Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Personvernerklæring for Tibber-appen

Tibber AS («TAS») ivaretar personvernet ditt ved at vi alltid samler inn og behandler personopplysninger ansvarlig og med fokus på personvernet. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine når du bruker våre nettjenester i mobilappen («Appen») og tilhørende funksjoner. Den beskriver også hvilke rettigheter du har og hvordan du kan utøve disse. Det er viktig at du leser denne erklæringen slik at du er klar over hvordan og hvorfor TAS behandler personopplysningene dine.

Merk at TAS er en del av Tibber-konsernet. Hvis du er strømkunde og/eller kjøper andre produkter eller tjenester fra oss, skjer det gjennom et av Tibbers nasjonale salgsselskaper. Da er det nasjonale salgselskapet behandlingsansvarlig, og du må lese den aktuelle personvernerklæringen på deres nettside. Enkelte produkter som du kan kjøpe og integrere med Tibber-appen, eller som bruker Tibber-appen som en del av produktenes funksjonalitet, er Tibbers egne produkter, og eventuell behandling av personopplysninger i disse produktene skjer også med TAS som behandlingsansvarlig for personopplysninger. Du kan lese TAS’ fullstendige personvernerklæring her.

Vi vil gjøre livet enkelt for deg som kunde i Tibber-konsernet. I appen vil du derfor finne alle dine interaksjoner og alle tilhørende opplysninger som angår ditt kundeforhold med oss. For personopplysninger som et annet selskap i konsernet enn TAS er behandlingsansvarlig for, er TAS databehandler. Vi sørger imidlertid for at personopplysningene dine har samme beskyttelse uansett hvor i konsernet de behandles, og at behandlingen følger gjeldende personvernregler, interne instrukser og rutiner. 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i tråd med denne erklæringen er:

Selskapsnavn: Tibber AS Organisasjonsnummer: 916 276 338 (Norge) E-postadresse: hello@tibber.com

Personopplysninger vi samler inn

Hvilke personopplysninger vi behandler om deg avhenger av hvilke funksjoner du bruker i appen, og hvilke opplysninger du deler med TAS. Under finner du informasjon om hvilke kategorier personopplysninger TAS-appen behandler.

Kontaktopplysninger: for eksempel navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer i tillegg til brukernavn og kryptert passord.

Anleggsopplysninger: informasjon om det anlegget forbruket ditt skjer i, for eksempel størrelse, antall personer i husstanden, oppvarmingstype, boligtype, forbrukshistorikk osv.

Sensordata fra tilknyttede apper og enheter: for eksempel enheter som måler sanntidsforbruk og termostater du kobler til TAS-appen. Sensordata omfatter tekniske data om enheten, som modell, enhetstilstand, om enheten er på- eller avslått og måleverdier (energiforbruk, temperatur, fuktighet). Sensordata omfatter også data fra elbiler som du har valgt å koble til appen, herunder tekniske data om bilen (modell, tilpasningskoder) og dens status (GPS-koordinater, energiforbruk, batterinivå).

Transaksjonsdata: opplysninger du registrerer når du kjøper tjenester eller produkter av et annet Tibber-selskap i appen, for eksempel produktvalg, anleggsopplysninger, betalingsmåte osv.

Kommunikasjonsdata: opplysninger du som kunde sender til oss gjennom appen 

Tekniske data: opplysninger som genereres når du bruker appen, som informasjon om operativsystem og annen teknologi i enheten appen er installert på, brukstid for appen, når appen sist ble åpnet, brukshistorikk for appen, informasjon om eventuelle krasjer osv.

I appen vil du også kunne se opplysninger som er samlet inn av andre selskap i Tibber-konsernet, avhengig av hvilke tjenester du bruker. Det kan for eksempel være kjøp av strøm (strømavtale), kjøp i nettbutikk osv. Hva som gjelder for slik behandling av personopplysninger, fremgår av personvernerklæringen for den aktuelle tjenesten. TAS er i slike sammenhenger databehandler for selskapet som er behandlingsansvarlig. Se listen vår over behandlingsansvarlige selskaper i Tibber-konsernet.

Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger

TAS behandler bare personopplysningene dine når det foreligger et tydelig formål og behandlingen har hjemmel i gjeldende lov (GDPR artikkel 6). TAS’ behandling skjer hovedsakelig for å kunne inngå og oppfylle en avtale med deg (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller på grunnlag av vår berettigede interesse (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Behandlingen kan også skje dersom det er nødvendig for TAS rettslige forpliktelser (GDPR, artikkel 6 nr. 1 bokstav c). I andre tilfeller vil TAS utføre behandlingen i samsvar med samtykke fra deg (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Med berettiget interesse menes også TAS’ forretningsvirksomhet og å kunne tilby deg produkter og tjenester.

I samsvar med det ovennevnte behandler TAS dine personopplysninger for disse formål og med følgende behandlingsgrunnlag:

Formål med behandlingenKategorier av personopplysningerRettslig grunnlag for behandlingen
La deg installere appen og opprette en kontoKontaktopplysninger, anleggsopplysninger, tekniske dataOppfyllelse av avtale og Berettiget interesse (gjelder informasjon om bosted og er for at TAS’ analysetjeneste skal kunne fungere)
Tilby deg å inngå strømavtale eller kjøpe andre Tibber-produkterKontaktopplysninger, anleggsopplysninger, transaksjonsdata tekniske dataBerettiget interesse
Gi deg kundestøtte i forbindelse med avtalen din (kan gjelde appen eller annen tjeneste fra Tibber).Kontaktopplysninger, kommunikasjonsdata, tekniske data Oppfyllelse av avtale
Kunne utføre analyser av strømforbruket ditt og optimalisere strømforbruket (f.eks. smartlading og smart varmestyring).Anleggsopplysninger, sensordata fra tilknyttede apper og enheterOppfyllelse av avtale
For å kunne sammenligne med lignende boliger og kunne gi deg anbefalinger med henblikk på å senke energiforbruket og energikostnadene.Anleggsopplysninger, Sensordata fra tilknyttede apper og enheterOppfyllelse av avtale (gi anbefalinger) og Berettiget interesse (sammenligning med lignende boliger)
For å kunne tilby informasjon om strømforbruket ditt i ulike kategorierSensordata fra tilknyttede apper og enheterOppfyllelse av avtale og Berettiget interesse (gjelder informasjon om bosted og er for at TAS’ analysetjeneste skal kunne fungere)
Følge opp forespørsler om nye funksjoner og ta imot feilmeldingerKontaktopplysninger, kommunikasjonsinformasjonBerettiget interesse
For å kunne oppdage og informere deg om store avvik i strømforbruket ditt som kan skyldes feil på det elektriske anlegget.Sensordata fra tilknyttede apper og enheter og forbruksinformasjon fra det Tibber-selskapet du kjøper strøm fra.Oppfyllelse av avtale og Berettiget interesse (gjelder informasjon om bosted og er for at TAS’ analysetjeneste skal kunne fungere) Push-varsler om avvikende forbruk eller markedspris kan deaktiveres i appen.
For å kunne håndtere appens funksjonalitetTekniske dataOppfyllelse av avtale
For å kunne forske på og utvikle nye produkter og tjenester som kan komme på markedet.Anleggsopplysninger, sensordata fra tilknyttede apper og enheter, Tekniske dataBerettiget interesse eller dersom behandlingen av personopplysninger f.eks. omfatter viss profilering, Samtykke.
For å kunne foreta et kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerhetSamtlige av ovennevnte opplysningskategorierBerettiget interesse
For å pseudonymisere og aggregere informasjon (for å oppnå et relevant grunnlag for styring, utvikling og oppfølging av virksomheten)Samtlige av ovennevnte opplysningskategorierBerettiget interesse (personopplysningene anonymiseres og aggregeres slik at de ikke lenger kan knyttes til en person)
For å kunne identifisere når din bil befinner seg i nærheten av anlegget hvor ditt forbruk skjer.Anleggsinformasjon og sensordata fra din bil.Oppfyllelse av avtale
For å minimere eksponeringen for våre digitale annonser og sosiale medier angående produkter og tjenester du allerede kjøper fra oss.Kontaktopplysninger (e-post, telefonnummer, postnummer, by)Berettiget interesse

For enkelte behandlinger vil TAS gjennomføre segmentering og profilering. Slik bruker vi segmentering og profilering.

Power-up for smart lading av elbiler (elbil, elbillader)

1. Om du velger å koble til og aktivere funksjonen for lading av elbil ved å koble bilen din direkte til Tibber-appen, vil vi behandle bilens koordinater i samsvar med det bilens API oppgir. Formålet med håndteringen av bilens koordinater er å kunne identifisere at bilen er i nærheten av anlegget ditt. I henhold til vår tjeneste for smartlading er da bilen klar for lading og vi kan optimere lading av bilen i samsvar med vår avtale med deg. For å konstatere at bilen befinner seg i nærheten av anlegget ditt bruker vi et såkalt geofence der vi har avgrenset et område, direkte forbundet med ditt anleggs koordinater. Når bilen er innenfor det definerte området foregår all lading av elbilen i henhold til tjenesten. Behandlingen skjer dermed etter for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg.

2. Ved levering av Tibber VPP. Dersom den totale kapasiteten (volum/effekt) som er tilgjengelig for Tibber VPP gjennom kundenes tilgjengelige kapasitet er større enn Tibbers handlingsrom på kraftmarkedene, vil Tibber velge ut en del av kundegruppen. Utvelgelsen vil bli gjort med sikte på å tilby tjenesten til så mange av Tibbers kunder som mulig. Utvelgelsen skjer gjennom en automatisert beslutningsprosess. Beslutninger tas for hvert enkelt tilfelle basert på historiske data om deltakelse, et grunnlag som oppdateres kontinuerlig. Tibber har sikkerhetsmekanismer for å kontrollere og kvalitetssikre beslutningsmodellene våre. Hvis du har spørsmål om denne behandlingen, eller hvis du har innvendinger mot en avgjørelse, kan du kontakte hello@tibber.com så vil en Tibber-ansatt verifisere at avgjørelsen er korrekt og ta hensyn til eventuell tilleggsinformasjon du måtte gi.

Kategorier av personopplysninger: Identitetsopplysninger (for eksempel navn), Kontaktopplysninger (for eksempel adresse), Anleggsopplysninger (for eksempel målernummer), Sensoropplysninger fra tilkoblede enheter (for eksempel enhetstype), Måleverdier og forbruksopplysninger (for eksempel historiske verdier om deltakelse i Tibber VPP).

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale.

Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi

For vår bruk av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi i Tibber-appen og på nettstedet vårt, se her (appen) og her (nettstedet).

For markedsføringsformål

Meldinger som inneholder markedsføring, kan sendes til deg på en rekke måter, inkludert, men ikke begrenset til, e-post og andre mobilmeldingstjenester. Slike meldinger vil kun bli sendt i samsvar med gjeldende lovgivning og, der det er nødvendig, med ditt samtykke. Hvis vi har et løpende kundeforhold med deg og du ikke har informert oss om at du ikke ønsker å motta markedsføring, kan vi ha en legitim interesse i å sende deg markedsføring.

Samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Ta kontakt med oss via e-post på hello@tibber.com eller gjennom lenken nederst i markedsførings e-posten. Hvis behandlingen er basert på vår berettigede interesse, har du rett til å protestere mot behandlingen når som helst. Les mer om dine rettigheter nedenfor.

For annonseminimering bruker vi en teknologi, såkalt hashing, der vi matcher kontaktinformasjonen du har registrert hos oss som Tibber-kunde med for eksempel Facebook eller Google for å instruere dem, hvis informasjonen speiles der, til ikke å vise annonsene våre til deg. Ved hashing koder vi kontaktinformasjonen før vi deler den med tredjeparter. Den mottakende parten koder informasjonen som allerede finnes i systemet deres, for å se om en kode samsvarer med en kode vi delte. I tilfeller der kodene samsvarer, vil tredjeparten ekskludere den brukeren fra å se annonsene vi publiserer gjennom plattformen. Tredjeparter vil aldri motta informasjon der koden ikke samsvarer, og vi vil ikke motta informasjon om koden samsvarer eller ikke. Så snart matchingprosessen er fullført, vil de hashede listene over kodet informasjon bli slettet av både oss og tredjeparter som vi har matchet informasjonen med.

Hvem deler TAS personopplysningene dine med?

TAS kan overføre personopplysningene dine til de leverandørene TAS engasjerer for blant annet kundeservice og kundekommunikasjon. TAS kan dessuten dele personopplysningene dine med andre selskaper i Tibber-konsernet slik at du som kunde skal få best mulig service og kundeopplevelse. Disse mottakerne har bare rett til å behandle personopplysningene dine på vegne av TAS i forbindelse med at de utfører en tjeneste for TAS. Deling kan også forekomme med andre Tibber-selskaper som tar imot og behandler opplysningene under eget behandlingsansvar. TAS treffer alle rimelige lovlige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles sikkert og er tilstrekkelig beskyttet ved overføring til eller deling med slike utvalgte tredjeparter.

TAS kan også dele sensordata fra tilkoblede apper og enheter med nettselskapet som anlegget ditt tilhører og/eller det nasjonale nettselskapet for å bevise at anlegget ditt har bidratt til å stabilisere strømsystemet ved å planlegge og implementere f.eks. smart elbillading eller smart temperaturstyring, og for å overholde regelverket om å varsle disse mottakerne om at anlegget brukes til slike aggregeringstjenester. I slike tilfeller behandler de personopplysningene dine under eget behandlingsansvar.

I tillegg kan det hende at TAS trenger å dele personopplysninger med andre behandlingsansvarlige tredjeparter i en situasjon der TAS ønsker å selge, overdra eller slå sammen hele eller deler av sin virksomhet. Dersom TAS’ virksomhet endres, vil personopplysningene fortsatt bli behandlet slik det er beskrevet i denne erklæringen.

Hvor lagrer vi personopplysningene dine?

TAS behandler nesten utelukkende personopplysningene dine innenfor EU/EØS, og som eksempel benytter vårt sentrale IT-system kun skytjenester i EU/EØS. Vi streber alltid etter at personopplysningene dine skal behandles i EU/EØS, men i visse tilfeller kan noen av våre leverandører av IT-tjenester behandle personopplysninger i tredjeland (hovedsakelig USA eller Storbritannia). I slike tilfeller kommer TAS til å sikre at personopplysningene dine behandles trygt og med samme sikkerhetsnivå som benyttes innenfor EU/EØS gjennom følgende tiltak:

  • Overføring av personopplysninger kommer bare til å skje til land som har tilstrekkelig vern for personopplysninger i henhold til EU-kommisjonens beslutning.

  • Når særlige tjenesteleverandører brukes, skal standardavtaleklausuler og eventuelle vedlegg som EU-kommisjonen har fastsatt brukes. Dette gir samme vern som innenfor EU.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å overholde våre forpliktelser overfor deg, så lenge lovfestede lagringstider krever det eller så lenge det er nødvendig av hensyn til andre berettigede interesser. Under visse omstendigheter kan TAS anonymisere opplysningene (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) for bruk til forskning eller statistikk. I slike tilfeller kan TAS bruke de anonymiserte opplysningene i ubegrenset tid.

Personopplysninger vi har samlet inn gjennom samtykke, lagres frem til du trekker tilbake samtykket eller behandlingen av personopplysningene ikke lenger er nødvendig.

Hvilke rettigheter har du?

Når TAS behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Du har blant annet rett til å få tilsendt et eksemplar av personopplysningene dine, og å få rettet opplysninger. Les om rettighetene dine her.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kontakter du oss ved hjelp av kontaktopplysningene under.

Endringer i personvernerklæringen

Vi prøver hele tiden å forbedre og utvikle tjenestene våre og forbeholder oss derfor retten til når som helst å gjøre endringer i denne erklæringen. Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på en måte som står i forhold til omstendighetene. Hvis du i slike situasjoner lurer på noe, kan du alltid kontakte oss, og hvis du ikke vil fortsette å bruke tjenesten hvis denne erklæringen endres, står du fritt til å slutte å bruke appen vår og de tilhørende tjenestene.  Ved mindre endringer som ikke vil påvirke deg i vesentlig grad, vil vi ikke varsle deg. Datoen da de nyeste endringene ble publisert, vises alltid i bunnteksten og endringshistorikk finner du her.

Kontakt oss

Tibber AS Hafstadvegen 38, 6800 Førde, Norge hello@tibber.com

Siden Tibber AS er morselskapet i Tibber-konsernet, kan du også kontakte Tibber AS gjennom datterselskapet i ditt land (se listen over datterselskaper her).

Oppdatert: 2024-04