Oppdateringer Personvernerklæring for Tibber-appen

Oppdateringsprotokoll:

Tibber AS jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr til deg som kunde. Dette kan bety at vi ønsker å behandle dine personopplysninger for nye formål, at vi samler inn andre data fra deg eller deler dataene dine med andre mottakere enn det som tidligere er oppgitt.

Vesentlige endringer i vår behandling av personopplysninger vil bli varslet til deg på en måte som er hensiktsmessig sett i forhold til omstendighetene. Hvis endringene er av en slik art at du ikke lenger ønsker å fortsette å bruke tjenesten i samsvar med den nye versjonen av personvernerklæringen, kan du alltid si opp avtalen din ved å kontakte oss.

Den siste versjonen av personvernerklæringen vår blir alltid publisert på nettstedet vårt.

Implementerte endringer (når og hva) i vår personvernerklæring er beskrevet i denne teksten, som oppdateres regelmessig.

Siste oppdatering - 01-07-2021
  • Lanserte et helt nytt design for personvernerklæringen for å gjøre det lettere for deg å finne det du leter etter.

  • Avklart for hvilke formål vi behandler personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler og hvilken deling av personopplysninger som skjer.

  • Avklart i hvilke situasjoner Tibber AS, alternativt et datterselskap av Tibber AS, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

  • Behandling av personopplysninger når du bruker Tibber-appen er beskrevet i eget policy-dokument med sikte på å gjøre det tydeligere for deg.