eller lengre. Du betaler altså en fast pris per kilowattime (kWt), men den totale strømregningen per måned avhenger av strømforbruket ditt. Fordelen med denne typen avtale er at du alltid vet hvor mye du må betale per kWt, og at du slipper å bekymre deg for eventuelle prissvingninger. En fastprisavtale kan sees som en slags dyr forsikring mot prissvingninger. En ulempe er at denne typen avtale som regel koster mer enn en spotprisavtale i snitt – spotprisavtaler overgår nesten aldri prisen på fastprisavtaler. 

Variabel prisavtale hos en strømleverandør

Prisen på en variabel prisavtale, bestemmes av strømselskapet. Den er løst basert på den kortsiktige utviklingen av markedsprisen på Nord Pool, men den er hovedsakelig bestemt av strømselskapet. Den store forskjellen er at prisen bestemmes på forhånd, og er som regel dyrere enn spotprisen. Prisen på slike avtaler har en tendens til å stige raskt, når det er minimale økninger på kraftbørsen, men går ned ganske sakte når spotprisen synker. Strømselskapene er pliktige til å informere om prisendringer 14 dager før de trer i kraft. Forbrukerrådet mener at denne typen prisavtaler ofte byr på «blodpris» til kundene, og sier at kundene ofte betaler opptil tre ganger markedspris med en variabel prisavtale.

Strøm til spotpris, variabel pris – hvilken strømavtale lønner seg?

Strømavtalen som anbefales til folk flest, er en spotprisavtale. Det er den mest populære typen avtale blant nordmenn. Dette er også avtalen som oftest lønner seg i lengden. En fastprisavtale kan muligens anbefales hvis du foretrekker å vite nøyaktig hva du må betale per måned, basert på ditt strømforbruk, men den er gjennomsnittlig dyrere enn spotprisavtaler. Og hvis du skal velge mellom spot- eller variabel strømpris, så anbefaler Forbrukerrådet å styre unna variable strømprisavtaler.

Interessert i å bytte til en spotprisavtale? Og kanskje til og med bytte strømleverandør?  Strømavtalen til Tibber kan du lese mer om her.

Denne artikkelen er oppdatert: 21.02.24 ♻️

Bli Tibber-kunde
Publisert 20.2.2020
Marius Sæbø Lier
Storyteller
Flere artikler